Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 336

    Đã truy cập: 3596557

THÔNG BÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2021 Định hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

       UBND TỈNH THANH HÓA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         Số: 07/TB-HVT-TH                      Thanh hóa, ngày 29  tháng 01 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2021
 Định hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Lựa chọn đối tác và lên kế hoạch, phân bổ kinh phí cho từng công việc năm 2021.
2. Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và biểu dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2017 - 2020 của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân; Hội nghị tổng kết công tác Hội của huyện Hậu Lộc.
3. Triển khai, tổ chức thực hiện mô hình “Hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả trồng ngô sinh khối, cung cấp cho trang trại bò sữa tại địa phương”, tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.
4. Thăm mô hình trang trại “Nuôi giun quế, nhà màng trồng dưa vàng Kim Hoàng Hậu, nuôi gà thương phẩm” của anh Lương Ngọc Lai - Xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.
5. Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 11 của tỉnh. Kết quả, Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa được Cụm thi đua số 11suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa; Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường năm 2020. Trung tâm Hỗ trợ VAC-Trang trại thuộc Tỉnh hội và 01 hội viên được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen. 
6. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra Cơ sở sản xuất Nấm đông trùng hạ thảo của Tỉnh hội về an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn đánh giá và ghi nhận kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước ban hành. Trung tâm Hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội tháng 01/2021sản xuất được 766 hộp Nấm đông trùng hạ thảo và tiêu thụ được 315 hộp tươi, 60 hộp khô.
7. Công nhận kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại các Hội huyện Như Xuân, Thường Xuân và Quan Sơn, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau khi thực hiện Nghị quyết số 786/2019/UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp chức danh Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã, thị trấn theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII, kỳ họp thứ 11.
8. Về công tác truyền thông: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền phòng chống dịch Covitd-19; Các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế nông nghiệp, trang trại; Các mô hình sản xuất “Tuần hoàn, không chất thải, hữu cơ, sinh thái”...
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021. 
Với niềm tin phấn khởi, Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tháng 02/2021, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tập trung những công việc trọng tâm sau: 
1. Khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh hội về nhiệm vụ năm 2021. Đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng Hội vững mạnh”. Chú ý phát hiện, giới thiệu điển hình, công việc tiêu biểu về “Đoàn kết, sáng tạo”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Thực hiện việc thống kê số lượng trang trại của Hội địa phương mình theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo về Tỉnh hội trước ngày 15/5/2021.
3. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết cho kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần thứ nhất năm 2021 vào cuối tháng 02/2021.
4. Triển khai, tổ chức tập huấn mô hình “Hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả trồng ngô sinh khối, cung cấp cho trang trại bò sữa tại địa phương”. 
5. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội tiếp tục sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo và tiêu thụ sản phẩm; Liên kết, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo nguồn chế phẩm sinh học (EM, Trichoderma,...) hỗ trợ hội viên sản xuất, đảm bảo môi trường.
6. Làm tốt công tác truyền thông: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chuẩn bị nội dung, tin bài cho việc phát hành: Thông tin Làm vườn và Trang trại số 01/2021.
7. Tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, tiết kiệm, an toàn; Chủ động phối hợp với địa phương tổ chức Tết trồng cây đạt hiệu quả.
 
                              HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA
                                                                          
 
      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa