Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 15

    Hôm nay: 167

    Đã truy cập: 3652837

Kết quả thực hiện công tác Hội tháng 10/2021 - Nhiệm vụ công tác Hội tháng 11/2021

                 UBND TỈNH THANH HÓA                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số: 36/BC-HVT-TH                                                                                    Thanh Hóa, ngày 01 tháng 11  năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện công tác Hội tháng 10/2021
Nhiệm vụ công tác Hội tháng 11/2021

      I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
     1. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 25/10/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 16726/UBND-NN giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/11/2021.
     2. Cùng lãnh đạo Hội Đông Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Yên Định và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, ghi hình, giới thiệu các mô hình “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải” gồm:
     - Trang trại chuyên trồng cây ăn quả (Thanh Long 1.500 trụ, 100 cây cam, 120 cây bưởi da xanh, 100 cây quýt, 100 cây mít...) của ông Phạm Bá Đức - Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, với diện tích 2,2 ha,. 
      - Trang trại nuôi ốc nhồi hữu cơ Long Sơn Hải - Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, với diện tích 1,0 ha.
      - Trang trại sản xuất rau, quả sạch Thảo Hiền - Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, với diện tích 3,0 ha.
      - Trang trại trồng cam sạch của ông Phạm Văn Khu - Xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, với diện tích 4,0 ha.
      - Trang trại trồng bưởi hữu cơ của ông Nguyễn Xuân Khải - Xã Yên Thọ, huyện Yên Định, với diện tích 10 ha.
      - Công ty TNHH phân bón hữu cơ Phúc Thịnh -  Chuyên sản xuất, cung ứng phân bón hữu cơ và Công ty TNHH Thọ Phú Xanh - Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, trồng dưa kim hoàng hậu trong nhà màng sử dụng phân bón và giá thể của phân bón hữu cơ Phúc Thịnh, với diện tích 0,7 ha.
      - Công ty ong mật Cẩm Thủy, có trên 1.000 đàn ong mật.
     3. Khảo sát đất thực hiện mô hình cấy lúa Thảo Cẩm 9 vụ Xuân 2022, gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê 2,5 ha, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn 1,5 ha, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn và xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa 01 ha.
     4. Báo cáo Sở Tài chính dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa công nhận Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2021. 
     5. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại trong tháng sản xuất được 793 hộp nấm Đông Trùng Hạ Thảo; di chuyển 20 đàn ong mật về xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy.
     6. Công tác truyền thông: Chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động công tác hội; các tin, bài từ các mô hình hay, hiệu quả. 
     7. Hoạt động của các Huyện hội: 
     - Các Huyện, thị, thành hội tập trung sơ kết công tác quý 3/2021, triển khai nhiệm vụ quý 4/2021.
     - Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành công văn chỉ đạo Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành và cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Huyện ủy Yên Định và UBND huyện Yên Định đã có công văn yêu cầu các tổ chức liên quan và Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện tăng cường chỉ đạo Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  
     II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2021. 
     1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng Hội vững mạnh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.
     2. Chuẩn bị thật tốt cho công tác tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Một trong công việc quan trọng của năm 2022 là Tổ chức thành công Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập hội. 
     3. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Cụm thi đua lần 02/2021 vào trung tuần tháng 11/2021:
     - Cụm 1: Giao ban cụm tại Huyện hội Cẩm Thủy.
     - Cụm 2: Giao ban cụm tại Huyện hội Vĩnh Lộc.
     - Cụm 3: Giao ban cụm tại Thành hội thành phố Thanh Hóa.
     Nội dung giao ban cụm gồm:
     - Báo cáo kết quả hoạt động của cụm, của từng hội thành viên trong cụm từ đầu năm đến tháng 11/2021.
     - Tham quan mô hình, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm về công tác hội.
     - Đề xuất khen thưởng của cụm và chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022.
     4. Công tác truyền thông: 
     - Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế nông nghiệp, trang trại; Các mô hình sản xuất “Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải”; chia sẻ, thông tin kết quả hoạt động công tác Hội. Phát hành Thông tin Làm vườn và Trang trại số 04/2021.
   - Lãnh đạo Hội huyện thường xuyên cập nhật trang Thông tin điện tử Website: http://www. nongtraitinhthanh.vn; Zalo “HVT-TH”; Email Tỉnh hội: nongtraitinhthanh@gmail.com, MK: hvttinhthanh; trao đổi  chia sẻ bài viết, tin, hình ảnh về các hoạt động của hội mình với hội bạn và Tỉnh hội. 

Nơi nhận:                                                                                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);                                                                                                                       CHỦ TỊCH
- Ông Lê Đức Giang PCTUBND tỉnh (b/c);                                            
- UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa (b/c);                                                                                                                  (Đã ký)
- Giám đốc SNN&PTNT (b/c);
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                         
- Ủy viên BCH và 27 huyện, thị, thành hội (thực hiện);                                                                                   Lôi Xuân Len
- Đăng http://www. nongtraitinhthanh.vn;
- Lưu: VP Tỉnh hội.                    
    
 

 


 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa