Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 10

    Hôm nay: 132

    Đã truy cập: 3652802

GIẤY MỜI Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI
THANH HÓA
 
Số: 16-12/GM-HVT-TH                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
                 Thanh Hoá, ngày 16  tháng 12  năm 2020
 
GIẤY MỜI
Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
 
        Kính gửi: Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị xã, thành phố
Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Xin trân trọng kính mời đại biểu về dự hội nghị.
1. Thành phần:
- Mời Lãnh đạo Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội (khóa VI).
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố.
2. Thời  gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 08 giờ, ngày 25/12/2020.
3. Địa điểm: Tại Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).
Trân trọng kính mời đại biểu về dự đông đủ, đúng thời gian quy định.
 
 
Nơi nhận:                                                                                 
 - Như kính gửi;                                 
 - Lưu: VP Tỉnh Hội. TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
                  CHỦ TỊCH
 
 
               Lôi Xuân Len
 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa