Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
 • Liên kết website
 • Thống kê truy cập
 • Đang online: 7

  Hôm nay: 222

  Đã truy cập: 3609928

HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ II LẦN I 2021 TẠI NGA SƠN

                             HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ II LẦN I 2021  TẠI NGA SƠN

                           ( Cụm thi đua số II )

 

       Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HVT-TH ngày 22/02/2021 của Hội làm vườn & Trang trại ( HVT) tỉnh Thanh hóa về việc Tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2021. Ngày 05/7/2021 Cụm thi đua số II đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2021 tại Huyện Nga Sơn.

Ông Lôi Xuân Len CT.HVT-TH phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban cụm thi đua số 2

      Thành phần về dự Hội nghị có Ông Lôi Xuân Len Ủy viên BTV Trung ương Hội - Chủ tịch Hội làm vườn & Trang trại tỉnh Thanh hóa và các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh Hội.

 - Ông Trần Ngọc Quyết Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ông Thịnh Văn Huyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn. Chủ tịch Hội nông dân, Trưởng phòng nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm DVNN, Đài Truyền thanh huyện Nga Sơn.

      - Chủ tịch, PCT Hội làm vườn & Trang trại 9 huyện trong cụm thi đua số II.

Hội nghị đã được nghe Bà Trần Thị Thắm PCT Hội huyện Nga Sơn trình bày tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm- Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cụm thi đua số II. Báo cáo nêu những nội dung cụ thể như sau:

    Những Kết quả đạt được:          

     1-Về công tác tổ chức: Sau khi thực hiện Nghị quyết 232 của HĐND tỉnh có 8/9 Huyện đã kiện toàn xong bộ máy tổ chức Hội. Sau khi dồn ghép các chức danh, Chủ tịch Hội cơ sở kiêm nhiệm, trẻ tuổi, đa số được đào tạo cơ bản nhưng về kỹ năng, phương pháp công tác Hội, và kiến thức KHKT về làm kinh tế vườn, trang trại còn hạn chế. Qua gần 1 năm được kiện toàn các đồng chí Chủ tịch Hội đã từng bước làm quen với hoạt động công tác Hội, đã giành nhiều thời gian tiếp cận với vườn hộ, trang trại, hội viên, chế độ trách nhiệm với công việc được giao có chuyển biến. Nhưng vẫn còn thiếu kiến thức KHKT để hướng dẫn hội viên làm kinh tế vườn- Trang trại, phần lớn chưa có kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tiễn. lúng túng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

      - 9/9 huyện tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, phát động thi đua và tổ chức cho các cơ sở Hội đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, nắm bắt tình hình ở cơ sở Hội..

      - Có 2 huyện (Vĩnh Lộc và  Thành phố Sầm Sơn)  đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội nông dân về việc “ Thực hiện nhiệm vụ giữa Hội nông dân với Hội làm vườn giai đoạn 2020-2025.

      - Đăng ký thi đua năm 2021: Có 4/9 Huyện đăng ký đạt loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  ( Bỉm Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc), 5/9 Huyện đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thạch Thành, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Sầm Sơn). 

 • Trong 6 tháng có 5 Huyện kết nạp thêm 49 hội viên ( Nga Sơn 14, Hoằng hóa 13, Quảng Xương 10, Hậu Lộc 7, Vĩnh Lộc 5.
 • Tổng số hội viên của 9 huyện là 6.980 hv ( Vĩnh Lộc 384, Bỉm Sơn 262, Thạch Thành 1.500, Hậu Lộc 1.036, Hà Trung 1139, Sầm Sơn 307, Hoằng hóa 445, Quảng Xương 495, Nga Sơn 1.412). Có 3 huyện có tổng số lượng hội viên giảm là 599 hv ( Hà Trung 293 hv, Hoằng hóa 238 hv, Sầm Sơn 68 hv)
 • Tổng số Hội xã, Thị Trấn của 9 huyện là 140 (Sau khi sáp nhập Hoằng hóa còn 15/24 tổ chức Hội cơ sở); số Chi Hội là 605. Có 3 huyện có 23 Chi Hội Nghề nghiệp ( Nga Sơn 15, Hoằng hóa 4, Hậu Lộc 4); Có 4 huyện có tổng số 7 Câu lạc bộ Trang trại ( Hà Trung 4, Nga Sơn 1, Hậu Lộc 1, Thạch Thành1).
 • Công tác xây dựng quĩ Hội: Nhìn chung quĩ Hội phát triển chậm, đa số các huyện sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại bộ máy tổ chức Hội cơ sở quĩ Hội giảm so năm 2020. Có 7 huyện có tổng số quĩ Hội là 812 triệu đồng, đơn vị có quĩ Hội cao như Hoằng hóa 250 triệu đồng, Sầm Sơn 240 triệu đồng, Hà Trung 124,7 triệu đồng.
 • Công tác thu nộp hội phí: Các huyện đã triển khai, có 4 huyện đã thu được 67.110.000đ ( Bỉm Sơn 26,2 triệu,Hoằng hóa 22,5 triệu, Hà Trung 10.21 triệu, Nga Sơn 8,2 triệu đồng.

2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế vườn- Trang trại và các hoạt động khác:

 Các Hội huyện đã làm tốt công tác khuyến cáo về các loại cây, con giống mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao và tư vấn cho hội viên áp dụng vào SX vườn, Trang trại.

 Quan tâm đến bồi dưỡng nâng cao kiến thức KHKT về làm kinh tế vườn, Trang trại cho hội viên: Có 8/9 huyện tổ chức được 57 lớp tập huấn cho 2.192 hội viên.

 7/9 huyện tổ chức được 22 cuộc tham quan mô hình học tập kinh nghiệm, có 637 hội viên tham gia.

7/9 huyện xây dựng được 76 mô hình về kinh tế vườn, Trang trại và các lĩnh vực khác, 3/9 huyện xây dựng được 53 vườn hộ mẫu, 3/ 9 huyện xây dựng được 8 cửa hàng bán sản phẩm sạch và dịch vụ phân bón, 2/9 huyện thành lập được 3 Hợp Tác xã...

      - Phối hợp với UBND cùng cấp khảo sát kinh tế trang trại, đã có 8/9 huyện   khảo sát, có 629 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 02 của Bộ NNPTNT.

 3- Tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cơ bản đó là:

 Sau kiện toàn bộ máy tổ chức Hội cơ sở theo tinh thần NQ 232 của HĐND tỉnh: Công tác phát triển hội viên chậm, một số đơn vị số lượng hội viên và quĩ Hội giảm so với chưa kiện toàn. Đội ngũ Chủ tịch Hội kiêm nhiệm, một bộ phận cán bộ Hội cơ sở kiến thức chuyên môn về kinh tế vườn, trang trại  và  tinh thần trách nhiệm, phương pháp công tác Hội còn hạn chế, nên tuyên truyền, tư vấn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế vườn, trang trại chưa thuyết phục, hoạt động còn lúng túng.

- Một số cơ sở Hội hoạt động kém hiệu quả, cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa huy động được nguồn kinh phí cho hoạt động.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ vườn, trang trại gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh ở người và đàn gia súc diễn biến phức tạp, giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định.

     4- Hội nghị đã thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 như sau

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất vườn, trang trại và kinh doanh giỏi”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.

       - Làm tốt công tác tuyên truyền về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021. Khuyến khích các chủ trang trại tự nguyện đăng ký tham gia các mô hình sản xuất an toàn sinh học, áp dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng vườn mẫu. Khuyến cáo những  giống cây, con mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng cán bộ Hội, các chủ vườn, trang trại về “ Nhận thức, qui trình khoa học công nghệ sản xuất, kinh doanh hàng hóa ở vườn, trang trại theo chuỗi giá trị, xây dựng vườn hộ đạt tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 - Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội: Tăng cường tập hợp, kết nạp hội viên, xây dựng quĩ phát triển và thu hội phí đảm bảo theo qui định. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội từ Huyện đến cơ sở. 

      - Còn 7 Hội huyện sẽ tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân về   “ Phối hợp thực hiện nhiệm vụ´giai đoạn 2020- 2025”, thực thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Hội, kip thời phản ảnh nguyện vọng, khó khăn của hội viên để có giải pháp giúp đỡ hội viên.   

 - Tăng cường mở các lớp chuyển giao KHKT- Công nghệ mới về cây trồng, con nuôi, kiến thức sản xuất “ Nông nghiệp hữu cơ”, xây dựng mô hình “ Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải”. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để hội viên áp dụng vào thực tế. Chú trọng xây dựng vườn hộ, trang trại mẫu để rút kinh nghiệm nhân diện rộng. 

  - Chỉ đạo, động viên hội viên thực hiện sản xuất sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm thân thiện môi trường; khuyến khích đầu tư sản xuất theo công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng vườn hộ, vườn hộ mẫu…

 - Làm Kế hoạch kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027 trình Huyện Ủy, UBND, Phòng tài chính - KH huyện.

 - Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021.

Hội nghị tiến hành thảo luận: Có 6 ý kiến đại diện cho các huyện thảo luận cơ bản thống nhất cao với nội dung báo cáo và làm rõ thêm về kết quả hoạt động, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công tác Hội.

Ông Thịnh Văn Huyên Phó Chủ Tịch UBND huyện Nga Sơn phát biểu với hội nghị

       Về dự với Hội nghị Đồng chí Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ Tịch UBND huyện Nga Sơn phát biểu với hội nghị: đ/c bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi địa phương được đón tiếp các đại biểu của Tỉnh Hội và 9 huyện về dự hội nghị và đánh giá cao về kết quả hoạt động của Hội 9 huyện trong cụm. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, Chính quyền đối với hoạt động của Hội Nga Sơn. Về định hướng hoạt động cho Hội Nga Sơn đ/c nêu rõ: Chúng tôi đang có hướng chỉ đạo Hội vận động, hướng dẫn hội viên SX vườn, trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Trước mắt tập trung chỉ đạo xây dựng một số mô hình vườn- trang trại  sản xuất theo hướng “ Nông nghiệp hữu cơ ” và “ Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải” có kết quả để nhân ra diện rộng. Ngoài việc toàn huyện đã có 14 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOOP, đồng thời đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng sản phẩm Bưởi diễn sản xuất tập trung, có số lượng hàng hóa lớn và tiến tới đạt sản phẩm OCOOP.

       Đ/c Lôi Xuân Len Chủ tịch HVT tỉnh Thanh hóa phát biểu: Ghi nhận những kết quả của Hội 9 huyện đạt được và chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm; định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 gồm những nội dung chủ yếu sau:

     - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ( Đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội)

     - Tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; đặc biệt là lãnh đạo Hội).

    - Tiếp tục làm tốt công tác chuyển giao các tiến bộ KHKT, thực hiện mỗi xã 1 sản phẩm, tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó khí hậu, bảo vệ môi trường.

   - Chọn xây dựng và nhân rộng mô hình: “ Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, không chất thải”.

                                                                             Trần Thị Thắm

                                                              Phó Chủ tịch HVT huyện Nga Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa