Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1

    Hôm nay: 123

    Đã truy cập: 3553196

Tổ chức hội nghị thi đua yêu nước “Học tập làm theo Bác Hồ”phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh; giai đoạn 2018-2020

HỘI LÀM VƯỜN & TRANG TRẠI HUYỆN NGA SƠN
Tổ chức hội nghị thi đua yêu nước “Học tập làm theo Bác Hồ”phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh; giai đoạn 2018-2020
                                                             
                                                                      Ông Lôi Xuân Len CT.HVT-TH phát biểu ý kiến tại hội nghị
       Ngày 17/12/2020 Hội làm vườn & Trang trại Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thi đua yêu nước “Học tập làm theo Bác Hồ” phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh (giai đoạn 2018-2020).
       Thành phần dự hội nghị có 165 đại biểu
       - Ở Tỉnh Hội: có đ/c Lôi Xuân Len Chủ tịch Hội làm vườn Hội làm vườn & Trang trại tỉnh và các đ/c trong BTV tỉnh Hội về dự và chỉ đạo hội nghị.
      - Ở Huyện: Có đồng chí Lê Ngọc Hợp Bí thư Huyện ủy, đ/c Trần Ngọc Quyết Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Thịnh Văn Huyên Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, Đoàn thể cấp huyện liên quan.
      - Ở xã: Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội làm vườn & Trang trại 24 xã, Thị trấn
      - 82 đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Học tập làm theo Bác Hồ”phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh; giai đoạn 2018-2020 được 24 cơ sở Hội trong huyện chọn cử, bầu.
       Tại hội nghị đã thực hiện các nội dung:
       1-Tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước “Học và làm theo Bác Hồ”,   phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh; giai đoạn 2018-2020. 
       2- Phát động đăng ký thi đua năm 2021- 2022.
        3- Thi đua khen thưởng: UBND huyện tặng giấy khen và thưởng 6 tập thể, 25 cá nhân; Hội làm vườn & Trang trại huyện tặng giấy khen và thưởng 8 tập thế và 57 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Học tập làm theo Bác Hồ”phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội vững mạnh; giai đoạn 2018-2020.
        Hội nghị đã đánh giá kết quả nổi bật của Phong trào thi đua giai đoạn 2018- 2020 như sau:   
1-Tiếp tục đổi mới tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại hàng hóa.
 BCH Hội thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp cần thiết phù hợp với yêu cầu mới, phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại. Kiên trì thực hiện chủ trương đổi mới về tổ chức, nội dung, hình thức hoạt động, gắn liền với việc chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến, học và làm theo các mô hình tiêu biểu trong sản xuất, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phong trào thi đua yêu nước “Làm theo Bác Hồ”.
Chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu trong học tập, thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, cùng chung sức xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Coi trọng phát triển hội viên mới, gắn liền với nâng cao chất lượng hội viên. Đến nay toàn huyện có 1.389 hội viên, tổ chức hoạt động theo nghề sản xuất ở 134 Chi Hội trong huyện. Nhìn chung các hội viên có ý chí vươn lên, có khát vọng làm giàu từ phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại gắn kết với tổ chức Hội. Đồng thời là lực lượng tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 31 gia đình hội viên đã và đang đi đầu xây dựng vườn hộ kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và những năm tiếp theo.
Sau khi sáp nhập xã, Thị trấn đến nay còn 24/27 xã, Thị trấn (giảm 3 Hội). Bộ máy tổ chức, cán bộ được kiện toàn thực hiện theo Nghị quyết số 232/2019/NQ- HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ mới trẻ, khỏe, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến đại học. Cả hai thế hệ cũ và mới đã và đang cùng nhau vì lợi ích của Hội viên, phong trào cách mạng của địa phương; xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh.
2- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải tạo vườn tạp, trang trại, tích tụ, liên kết mở rộng diện tích vườn hộ, trang trại, phát triển sản xuất; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp hữu cơ.
Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện về “Cải tạo vườn tạp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất”. Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ cải tạo vườn tạp, tích tụ mở rộng diện tích, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch. Lựa chọn cơ cấu cây trồng, con nuôi có lợi thế, tăng sản lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng loại hình vườn hộ, trang trại, có giá trị thu nhập cao, sản phẩm an toàn theo hướng nông nghiệp hữu cơ.
Diện tích cải tạo vườn tạp, trang trại đến nay được 584,75 ha, vượt mục tiêu Đại hội Hội làm vườn trang trại lần thứ V (Nhiệm kỳ 2017- 2022) là 84,75 ha. Số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trồng trên diện tích vườn hộ, trang trại là 120.720 cây (234,28 ha). Gồm Bưởi diễn, da xanh 53.149 cây (131 ha), Thanh long 16.306 trụ (16 ha), Dừa xiêm 15.131 cây (51,91 ha), Ổi Đài Loan 30.130 cây (50,47 ha), Cam 5.191 cây (14,3 ha). Hiện nay đã có sản phẩm bán trên thị trường.
                                                               
                                                                                                Toàn cảnh hội nghị
       Tổng số trang trại xây dựng đã đi vào sản xuất là 997 trang trại, trong đó có 77 trang trại nuôi lợn, gà thương phẩm, sản xuất theo quy trình công nghiệp, có 633 trại sản xuất tổng hợp, 280 trang trại nuôi trồng thủy sản, 7 trang trại trồng trọt; với tổng diện tích 1.056,44 ha, bình quân 1 trang trại có 1,06 ha canh tác; vốn đã đầu tư 251tỷ759 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3.119 lao động.
Các nhà vườn, trang trại giành vốn xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình phụ trợ, mua máy móc thiết bị cơ giới, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây, con có tiến bộ rõ. Đầu tư phát triển nhanh, xây dựng nhà màng, nhà lưới, trang thiết bị đồng bộ, sản xuất Dưa kim hoàng hậu, Dưa kim cô nương có giá trị dinh dưỡng cao theo quy trình sản xuất an toàn, bằng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
Đến tháng 12/2020 đã có 17/24 xã, thị trấn xây dựng được 11,5 ha nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất dưa chất lượng cao, một số rau, củ, quả an toàn...  
Một số trang trại ở ven biển, ven sông Sung, Lạch Càn xây dựng nhà màng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tôm thẻ cho năng suất, chất lượng tôm thẻ tăng nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong 3 năm (2018-2020), Huyện Hội và các tổ chức Hội cơ sở, tổ chức được 69 lớp chuyển giao kỹ thuật, 47 hội nghị hội thảo rút kinh nghiệm, 69 lần thăm quan các mô hình sản xuất tiêu biểu trong sản xuất ở vườn hộ, trang trại trong và ngoài huyện. Có 5.346 cán bộ, hội viên về dự các lớp tập huấn và các hội nghị, hội thảo, rút kinh nghiệm.
Ba năm qua (2018-2020), kinh tế vườn hộ, trang trại tiếp tục phát triển, có thêm sản phẩm mới như: Bưởi diễn, Dưa vàng (Dưa kim hoàng hậu, kim cô nương), Dưa lưới, Thanh long ruột đỏ, Đông trùng hạ thảo, thịt lợn thương phẩm, gà, một số rau củ quả ngắn ngày, sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm; góp phần tăng số lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường tiêu dùng. Trong đó đã được UBND tỉnh công nhận 3 sản phẩm OCOP ( Đông trùng hạ thảo, Dưa vàng, dưa lưới), góp phần cùng với toàn huyện đạt 9 sản phẩm OCOP.
Thu nhập từ kinh tế vườn hộ đạt 400- 450 triệu đồng/ha/năm, kinh tế trang trại đạt 400-500 triệu đồng/ha/năm. Có nhiều vườn hộ, trang trại có sản phẩm hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh quan “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
3- Hội thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất cây trồng, con nuôi ở vườn hộ, trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới.
BCH Hội chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền cho hội viên, nông dân biết, hiểu những việc cụ thể cần làm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường ở các nhà vườn và trang trại. Đồng thời có việc làm thiết thực cùng nhân dân trong xã chung tay xây dựng nông thôn mới. Có tư duy mới, nhận thức mới trong sản xuất, sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ cây trồng, con nuôi sinh học, chuyển sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ.
Thu gom rác thải trong sinh hoạt, phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp, dùng các chế phẩm sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh và làm đệm lót sinh học, xây dựng bể, hầm biogas trong chăn nuôi.
Trong ba năm, hội viên, nông dân làm được 1.730,5 tấn phân hữu cơ, 118.812 m2 đệm lót sinh học. Hội viên gương mẫu trong trồng cây xanh, vệ sinh vườn, nhà, ngõ xanh, sạch, đẹp. Huyện Hội tổ chức lao động thực hiện chương trình chăm sóc, cắt tỉa, tôn tạo các loại hình cây cảnh, chăm sóc bảo vệ cây xanh đường Mai An Tuấn xanh, sạch, đẹp ở trung tâm huyện lỵ.
4- Tổ chức thực hiện có kết quả phong trào thi đua yêu nước “Làm theo Bác Hồ”
Hàng năm thành lập ba cụm thi đua theo ba vùng kinh tế: Vùng biển, vùng màu, vùng đồng chiêm trũng. Mỗi cụm thi đua có cụm trưởng phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, động viên hội viên trong thực hiện phong trào thi đua. Mỗi năm giao ban cụm 2 lần vào tháng 5 và tháng 11. Mỗi kỳ giao ban cụm ở một xã, có nội dung cụ thể, thiết thực, có tác dụng cổ vũ phong trào thi đua. Hàng năm, Hội huyện tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Đồng thời ký giao ước thi đua năm sau giữa các tổ chức Hội cơ sở.  
Trong ba năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2020, các  tổ chức Hội và cá nhân được các cấp khen thưởng:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng 01 Bằng khen cho tập thể Hội làm vườn trang trại huyện và  01 Bằng khen cho cá nhân đồng chí Chủ tịch Huyện Hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội và phát triển kinh tế vườn, trang trại ( giai đoạn 2010-2020).
Hội làm vườn & trang trại tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân trong phong trào thi đua phát triển kinh tế vườn, trang trại, xây dựng tổ chức Hội.
Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm kinh tế vườn, trang trại và xây dựng Hội vững mạnh và 1 tập thể 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới ”, huyện Nga Sơn giai đoạn 2016- 2019.
Hội làm vườn & trang trại huyện tặng giấy khen cho 25 tổ chức Hội cơ sở và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào làm kinh tế vườn- Trang trại.  
Hội nghị cũng đã thông qua Phương hướng, mục tiêu và các nhiệm  vụ chủ yếu 2 năm (2021- 2022) gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1- Phương hướng chung
Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “ Làm theo Bác Hồ” lên tầm cao mới.Chỉnh trang cấu trúc lại kinh tế vườn hộ, trang trại theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đối phó với biến đổi khí hậu, góp phần thiết thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị Thị Trấn văn minh.
2- Mục tiêu cụ thể
- Tổng thu nhập từ kinh tế vườn hộ đạt giá trị 500 - 600 triệu đồng/năm, trang trại 600 - 700 triệu đồng/năm.
- Có 50 - 60% gia đình hội viên xây dựng đạt tiêu chí vườn hộ kiểu mẫu, trang trại có cảnh quan “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.
- Không còn tổ chức Hội xã yếu kém, trong đó có 25% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3- Các nhiệm vụ chủ yếu
a- Chú trọng làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, có nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa lớn của phong trào thi đua yêu nước “Làm theo Bác Hồ”. Xây dựng quyết tâm lớn trong tổ chức hành động. Mỗi tổ chức Hội, cán bộ, hội viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, làm được nhiều việc tốt dâng lên Đảng, Nhà Nước, Bác Hồ kính yêu.
b- Tiếp tục cải tạo vườn tạp, trang trại, tái cấu trúc lại vườn hộ, trang trại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây, con theo hướng tuần hoàn, dùng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu, các mùa vụ sản xuất ở vườn, trang trại trong năm.
c- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin kịp thời, bồi dưỡng kiến thức, quy trình sản xuất rau an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng vườn hộ kiểu mẫu. Tổ chức các hội nghị chuyên đề theo ngành, nghề sản xuất, các loại sản phẩm chủ yếu cho hội viên trực tiếp sản xuất, rút kinh nghiệm sau một mùa vụ. Học làm theo các điển hình tiên tiến trong sản xuất cây, con có hiệu quả kinh tế cao trong và ngoài huyện.
d- Các chủ nhà vườn, trang trại cần có sự liên kết, tiếp tục mở rộng diện tích chuyên sản xuất các loại sản phẩm như Bưởi diễn, Dưa kim hoàng hậu, rau, củ, quả an toàn, sản xuất thịt lợn thương phẩm, gà, tôm thẻ…thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Củng cố, phát triển câu lạc bộ trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp toàn huyện; thành lập mới một số câu lạc bộ trang trại chuyên ngành sản xuất cây, con. Bố trí cán bộ phụ trách các câu lạc bộ có năng lực tổ chức hoạt động, có kinh nghiệm sản xuất chuyên ngành, có tâm huyết, hoạt động có hiệu quả thiết thực.
e- Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm cao, biết tổ chức vận động hội viên trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại, xây dựng Hội bền vững.
 Thực hiện tốt phương châm “ Nói hội viên hiểu, làm để hội viên làm theo”, sâu sát hội viên, vườn trại, biết lấy lợi ích của hội viên, phong trào cách mạng của địa phương làm trọng. Nói đi đôi với làm, làm có kết quả để tạo được niềm tin của cán bộ, hội viên và cấp ủy, chính quyền mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.
g- Trên cơ sở nắm vững nhiệm vụ của địa phương, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện phong trào thi đua của từng đơn vị. Phấn đấu vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021- 2022, tiến tới Đại hội Hội làm vườn - Trang trại huyện lần thứ VI.        
                                  *       *
                                      *
 Về dự và chỉ đạo hội nghị đ/c Lôi xuân Len Chủ tịch HVT tỉnh Thanh hóa và đ/c Thịnh Văn Huyên PCT UBND huyện đã phát biểu; Biểu dương những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước “ Làm theo Bác Hồ”, phát triển kinh tế vườn, Trang trại và xây dựng Hội vững mạnh, đồng thời có định hướng trong thời gian tới ( 2021- 2022):
     Định hướng của đ/c Lôi Xuân Len Chủ tịch HVT tỉnh: Nhiệm vụ tới với phương châm “ Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Hoạt động của Hội cần phải “Trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, tránh việc gì cũng tham gia”.
1- Cần phải xây dựng lại qui mô nông nghiệp: Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, xây dựng mỗi xã 1 sản phẩm( OCOP), góp phần xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
- Phát triển kinh tế vườn, Trang trại gắn với bảo vệ môi trường.
- Áp dụng tiến bộ KHKT tốc độ nhanh hơn.
- Cần phải tổng kết, mở rộng mô hình.
- Xây dựng vườn, trang trại “ Tuần hoàn, không chất thải, hữu cơ, sinh thái.
      - Đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi, thiết bị xử lí chất thải.
      2- Mỗi Hội xã làm 1-2 mô hình theo hướng hữu cơ
       3-  Huyện Hội cần chủ động phối hợp với các tổ chức liên quan như: Tăng cường tranh thủ sự hỗ trợ của Phòng nông nghiệp; cùng với Hội nông dân huyện, xã thực hiện chương trình phối hợp của Hội nông dân tỉnh và Hội làm vườn & Trang trại tỉnh. Hưởng ứng phong trào MTTQ phát động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tìm những doanh nhân trong nông nghiệp. Kết nối với các ngành khoa học xây dựng chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ. Phối hợp với Phòng nông nghiệp, UBND xã đánh giá lại chất lượng trang trại.
      4- Muốn thực hiện tốt được nhiệm vụ công tác Hội thì đội ngũ cán bộ Hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với công việc, không vì lí do kiêm nhiệm.
- Định hướng nhiệm vụ của đ/c Thịnh Văn Huyên Phó Chủ tịch UBND huyện:
1- Cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức Hội. Mỗi tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phải có các việc làm thiết thực dâng lên Đảng, Bác Hồ. Luôn nhớ lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Gắn công tác thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
       2- Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức, địa bàn, đơn vị đó là: 
- Tiếp tục đổi mới tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế vườn hộ, trang trại hàng hóa.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải tạo vườn tạp, trang trại, tích tụ, liên kết mở rộng diện tích vườn hộ, trang trại, phát triển sản xuất; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp hữu cơ.
- Quan tâm giải pháp sản xuất gắn với bảo vệ môi trường: giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất cây trồng, con nuôi ở vườn hộ, trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Làm tốt công tác cải tạo vườn tạp, tái cấu trúc vườn hộ, xây dựng vườn hộ mẫu theo chương trình NTM nâng cao, ứng dụng KHKT công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm an toàn trong sản xuất nông nghiệp. 
- Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Làm theo Bác Hồ”   của Hội làm vườn và trang trại
3- Cần chú trọng tăng cường đội ngũ cán bộ và thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Một mặt, công tác thi đua khen thưởng là của cả hệ thống chính trị nhưng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách có vai trò nòng cốt, cần được tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực. Mặt khác, thi đua, khen thưởng là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu mỗi đơn vị, cần tránh tình trạng khoán gọn cho bộ phận chuyên trách công tác thi đua khen thưởng, mặc dù đây là lực lượng nòng cốt.
Các xã, thị trấn, các ngành có liên quan cần chú trọng thực hiện công tác khen thưởng một cách thường xuyên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.
 Bên cạnh đó, cần chú ý phát hiện và chủ động hướng dẫn, trợ giúp, chủ động làm thủ tục khen thưởng đối với những điển hình xứng đáng, nhất là những tấm gương của những người lao động trong sản xuất vườn, Trang trại.
Kính thưa Hội nghị;
Tôi xin kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên trong huyện kế thừa những kết quả thành tích đã đạt được; quyết tâm, đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
 
 
                                                                        Trần Thị Thắm
                                                           Phó Chủ tịch HVT huyện Nga Sơn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa