Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 265

    Đã truy cập: 3609971

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA
 
 
Ông Lôi Xuân Len CT.HVT-TH khai mạc hội nghị
 
Ngày 13/7/2021 hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa ( HVT-TH ) tổ chức hội nghị ban chấp hành sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội HVT- Các hội thành viên, đại hội đại biểu HVT-TH lân thứ VII, nhiệm kì 2022-2027 và kỉ niệm 40 năm ngày thành lập hội.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; Đại diện các đơn vị: Sở nông nghiệp và PTNT, sở nội vụ, văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh;  Các đồng chí thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành, giám đốc, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ VAC- Trang trại và cán bộ văn phòng tỉnh hội. 
Khai mạc hội nghị ông Lôi Xuân Len, ủy viên ban thường vụ hội Làm Vườn Việt Nam, CT.HVT-TH nhấn mạnh: Đây là hội nghị hết sức quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2021, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và triển khai kế hoạch để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức đại hội HVT- Các cấp; Kỉ niệm 40 năm ngày thành lập hội. Vì vậy các đại biểu tập trung trí tuệ để hội nghị thành công tốt đẹp.
Ông Hoàng Khắc Hải PCT.HVT-TH đọc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch triển khai tổ chức đại hội HVT- Các hội thành viên , đại hội đại biểu HVT-TH lần thứ VII, nhiệm kì 2022-2027 và kỉ niệm 40 năm ngày thành lập hội.
6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công tác hội. HVT – Các huyện, thị, thành phố đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ “ Chống dịch như chống giặc”; Thực hiện 2 nhiệm vụ kép ( Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế ); Từng bước đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Các hội thành viên đã tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng quỹ hội, thu hội phí, nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở ( Xã, phường, thị trấn), thực hiện tốt phong trạo thi đua yêu nước; Tổ chức thành công giao ban cụm thi đua lần I/2021 tại 3 cụm ( Cụm I tại HVT- Lang Chánh, cụm II tại HVT- Nga Sơn, cụm III tại HVT- Nông Cống ) tại các cụm giao ban có đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và các ngành liên quan dự.Tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng thương hiệu và sản phẩm OCOP tại địa phương. Phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất phát triển cây ăn quả, rau màu an toàn vệ sinh thực phẩm. Có nhiều mô hình mới, điển hình như mô hình trồng nhãn lồng siêu ngọt của anh Hoàng Seo Hồ xã Mường Lý, Mường Lát,...; Các mô hình nuôi ốc nhồi, nuôi ong, trồng cây dược liệu, nuôi giun quế, ruồi lính đen, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn không chất thải được lan tỏa mạnh trên địa bàn tỉnh. Văn phòng tỉnh hội thành công sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong ngàn nưa; Nấm đông trùng hạ thảo được tiếp tục sản xuất và có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của hội viên và thị trường… 
 
 
Ông Nguyễn Trọng Hùng trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hùng, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HVT- TH trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng như các năm trước đây nên được thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh, Hội Làm Vườn Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen. Kết quả hoạt động của 
HVT-TH đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị HVT- TH phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu để 6 tháng cuối năm hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2021để đủ các điều kiện trình chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất.
Kết luận hội nghị Ông Lôi Xuân Len nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021:
• Chăm lo xây dựng tổ chức hội, nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên nhất là chủ tịch HVT- Các xã, thị trấn; Xây dựng quỹ hội và thu hội phí
• Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thông qua tập huấn kỹ thuật, thăm quan mô hình…
• Làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong đó coi trọng công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng; Thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải.
• Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới bằng việc xây dựng có hiệu quả các mô hình vườn mẫu, rừng mẫu, phát triển du lịch trong nông nghiệp; Tham gia xây dựng sản phẩm OCOP.
• Đề xuất các nhiệm vụ cho năm 2022 đến các cấp có thẩm quyền.
• Thực hiện tổ chức giao ban cụm thi đua lần 2/2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội HVT- Các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.
• Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.
Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch triển khai kế hoạch tổ chức đại hội HVT- Các hội thành viên , đại hội đại biểu HVT-TH lân thứ VII, nhiệm kì 2022-2027 và kỉ niệm 40 năm ngày thành lập hội đến cán bộ, hội viên và bạn đọc.
 
UBND TỈNH THANH HÓA                                                                                                    CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                   HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                                                                                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
      Số: 16/BC-HVT-TH 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            Thanh hóa, ngày  09 tháng 7 năm 2021
 
                                                                 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021
Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2021
 
Với phương châm “Đổi mới - Sáng tạo - Liên kết - Phát triển bền vững” trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, “chống dịch như chống giặc”, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã nổ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021 và đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.
1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai công tác Hội năm 2021 và công tác xây dựng tổ chức Hội.
- Tỉnh hội và các đơn vị Hội thành viên đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tỉnh hội tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và biểu dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2017 - 2020 của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân; Hội nghị tổng kết công tác Hội huyện Hậu Lộc.
- Lựa chọn đối tác, lên kế hoạch và phân bổ kinh phí hoạt động cho từng công việc trong năm.
- Chú trọng quan tâm xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, thu hội phí, xây dựng quỹ hội; 6 tháng đầu năm 2021 kết nạp mới 179 hội viên. 
- Tỉnh hội đã ra quyết định công nhận việc kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại các Hội huyện Như Xuân, Thường Xuân, Quan Sơn, Ngọc Lặc và thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ngày 18/5/2021, Tỉnh hội đã có công văn đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin tổ chức đại hội kết thúc nhiệm kỳ cùng kỷ niệm 40 năm thành lập Hội vào năm 2022. 
Ngày 28/5/2021 Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 805-CV/VPTU Thông báo Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa tiến hành Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Hội Làm vườn và Trang trại xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng quy định. 
Ngày 11/6/2021 Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 8184/UBND-NN gửi đến Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, UBND các huyện, thị, thành và các sở, ngành liên quan về tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội.
- Tổ chức thành công sinh hoạt Câu lạc bộ chủ trang trại lần thứ nhất năm 2021 với chủ đề “Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải”, với 65 hội viên tham dự.
- Hội Làm vườn và Trang trại huyện Nga Sơn, Lang Chánh, Nông Cống là 03 Cụm trưởng của 03 Cụm thi đua của Hội đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về thực hiện giao ban thi đua cụm lần 01 năm 2021, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) nên kế hoạch giao ban thi đua cụm vào cuối tháng 5/2021 phải điều chỉnh. Cụm thi đua số 03, gồm Hội Nông Cống, Như Thanh, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa được tổ chức vào ngày 25/6/2021 tại UBND huyện Nông Cống. Cụm thi đua số 02, gồm Hội Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn được tổ chức vào ngày 5/7/2021 tại UBND huyện Nga Sơn. Cụm thi đua số 01, gồm Hội Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân được tổ chức vào ngày 7-8/7/2021 tại huyện Lang Chánh. 
Trong bối cảnh phải phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức thành công giao ban thi đua ở 03 cụm với sự tham gia đầy đủ của tất cả 27 Hội huyện, thị, thành phố đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết với công tác hội, qua giao ban thấy cụ thể hơn sự tăng tiến của từng Hội, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua và cho ta bài học bổ ích thiết thực về xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đặc biệt là bài học biến “cái không thể thành cái có thể”.  
2. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 
- Ngày 17/5/2021, Tỉnh hội cùng Huyện hội Như Thanh nghiệm thu mô hình  khuyến nông “Hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả trồng ngô sinh khối, cung cấp cho trang trại bò sữa tại địa phương”, ở xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, diện tích 10 ha, với giống ngô NK7328, năng suất 45,8 tấn/ha, chất lượng sản phẩm được đánh giá ngô loại Ao, giá bán 1.100đ/kg.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra mô hình “Nuôi giun quế”, của anh Lương Ngọc Lai, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân; mô hình “Nuôi giun quế” của anh Lai được Hội hỗ trợ xây dựng, đến nay đang phát triển tốt, đã xuất bán được 2.800 kg sinh khối giun, cho 2 hộ ở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân và xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, với giá 20.000 đ/kg sinh khối giun. Mô hình “Nuôi Ruồi lính đen bằng dung dịch dinh dưỡng”, “Trồng cây cỏ lạc, trồng hoa”, của anh Lê Xuân Lương, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. 
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng mô hình “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải” trong sản xuất, đạt hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp, liên kết với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo nguồn chế phẩm sinh học (EM, Trichoderma,...) hỗ trợ hội viên sản xuất, đảm bảo môi trường. Phấn đấu mỗi Hội huyện, thị, thành phố phải xây dựng được 01 - 03 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thiện các mô hình xây dựng vườn mẫu, vườn hộ theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. 
- Hội Nghi Sơn được công nhận  sản phẩm OCOP 03 sao “Mật ong Am Các”. Các HTX Bình Sơn, Triệu Sơn (0979643936), Công ty Cổ phần Hoàng Thân (Thân Ong Pù Luông, Bá Thước 0889806706), HTX Ong Điền Lư, Bá Thước (Nhân 0326711242), HTX dịch vụ Yên Nhân, Thường Xuân (Thuyết 0369114689), HTX Ong mật Cẩm thủy (Hải 0966910809) là những HTX đã tiếp nhận Máy tinh lọc mật ong của Chủ tịch Hội Nghi Sơn - Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 
- Trung tâm hỗ trợ VAC-Trang trại Tỉnh hội tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo và kết nối với người tiêu dùng. Sau 03 tháng triển khai nuôi ong mật tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn và Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, đến nay đã có 59 đàn ong mật, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị nuôi ong, tinh chế mật ong, kiểm định đăng ký chất lượng mật ong, làm nhãn hiệu mật ong, được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đến cuối tháng 5/2021, thu được 125,9 lít mật ong sau chế biến, được mang nhãn hiệu “Mật ong Ngàn Nưa”, có tác động thúc đẩy thực hiện chủ trương “mỗi xã có một sản phẩm” (OCOP).
3. Liên kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm và ký Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tốt hơn.
- Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động. Các đơn vị Hội thành viên đã liên kết, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, nhà vườn trên địa bàn và Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên, cung ứng các loại cây trồng đảm bảo chất lượng cho hội viên, bao gồm các cây ăn quả giá trị kinh tế cao, cây bóng mát. Kết quả, toàn Hội đã trồng được 164.791 cây các loại. Trong đó, Hội Như Thanh trồng được 35.153 cây; Hội Thường Xuân 3.500 cây; Hội Như Xuân 5.338 cây; Hội Cẩm Thủy 7.500 cây; Hội Hoằng Hóa 320 cây; Hội Đông Sơn 300 cây; Tỉnh hội 500 cây...v.v. Ngoài ra, Hội Như Xuân phối hợp với UBND xã Thượng Ninh hướng dẫn, xây dựng 23 vườn mẫu, diện tích 03 ha, với 2.334 cây ăn quả (Bưởi da xanh 356 cây, Mít thái 622 cây, Ổi lê Đài Loan 580 cây, Nhãn siêu ngọt 776 cây), với số tiền 127.500.000đ, trong đó các hộ tham gia được hỗ trợ 70% tiền mua cây giống; Hội Như Thanh phối hợp với UBND xã Yên Thọ trồng 1.179 cây bóng mát (cây sao đen), với số tiền 589.500.000đ; Hội Mường Lát hướng dẫn, xây dựng 01 vườn mẫu của ông Vàng A Pó - Bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, trồng 300 cây Nhãn siêu ngọt..., do Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên cung ứng giống.       
- Phối hợp với Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên, các ngành chức năng tổ chức tập huấn về cải tạo vườn tạp, trồng và chăm sóc cây ăn quả; Kỹ thuật nuôi ong mật; chăn nuôi gà thả vườn; Hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp.., số lượng157 lớp, với 5.493 lượt người tham gia; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm 16 đợt, với 914 lượt người tham gia. Điển hình như Hội Hậu Lộc tổ chức 27 lớp, 683 người tham gia; Hội Như Thanh 05 lớp, 207 người tham gia; Hội Mường Lát 01 lớp, 40 người tham gia. Riêng Hội Hậu Lộc đã cung ứng 80 kg men vi sinh cho các hộ chăn nuôi làm đệm lót sinh học và tập huấn mở rộng chương trình làm đệm lót sinh học năm 2021.
- Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố đã nắm bắt, chỉ đạo, xây dựng các mô hình nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế cao và bắt đầu lan tỏa việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải. Các mô hình được tham quan, học tập và triển khai hiệu quả là: Nuôi ốc Nhồi, phát triển nhà màng trồng rau củ, quả, dưa các loại, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, nuôi ruồi lính đen, nuôi giun quế, phát triển đàn ong mật...; điển hình Hội Thọ Xuân xây dựng mô hình nuôi chim Yến tại hộ anh Tính - Xã Tây Hồ, bước đầu nuôi 50 đôi, đàn chim phát triển tốt; Hội Quan Hóa mô hình nuôi Hưu Sao của bà Hà Thị Chiêm - Xã Nam Xuân, với 08 con Hưu giống, trị giá 200.000.000đ, đã cho thu hoạch một đợt sừng với số tiền 60.000.000đ; Hội Lang Chánh với mô hình nuôi cá tầm kết hợp với du lịch sinh thái cộng đồng của anh Hà Khắc Sâm - Bản Năng Cát, xã Trí Nang, đã cho thu nhập trên 2,5 tỷ đồng/năm; Hội Bá Thước với mô hình phát triển cây dược liệu...
- Ngày 07/5/2021, Tỉnh hội đi thăm và làm việc với Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa; Địa chỉ: Km11, QL7A, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Công ty đã sản xuất gạo thảo dược theo quy trình hữu cơ truyền thống được trồng từ giống lúa thảo dược Vĩnh  Hòa thuần Việt, giống lúa này chuyển màu theo từng giai đoạn phát triển. Gieo mạ thì có màu tím biếc, khi lúa phát triển chuyển sang màu xanh đậm, khi trổ bông lại đổi màu tím Huế. Là gạo lứt hữu cơ dễ nấu, dễ ăn, cơm mềm, dẽo, thơm và đậm đà, đặc biệt tốt cho người tiểu đường, giảm cân, ung thư...; Tỉnh hội đã mua 15 kg giống, Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Nghi Sơn mua 05 kg. Ngày 14/5/2021 Hội Làm vườn và Trang trại huyện Đông Sơn đến thăm, học hỏi kinh nghiệm và du nhập giống lúa này về địa phương canh tác và đã có 04 hộ mua giống về gieo cấy vụ Mùa năm 2021: Ông Hợp - Đông Ninh, mua 05 kg giống gieo cấy 2.500m2; ông Chung - Đông Văn, mua 05 kg giống gieo cấy 2.500m2; ông Định - Đông Nam, mua 02 kg gieo cấy 1.000m2, bà Hiền - Đông Tiến mua 10 kg gieo cấy 5.000m2.
- Tỉnh hội đi thăm và làm việc với Công ty Cổ phân phân bón Phúc Thịnh, tại huyện Ngọc Lặc; thăm mô hình “Sản xuất rau sạch - quả sạch theo chu trình khép kín, không chất thải” của anh Trần Văn Thảo - Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương; mô hình “Nuôi ong mật” của ông Phạm Văn Tầm - Xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
- Bám sát Chương trình phối hợp số 175-CTrPH/HND-HVT ngày 07/10/2020 giữa Hội Nông dân với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị Hội thành viên đã ký Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Hội Nông dân cùng cấp.
- Hoàn thiện việc thống kê số lượng trang trại trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 738 trang trại đạt tiêu chí, trong đó: có 83 trang trại trồng trọt, 491 trang trại chăn nuôi, 26 trang trại lâm nghiệp, 79 trang trại nuôi trồng thủy sản, 59 trang trại tổng hợp. Tổng số lao động thường xuyên trong các trang trại là 2.681 người (trung bình mỗi trang trại sử dụng 3,63 lao động); tổng diện tích đất, mặt nước các trang trại toàn tỉnh đang quản lý, sử dụng là 3.164,57 ha (bình quân một trang trại sử dụng 4,29 ha); tổng vốn đầu tư của các trang trại ước đạt khoảng 3.800,252 tỷ đồng (trung bình mỗi trang trại là 5.149 triệu đồng); tổng giá trị sản xuất của các trang trại đạt 3.160.365 triệu đồng (trung bình đạt 4.282 triệu đồng/trang trại).
4. Tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, Hội vững mạnh”.
- Tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, Hội vững mạnh”, Tỉnh hội đã phân thành 03 Cụm thi đua và ban hành Kế hoạch số 10/KH-HVT-TH ngày 22/02/2021 về tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2021, đăng ký thi đua với Cụm thi đua số 11 và Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Các đơn vị Hội thành viên đã phát động, đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa được Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020.
- Trung tâm Hỗ trợ VAC-Trang trại thuộc Tỉnh hội và 01 hội viên được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen.
- Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.
5. Làm tốt công tác truyền thông.
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tham gia đi bỏ phiếu đông đủ, đúng luật định; Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch Covitd-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh về ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, viên chức Cơ quan Tỉnh hội đã ủng hộ mỗi người 01 ngày lương, với số tiền 1.600.000đ. 
- Trang Thông tin điện tử: nongtraitinhthanh.vn thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, chính sách mới, các mô hình sản xuất “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải”, kết quả hoạt động công tác Hội đến bạn đọc. Đến nay, đã có 3.590.494 lượt người truy cập.
- Ban biên tập Tỉnh hội đã nhận được tin bài, ảnh, với số lượng phong phú, phản ánh hoạt động của các Hội thành viên, cộng tác viên và bạn đọc; đã phát hành Thông tin Làm vườn và Trang trại số 01, số 02/2021.
6. Thực hiện một số nhiệm vụ, công tác khác.
- Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra Cơ sở sản xuất Nấm Đông Trùng Hạ Thảo của Tỉnh hội về An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn đánh giá và ghi nhận kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước ban hành. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Thanh Hóa kiểm tra, đánh giá về vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm “Mật ong Ngàn Nưa” của Tỉnh hội. 
- Đăng cai thành công Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I/2021, Cụm số 6 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Trong 02 ngày 27 - 28/3/2021 cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021. 
1. Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa, Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với cấp ủy, UBND cùng cấp về việc tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cùng với kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội vào quý IV/2022.
2. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt về nhiệm vụ, kinh phí năm 2022: Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, huyện, thị, thành và cơ sở đều phải có kế hoạch, phương án hoạt động năm 2022; trong tháng 8/2019 phải trình báo cáo đầy đủ, kịp thời đến cấp thẩm quyền xin được phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí thực hiện cho năm 2022.  
3. Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 5K + Vaccine, tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid – 19.
4. Theo sát, nắm kết quả gieo cấy 1,35 ha lúa tím thảo dược VH1 tại Đông Sơn, để có cơ sở đề xuất nhiệm vụ khuyến nông và sản phẩm OCOP năm 2022. 
5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng Hội vững mạnh”. Chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng của Hội (Chuyển giao TB KHKT, hỗ trợ phát triển VAC, trang trại, nâng cao năng lực hội viên). Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của hội viên và của địa phương, vừa hoàn thành chức năng nhiệm vụ của Hội, vừa chống được dịch bệnh Covid - 19. Tăng cường phối hợp hài hòa với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để  tăng thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế VAC - Trang trại và tầm lan tỏa của Hội.
6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới: Nhân rộng mô hình “Nuôi giun quế” thêm 05 hộ theo đề nghị của UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân; Xử lý triệt để mùi hôi của mô hình “Nuôi Ruồi lính đen bằng dung dịch chế phẩm EM, nuôi vịt trên sàn” do anh Lê Xuân Lương, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn là chủ đầu tư,  “Trồng cây lạc dại phủ gốc cây ăn quả, trồng hoa ngăn ngừa sâu bệnh” tại Nông trại Minh Lâm xã Đông Văn, huyện Đông Sơn…
7. Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2021 báo cáo Ban Thi đua, khen thưởng và Cụm thi đua số 11 của tỉnh. 
8. Tổ chức giao ban thi đua Cụm vào trung tuần tháng 11/2021:
Cụm 1: Giao ban Cụm tại Huyện hội Cẩm Thủy.
Cụm 2: Giao ban tại Huyện hội Vĩnh Lộc.
Cụm 3: Giao ban tại Thành hội thành phố Thanh Hóa. 
9. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ chủ trang trại; khảo sát tham quan Nông trại tại Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành vào cuối tháng 7/2021.
10. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội tiếp tục sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo; định kỳ kiểm tra, chăm sóc đàn ong mật, đưa sản phẩm “Mật ong ngàn Nưa” ra thị trường.
11. Công tác truyền thông: Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền phòng, chống dịch Covitd - 19. Các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế nông nghiệp, trang trại; các mô hình sản xuất “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải”. Phát hành Thông tin Làm vườn và Trang trại số 03, số 04/2021.
12. Ứng dụng phổ biến công nghệ thông tin trong công tác Hội (máy tính, điện thoại, email, tin nhắn, zalo, …), cắt giảm triệt để công văn, văn bản giấy. 
13. Tổ chức tổng kết công tác Hội và thi đua khen thưởng năm 2021: Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ các Hội huyện theo quy định và báo cáo về Tỉnh hội trước ngày 10/12/2021.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH
- Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);                                                                                                                                           
- Ông Lê Đức Giang PCTUBND tỉnh (b/c);                                                                                                                                                                                         
- UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa (b/c);                                                                                                                               (  Đã ký )
- Giám đốc SNN&PTNT (b/c);
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                         
- Ủy viên BCH và 27 huyện, thị, thành hội (th/h);
- Lưu: VP Tỉnh hội. TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                Lôi Xuân Len
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                      
                                                                        
 
HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                                                        CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 THANH HÓA                                                                                          Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
             Số: 19 /KH-HVT-TH                                                                           Thanh Hóa, ngày 30  tháng 6  năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại thành viên, Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội
 
- Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
- Căn cứ Công văn số 805 - CV/VPTU ngày 28/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa tiến hành Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa;
- Căn cứ Công văn số 8184/UBND-NN ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội;
- Căn cứ Công văn số 1354/SNV-TCBC ngày 14/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa; Hội Làm vườn và Trang trại huyện, xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2017 - 2022;
Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại thành viên, Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội trong năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa  đã có quá trình phát triển 40 năm, chuẩn bị và tiến tới đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức từ cơ sở (Hội xã, phường, thị trấn); Hội huyện, thị, thành (Hội huyện) đến Hội tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt tư tưởng, có tác dụng nâng cao nhận thức về vị trí, trách nhiệm của Hội và hội viên, tổ chức tiếp tục được củng cố, phát triển, hoạt động tăng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  2. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động, rút ra bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ (2017- 2022; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ (2022 – 2027. Đại hội bầu cơ quan lãnh đạo Hội Làm vườn và Trang trại phải thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được phân bổ. 
3. Việc tiến hành đại hội và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội phải được chuẩn bị chu đáo, đổi mới, dân chủ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
1. Nội dung đại hội
1.1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2017 - 2022; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội nhiệm kỳ (2022 - 2027; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm tra nhiệm kỳ 2017 - 2022; .
1.2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại.
1.3. Bầu BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027.
1.4. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại.
2. Xây dựng và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội
2.1. Về dự thảo các văn kiện đại hội:
 Văn kiện của BCH trình đại hội gồm:
2.1.1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ:
Nêu bật những thành tích đạt được và những hạn chế, những kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 - 2027, các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được và các biện pháp thực hiện.
2.1.2. Báo cáo kiểm điểm của BCH:
Nêu được những hoạt động của BCH, của Ban Thường vụ (BTV), của Thường trực, ưu điểm, hạn chế; rút ra được kinh nghiệm để nâng cao sức mạnh tập thể và trách nhiệm cá nhân, nâng cao chất lượng cho BCH khóa tới.
2.1.3. Báo cáo kiểm tra nhiệm kỳ:
Ban kiểm tra báo cáo nhận xét các nét cơ bản về hoạt động, về tổ chức và các mặt công tác có liên quan đến thực hiện Điều lệ Hội.
2.1.4. Xem xét Điều lệ của Hội (nếu sửa đổi bổ xung).
2.1.5. Dự thảo nghị quyết đại hội: 
Trên cơ sở các văn kiện của đại hội, xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để đại hội thảo luận, quyết định. Nghị quyết phải nêu đầy đủ nội dung phương hướng, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp để đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.
2.2. Thảo luận các dự thảo văn kiện của đại hội:
Việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, hội viên. Tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với công tác Hội trong tình hình mới; khuyến khích trao đổi, tranh luận, đề xuất sáng kiến, các nội dung, giải pháp mới.
Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp được trình bày tại đại hội để thảo luận, thống nhất. 
        3. Công tác nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội Làm vườn và Trang trại.  
 Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội Làm vườn và Trang trại phải đảm bảo dân chủ, công khai; thực hiện đúng quy chế, quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt (nếu có); có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.
3.1. Về tiêu chuẩn:
Nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội Làm vườn và Trang trại phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
- Có nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội, tự nguyện, trách nhiệm, tận tình tham gia công tác hội.
- Có sức khỏe và thời gian để làm công tác hội, có kiến thức, năng lực về lĩnh vực VAC - Trang trại và công tác dân vận.
- Có  tín nhiệm và mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức liên quan.
- Có khả năng ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công tác hội, nhất là công nghệ thông tin (máy tính, điện thoại thông minh…) 
- Về độ tuổi:
+ Đối với Lãnh đạo Hội tỉnh, Hội huyện: “Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng chỉ áp dụng đối với Chủ tịch hội (có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và đủ sức khỏe để làm việc) của các hội có Đảng đoàn, hội có tính chất đặc thù” (Công văn số 2140/SNV-TCCB, ngày 31/10/2019 của Sở Nội vụ).
+ Đối với Hội xã: Thực hiện theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh. Chủ tịch Hội xã nào thấy không phù hợp thì Chủ tịch Hội huyện đề xuất điều chỉnh cho hợp lý. 
Hội Làm vườn và Trang trại được công nhận là Hội đặc thù hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh nên là đối tượng thực hiện theo Quyết định số 2553/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về chế độ thù lao cho người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo hội đặc thù, nhưng không vì thế mà đưa những người nghỉ hưu không đủ tiêu chuẩn vào làm lãnh đạo Hội.
Cán bộ là gốc của thành công hay thất bại, vai trò của người đứng đầu, người thủ lĩnh quyết định sức mạnh của cơ quan, đơn vị. Người tham ra BCH Hội phải thực sự tiêu biểu về năng lực, trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó mật thiết với công tác hội, hội viên, có uy tín. Kiên quyết không đưa người không đủ tiêu chuẩn vào vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, BTV, BCH Hội Làm vườn và Trang trại.
 Nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại phải được Thường trực cấp ủy cùng cấp cho ý kiến và báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định trước khi tiến hành đại hội.
3.2. Về số lượng và cơ cấu:
3.2.1. Số lượng:
Số lượng ủy viên BCH của hội nào do đại hội của hội đó quyết định trên cơ sở về số lượng quy định như sau:
- Chi hội: Bầu 01 Chi hội trưởng, từ 01 - 02 Chi hội phó.
- Hội xã, phường, thị trấn: Số lượng Ủy viên BCH: Từ  15 - 25 đồng chí; Ủy viên BTV: Từ  03 - 07 đồng chí; Thường trực hội: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.
- Hội huyện, thị xã, thành phố: Số lượng Ủy viên BCH: Từ 17 - 35 đồng chí; Ủy viên BTV: Từ 05 - 11 đồng chí; Thường trực hội: Chủ tịch và 01 - 02 Phó Chủ tịch.
- Hội  tỉnh: Số lượng Ủy viên BCH: Từ 45 - 49 đồng chí; Ủy viên BTV: Từ 11 - 15 đồng chí; Thường trực Tỉnh hội: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên Thường trực và có thể cơ cấu 01 - 02 đồng chí Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.
3.2.2. Cơ cấu: 
Có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả của BCH trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.
- Đối với Hội cơ sở: Nên cơ cấu các đồng chí là Chi hội trưởng; Chủ các trang trại điển hình hoạt động có hiệu quả; các ngành, doanh nghiệp liên quan.
- Đối với Hội  huyện, thị xã, thành phố: Nên cơ cấu các đồng chí là Chủ tịch hội cơ sở; Chủ các trang trại điển hình hoạt động có hiệu quả; các ngành, công ty, doanh nghiệp liên quan.
- Đối với Hội tỉnh: Cơ quan Tỉnh hội, Chủ tịch Hội huyện, thị, thành phố; Chủ các trang trại điển hình hoạt động có hiệu quả; các ngành, công ty, doanh nghiệp liên quan.
Tỷ lệ Ủy viên BCH, BTV là nữ cấp tỉnh 25% trở lên; cấp huyện và cơ sở 20% trở lên. 
4. Thành phần, số lượng đại biểu đại hội và bầu đoàn đại biểu.
4.1. Thành phần chính thức của Đại hội:
- Ủy viên BCH đương nhiệm.
- Đại biểu do đại hội bầu theo phân bổ.
- Đại biểu chỉ định (không quá 5%) theo Điều lệ Hội.
- Đại biểu mời dự đại hội.
4.2. Số lượng đại biểu đại hội:
Số lượng đại biểu dự đại hội do BCH cấp triệu tập đại hội quyết định trên cơ sở số lượng hội viên, đơn vị hành chính, điều kiện kinh tế, ý kiến của cấp ủy cùng cấp, số lượng đại biểu được triệu tập đại hội theo định hướng sau:
      - Hội xã, phường, thị trấn: Nơi nào ít hội viên thì tổ chức đại hội toàn thể, nơi nào đông hội viên thì tổ chức đại hội đại biểu, số đại biểu do BCH Hội xã, phường, thị trấn quyết định.
      - Hội huyện, thị xã, thành phố: Triệu tập từ: 200 - 250 đại biểu.
      - Tỉnh hội: Triệu tập từ  250 - 350 đại biểu.
*Trong số đại biểu triệu tập dự đại hội, tỷ lệ đại biểu mời chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu tham dự đại hội.
4.3. Bầu đại biểu đại hội:
- BCH cấp triệu tập đại hội căn cứ số lượng hội viên, số lượng tổ chức Hội thành viên để phân bổ đại biểu tham dự đại hội cho phù hợp.
- Căn cứ số đại biểu được phân bổ BCH cấp triệu tập đại hội xây dựng Đề án nhân sự đoàn đại biểu, tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định của Điều lệ Hội.
- Ngoài số lượng đại biểu chính thức được phân bổ để đại hội bầu, đại hội sẽ bầu thêm một số đại biểu dự khuyết để thay thế khi đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội. Số lượng cụ thể do đại hội mỗi cấp quyết định.
5. Thời gian tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại.
- Đối với Hội cơ sở: Thời gian đại hội không quá 1/2 ngày, hoàn thành trong quý II /2022.
- Đối với Hội huyện, thị xã, thành phố: Thời gian đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trong quý III /2022.
- Đối với Tỉnh hội: Thời gian đại hội và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội không quá 02 ngày, hoàn thành trong quý IV/2022.
Trong trường hợp cần thiết, đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố có thể diễn ra sớm hơn, nhưng phải đảm bảo đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội của các đơn vị cơ sở trực thuộc.
6. Kinh phí đại hội. 
    Hội Làm vườn và Trang trại dự toán, lập kế hoạch kinh phí đại hội báo cáo cấp ủy, UBND cùng cấp để có kế hoạch cấp kinh phí tổ chức đại hội đạt kết quả.
III. NỘI DUNG CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI.
1. Phát động, tổ chức phong trào thi đua “Học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; vì sự phồn thịnh của nông dân, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội.
2. Xuất bản Ấn phẩm “Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2017 - 2022: Giới thiệu những thành tựu nổi bật của Hội từ năm 2017 đến năm 2022, gồm:
- Bài viết, ảnh của lãnh đạo tỉnh, Hội Làm vườn Việt Nam, Tỉnh hội…
- Bài viết, ảnh minh họa  của 27 Chủ tịch  Hội huyện, thị, thành giới thiệu về Hội mình (ảnh chân dung tác giả, ảnh về hoạt động nổi bật có ghi rõ địa chỉ).
3. Có phóng sự 25 - 30 phút về hoạt động hội.
4. Công tác Thi đua - Khen thưởng nhân dịp đại hội và kỷ niệm 40 ngày thành lập Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa: 
- Đối với Hội huyện, thị, thành: Được đề nghị khen thưởng từ 1-3 tập thể hoặc cá nhân.
- Lập danh sách tập thể, cá nhân, kèm theo bản thành tích có xác nhận của địa phương và Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành đề nghị mức khen thưởng (Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng  Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh). Hồ sơ khen thưởng phải gửi về Văn phòng Tỉnh hội trước ngày 10/12/2021 để  Tỉnh hội tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 
- Tỉnh hội lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Làm vườn và trang trại Thanh Hóa. 
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với Hội tỉnh:
1.1. Báo cáo xin chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở liên quan về tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội vào năm 2022.
1.2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
1.3. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội.
1.4. Xây dựng các dự thảo văn kiện của BCH Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh khóa VI, trình Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
1.5. Ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại Hội thành viên; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị xã, thành phố và cơ sở; quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa.
1.6. Xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm toàn tỉnh (sẽ có thông báo sau).
1.7. Giao Văn phòng Tỉnh hội đấu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung đại hội theo kế hoạch; theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các Hội thành viên; tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh hội.
1.8. Các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Tỉnh hội được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để đại hội huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đạt kết quả cao.
2. Đối với các Hội thành viên, Hội cơ sở:
2.1.Tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa vào năm 2022. 
2.2. Căn cứ kế hoạch này, Hội Làm vườn và Trang trại thành viên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, UBND cùng cấp, xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội Hội cơ sở, kế hoạch đại hội của cấp mình, thành lập ban tổ chức đại hội hoặc bộ phận, tổ giúp việc chuẩn bị cho đại hội, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH theo dõi, chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và nhân sự đại hội của Hội cơ sở.
2.3. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố và cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
2.4. Chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự, thời gian đại hội báo cáo cấp ủy, UBND xã, huyện; tỉnh; tiến hành đại hội khi được Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến.
2.5. Mỗi huyện, thị, thành Hội và cơ sở chọn một đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội.
2.6. Sau đại hội, BCH khoá mới báo cáo kết quả đại hội, trình UBND cùng cấp hoặc Hội huyện, thị, thành phố (đối với Hội cơ sở); Hội tỉnh (đối với Hội huyện, thị, thành phố) xem xét, chuẩn y. Các văn bản báo cáo theo hướng dẫn của Tỉnh hội; đồng thời xây dựng quy chế làm việc của BCH; phân công các đồng chí trong BCH, BTV chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa vào năm 2022. Hội Làm vườn và Trang trại thành viên căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch đại hội của mình đảm bảo yêu cầu, nội dung, tiến độ, thời gian. Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Tỉnh hội. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Tỉnh hội (qua Văn phòng) để giải quyết.
Kế hoạch này được triển khai đến cơ sở hội trong toàn tỉnh.
                                                                                                                                                         
 
Nơi nhận:                                                                                                                                       TM.BAN THƯỜNG VỤ
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);                                                                                                                    CHỦ TỊCH
 - Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);
- Sở Nội vụ Thanh Hóa (b/c);
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa (b/c);                        
- Các đồng chí Thường trực (chỉ đạo);                                                                                                     (  Đã ký )
- Ủy viên BCH Tỉnh hội (th/hiện);
- Hội Làm vườn và Trang trại  
  huyện, thị, thành phố (th/hiện);                                                                                                           
- Lưu: VP Tỉnh hội.                                                                                                                                Lôi Xuân Len
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa