Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 5

    Hôm nay: 409

    Đã truy cập: 3631465

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI HOẰNG HÓA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TẠO VƯỜN TẠP, XÂY DỰNG VƯỜN MẪU CỦA UBND HUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI HOẰNG HÓA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TẠO VƯỜN TẠP, XÂY DỰNG VƯỜN MẪU CỦA UBND HUYỆN 
 
Xã Hoằng Xuân thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu theo đề án của UBND huyện Hoằng Hóa
 
Ngày 7/6/2021, UBND huyện Hoằng Hóa ban hành kèm theo quyết định số 1075/ QĐ-UBND đề án “ Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu trên  địa bàn huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2021-2025”. Nội dung đề án gồm 4 phần; Tại phần 4 về tổ chức thực hiện có đoạn nêu rõ “ Hội làm vườn và Trang trại Hoằng Hóa đưa việc thực hiện đề án vào chương trình trọng tâm trong hoạt động của  hội từ năm 2021 trở đi. Tích cực xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên cơ sở làm nòng cốt trong phát triển và duy trì phong trào xây dựng vườn mâu”. 
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao HVT- Hoằng Hóa xây dựng chương trình hành động từ huyện đến cơ sở gồm những nội dung sau:
II. Nội dung Hội làm vườn và Trang trại  cơ sở tham gia thực hiện đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu tại địa phương  
1. Tham gia công tác xây dựng, quán triệt các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại địa phương như: đề án của huyện, nghị quyết của BCH Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu tại địa phương.
2. Tham gia công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, thống kê chính xác số hộ có vườn, phân loại hộ có vườn với quy mô diện tích > 500 m2, hộ có diện tích từ 50 m2 đến dưới 500 m2, hộ có diện tích vườn dưới 50 m2 ; số hộ có vườn nhưng không còn người sinh sống tại địa phương, số hộ có vườn diện thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; phân loại vườn tạp, vườn đã được cải tạo nhưng chưa đạt tiêu chí vườn mẫu, những hộ chăn nuôi chưa đảm bảo môi trường… trong từng thôn, tổ dân phố và tổng hợp toàn xã, làm cơ sở tham mưu giúp UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; chỉ đạo thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch của thôn, tổ dân phố, bàn bạc trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, hội làm vườn và trang trại, hội sinh vật cảnh và các chủ vườn, triển khai chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện.
3. Tham gia có chất lượng tại các tổ, các bộ phận công tác, thực hiện các nhiệm vụ công tác như: tư vấn, giám sát và các hội nghị mà hội cơ sở và chi hội được tham gia như:
- Tư vấn quy hoạch xây dựng vườn mẫu và lựa chọn cây trồng, vật nuôi, cùng với các chủ vườn nêu ý tưởng thiết kế và thảo luận thống nhất loại bỏ cây  có giá trị thấp, cải tạo cây trồng có giá trị cao, bổ sung cây mới; thiết kế lối đi, hệ thống tưới, công nghệ tưới, thoát nước, cải tạo nâng cấp khu vực chăn nuôi, ao… kết nối với không gian cổng, tường rào, sân, lối đi, nhà ở, công trình phụ, khu chăn nuôi, ao, vườn, hộ liền kề… trình UBND xã phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Tham mưu giúp UBND xã, thị trấn chỉ đạo các hộ thực hiện công tác trước, trong và sau khi hoàn thành mô hình vườn hộ đạt tiêu chí theo để án như: lập phương án, tiến hành xử lý loại bỏ, cải tạo, bổ sung nhóm cây trồng, vật nuôi và đầu tư cơ sở vật chất cho từng vườn hộ. đánh giá kết quả thực hiện so với tiêu chí đề án quy định. 
- Tư vấn áp dụng các biện pháp kỹ thuật đối với những loại cây trồng, vật nuôi được cơ cấu trong vườn hộ, chú trọng gắn với việc áp dụng mô hình an toàn sinh học, mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn không chất thải…
- Tư vấn áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng hiệu quả trong đầu tư vườn hộ như sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất, đầu tư bể bioga ... 
III. Nội dung triển khai các hoạt động công tác hội trong thực hiện đề án của huyện và nghị quyết, kế hoạch thực hiện của UBND xã, thị trấn. 
Để đưa việc thực hiện Đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu vào chương trình trọng tâm trong hoạt động hội từ năm 2021. Ngoài việc tích cực tham gia các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch và phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong hoạt động công tác hội cần tập những trọng tâm công tác sau:
1. Công tác triển khai, tuyên truyền vận động
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyển các cấp; về vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 
- Triển khai kịp thời đến hội viên đề án của huyện, nghị quyết của BCH Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã, thị trấn về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu tại địa phương, đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia. 
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện
 Trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu tại địa phương, Hội cơ sở xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện cụ thể đến từng vườn hộ của hội viên cho giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu:
- Năm 2021 mỗi hội xã, thị trấn chỉ đạo hoàn thành ít nhất 01 mô hình cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu của hội viên đảm bảo tiêu chí theo đề án của huyện để ra. 
- Đến hết năm 2025 hoàn thành 100 % các vườn hộ của hội viên đảm bảo tiêu chí theo quy định và tiến độ hoàn thành sớm hơn thời gian theo kế hoạch của UBND xã, thị trấn.
3. Lập danh sách vườn hộ của hội viên 
Trên cơ sở điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chung về vườn hộ trên địa bàn xã, thị trấn, hội cơ sở tổng hợp và lập danh sách vườn hộ của hội viên; thống kê, tập hợp những nội dung công việc cần phải thực hiện của mỗi vườn hộ về: cơ sở vật chất, vật nuôi cây trồng, áp dụng giải pháp kỹ thuật về tăng hiệu quả cho đầu tư cây trồng vật nuôi, về bảo vệ môi trường…để có giải pháp phù hợp trong xây dựng phương án và tổ chức chỉ đạo thực hiện.
4. Lựa chọn vườn hộ chỉ đạo điểm
Trên cơ sở phân loại vườn hộ của hội viên theo quy mô diện tích > 500 m2, từ 50 m2 đến dưới 500 m2 và vườn dưới 50 m2, Lựa chọn tại các thôn một số vườn hộ có quy mô diện tích khác nhau, mà chủ hộ có điều kiện và tích cực thực hiện để chỉ đạo mô hình điểm, làm mẫu cho các chủ vườn tham quan mô hình, đồng thời thông qua đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện.
5. Tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện 
- Đề xuất với cấp ủy, chính quyền cơ sở để tăng cường lãnh chỉ đạo việc phát triển tổ chức chi hội ở những thôn, làng chưa có tổ chức hội, kết hợp với đẩy mạnh công tác phát triển hội viên làm nòng cốt trong xây dựng và phát triển phong trào xây dựng vườn mẫu.
- Đổi mới nội dung sinh hoạt, hoạt động, đưa nội dung cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu là nội dung sinh hoạt, hoạt động thường xuyên. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời những cán bộ hội viên điển hình trong phong trào cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu.
                                                                                                                                                                 HVT- Hoằng Hóa
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa