Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 40

    Đã truy cập: 3568328

BÁO CÁO Kết quả công tác Hội Quý I/2021 - Nhiệm vụ công tác Hội Quý II/2021

      Ngày 05/04/2021, HVT- TH tổ chức hội nghị ban thường vụ tỉnh hội. Tham dự hội nghị có 10 đồng chí, vắng 1 có lý do. Nội dung hội nghị: Tham gia góp ý vào báo cáo kết quả công tác quý I/2021 - Nhiệm vụ quý II/2021. 
 Ông Lôi Xuân Len CT.HVT- TH chủ trì hội nghị 
 Ông Lê Ngọc Thông UV.BTV-TT tỉnh hội thông qua báo cáo dự thảo kết quả công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2021
 Các đồng chí dự hội nghị đã tham gia góp ý vào báo cáo dự thảo với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.
 Kết luận hội nghị ông Lôi Xuân Len CT.HVT- TH tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí trong ban thường vụ và giao cho đồng chí Lê Ngọc Thông UV.BTV-TTTH tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo trình chủ tịch hội ký gửi đến các đơn vị cá nhân liên quan.
 Ban biên tập trang thông tin điện tử của HVT- TH xin giới thiệu toàn văn báo cáo kết quả công tác hội quý I/2021- Nhiệm vụ công tác hội quý II/2021 đến cán bộ, hội viên. 
 UBND TỈNH THANH HÓA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         Số: 11/BC-HVT-TH                      Thanh hóa, ngày 05  tháng 4  năm 2021
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác Hội Quý I/2021 - Nhiệm vụ công tác Hội Quý II/2021
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai công tác Hội năm 2021 và công tác xây dựng tổ chức Hội.
- Tỉnh hội và các đơn vị Hội thành viên đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tỉnh hội tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và biểu dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2017 - 2020 của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân; Hội nghị tổng kết công tác Hội của huyện Hậu Lộc.
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác Hội năm 2021. Lựa chọn đối tác, lên kế hoạch và phân bổ kinh phí hoạt động cho từng công việc trong năm.
- Chú trọng quan tâm xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, thu hội phí, xây dựng quỹ hội. Trong quý, Tỉnh hội đã quyết định công nhận việc kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại các Hội huyện Như Xuân, Thường Xuân, Quan Sơn, Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau khi thực hiện Nghị quyết số 786/2019/UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp chức danh Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã, thị trấn theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII, kỳ họp thứ 11.
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. 
- Triển khai, tổ chức thực hiện các mô hình:
+ “Hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả trồng ngô sinh khối, cung cấp cho trang trại bò sữa tại địa phương”, tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.
+ “Nuôi giun quế”, tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.
+ “Nuôi Ruồi lính đen bằng dung dịch dinh dưỡng”, tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.
- Ngày 8/3/2021 khảo sát địa điểm nuôi ong mật tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn; Làng Cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa; Xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Ngày 18/3/2021 tiến hành đặt nuôi 50 đàn ong mật (Thị trấn Nưa 35 đàn, làng Cổ Đông Sơn 15 đàn), ngày 26/3/2021 đã thu được 72 kg mật ong. Mục tiêu của Tỉnh hội là: Phát triển, ổn định thường xuyên 100 đàn ong mật, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu “Mật ong Ngàn Nưa”, đăng ký chất lượng mật ong với cơ quan chức năng, hàng năm có 400 - 500 kg mật ong tinh lọc, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thị trường, thúc đẩy kết nối phát triển nuôi ong của các nhà vườn.
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng mô hình “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải” trong sản xuất, đạt hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu mỗi Hội huyện, thị, thành phố phải xây dựng được 01 - 03 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thiện các mô hình xây dựng vườn mẫu, vườn hộ đã thực hiện năm 2020.
3. Liên kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm và ký Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tốt hơn.
- Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động. Các đơn vị Hội thành viên đã liên kết, hợp tác phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, nhà vườn trên địa bàn và Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên, cung ứng các loại cây trồng đảm bảo chất lượng cho hội viên. Kết quả, qua báo cáo của một số Hội thành viên toàn Hội đã trồng được 42.962 cây các loại. Trong đó, Hội Như Thanh trồng được 35.153 cây các loại; Hội Thường Xuân 3.500 cây; Hội Như Xuân 2.189 cây; Hội Cẩm Thủy 1.000 cây; Hội Hoằng Hóa 320 cây; Hội Đông Sơn 300 cây; Tỉnh hội 500 cây...v.v. Bao gồm các cây ăn quả giá trị kinh tế cao, cây bóng mát...
- Phối hợp với Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên, các ngành chức năng tổ chức tập huấn về cải tạo vườn tạp, trồng và chăm sóc cây ăn quả; Kỹ thuật nuôi ong mật; chăn nuôi gà thả vườn; Hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Điển hình như Hội Hậu Lộc tổ chức 27 lớp, 683 người tham gia; Hội Như Thanh 05 lớp, 207 người tham gia; Hội Mường Lát 01 lớp, 40 người tham gia. Riêng Hội Hậu Lộc đã cung ứng 80 kg men vi sinh cho các hộ chăn nuôi làm đệm lót sinh học và tập huấn mở rộng chương trình làm đệm lót sinh học năm 2021.
- Thăm mô hình trang trại “Nuôi giun quế, nhà màng trồng dưa vàng Kim Hoàng Hậu, nuôi gà thương phẩm” của anh Lương Ngọc Lai - Xã Luận Thành, huyện Thường Xuân; Mô hình “Nuôi Ruồi lính đen bằng dung dịch chế phẩm EM” của anh Lê Xuân Lương - Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn; Mô hình “Sản xuất rau sạch - quả sạch theo chu trình khép kín, không chất thải” của anh Trần Văn Thảo - Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương; Mô hình “Nuôi ong mật” của ông Phạm Văn Tầm - Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.
- Bám sát Chương trình phối hợp số 175-CTrPH/HND-HVT ngày 07/10/2020 giữa Hội Nông dân với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị Hội thành viên đã ký Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Hội Nông dân cùng cấp.
- Phối hợp, chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết cho kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần thứ nhất năm 2021. Liên kết, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo nguồn chế phẩm sinh học (EM, Trichoderma,...) hỗ trợ hội viên sản xuất, đảm bảo môi trường.
- Chỉ đạo các đơn vị Hội thành viên thực hiện việc thống kê số lượng trang trại của Hội địa phương mình theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo về Tỉnh hội theo kế hoạch.
- Hỗ trợ mở Cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm OCOP, sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo và Mật ong của Hội.
4. Tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, Hội vững mạnh”.
- Tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, Hội vững mạnh”, Tỉnh hội đã phân thành 03 Cụm thi đua và ban hành Kế hoạch số 10/KH-HVT-TH ngày 22/02/2021 về tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2021, đăng ký thi đua với Cụm thi đua số 11 và Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Các đơn vị Hội thành viên đã phát động, đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 11 của tỉnh. Kết quả, Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa được Cụm thi đua số 11suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa; Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường năm 2020. Trung tâm Hỗ trợ VAC-Trang trại thuộc Tỉnh hội và 01 hội viên được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen.
- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa. 
          - Hội Làm vườn Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2020” cho Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa.
5. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại.
Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trong quý, sản xuất được 1.880 hộp Đông Trùng Hạ Thảo.
6. Làm tốt công tác truyền thông.
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covitd-19. 
- Trang Thông tin điện tử: nongtraitinhthanh.vn thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, chính sách mới, các mô hình sản xuất “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải”, kết quả hoạt động công tác hội đến bạn đọc. Đến nay, đã có 3.561.140 lượt người truy cập.
- Ban biên tập Tỉnh hội đã nhận được tin bài, ảnh, với số lượng phong phú, phản ánh hoạt động của các Hội thành viên, cộng tác viên và bạn đọc và chuẩn bị nội dung, tin bài cho việc phát hành Thông tin Làm vườn và Trang trại số 01/2021.
7. Thực hiện một số nhiệm vụ, công tác khác.
- Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra Cơ sở sản xuất Nấm đông trùng hạ thảo của Tỉnh hội về an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn đánh giá và ghi nhận kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước ban hành. 
- Đăng cai thành công Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I/2021, Cụm số 6 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Trong 02 ngày 27 - 28/3/2021 cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021. 
Quý II/2021, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tập trung những công việc trọng tâm sau:
1. Đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chủ trương mở Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Năm 2022 sẽ tiến hành Đại hội từ cơ sở lên đến Tỉnh hội (Xã, phường, thị trấn; Huyện, thị, thành phố; Tỉnh hội). 
2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng Hội vững mạnh”. Chú ý phát hiện, giới thiệu điển hình, công việc tiêu biểu về đoàn kết sáng tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
3. Hoàn thiện việc thống kê số lượng trang trại của Hội địa phương mình theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo về Tỉnh hội trước ngày 15/5/2021.
4. Chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện cần thiết cho kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần thứ nhất năm 2021 vào trung tuần tháng 4/2021.
5. Tiếp tục tổ chức, thực hiện các mô hình:
+ “Hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả trồng ngô sinh khối, cung cấp cho trang trại bò sữa tại địa phương”, tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.
+ “Nuôi giun quế”, tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.
+ “Nuôi Ruồi lính đen bằng dung dịch chế phẩm EM”, tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.
+ Nuôi ong mật, tinh chế mật ong, kiểm nghiệm chất lượng mật ong, có đầy đủ thủ tục pháp lý đưa “Mật ong Ngàn Nưa” đến người tiêu dùng.
+ “Trồng cây cỏ lạc, trồng hoa”, tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.
+ “Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học”, tại huyện Hậu Lộc.
+ Tuyên truyền, hưởng ứng ngày môi trường thế giới và các sự kiện môi trường trong năm.
6. Tổ chức thành công giao ban 03 Cụm thi đua của Tỉnh hội theo kế hoạch, thời gian vào trung tuần tháng 5/2021:
Cụm 1: Giao ban Cụm tại Huyện hội Lang Chánh.
Cụm 2: Giao ban tại Huyện Hội Nga Sơn.
Cụm 3: Giao ban tại Huyện hội Nông Cống.
7. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội tiếp tục sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo và tiêu thụ sản phẩm; Liên kết, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo nguồn chế phẩm sinh học (EM, Trichoderma,...) hỗ trợ hội viên sản xuất, đảm bảo môi trường.
8. Công tác truyền thông: 
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covitd-19. Các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế nông nghiệp, trang trại; Các mô hình sản xuất “Tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái, không chất thải”. Phát hành Thông tin Làm vườn và Trang trại số 02/2021.
- Các đơn vị thành viên, tổ chức, cá nhân tiếp tục gửi, tin, bài, ảnh về hoạt động công tác Hội, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến về Ban biên tập để đăng tải, tuyên truyền kịp thời. 
 
                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH
- Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);
- Ông Lê Đức Giang PCTUBND tỉnh (b/c);                                 
- UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Giám đốc SNN&PTNT (b/c);
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                         Lôi Xuân Len
- Ủy viên BCH và 27 huyện, thị, thành hội (thực hiện);
- Lưu: VP Tỉnh hội.
                                                                        
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa