Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 27

    Đã truy cập: 3553448

THÔNG BÁO Kết quả công tác tháng 10/2020 - Nhiệm vụ công tác tháng 11/2020

       UBND TỈNH THANH HÓA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                           
         Số: 29-10/HVT-TH                              Thanh hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Kết quả công tác tháng 10/2020 - Nhiệm vụ công tác tháng 11/2020
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
- Ngày 02/10/2020, tại Cơ quan Tỉnh hội, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã họp và thống nhất thông qua kết quả công tác hội quý III/2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020.
- Ngày 07/10/2020, tại Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Ban Thường vụ Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa cùng với Hội Nông dân Thanh Hóa đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2020 - 2025 và đã triển khai, gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan; Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
- Trong các ngày 08/10 và 21/10, Tỉnh hội đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp” tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống và xã Đông Yên, huyện Đông Sơn.
- Tối ngày 12/10/2020, tham dự Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.
- Ngày 13/10/2020, tại Cơ quan Tỉnh hội, Thường trực Tỉnh hội đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú và Viện nghiên cứu sinh học ứng dụng có Văn phòng tại Hà Nội về các máy móc, thiết bị nông nghiệp và các chế phẩm sinh học nhằm quảng bá, giới thiệu cho các nhà vườn, chủ trang trại tiếp cận, xử dụng hiệu quả; tham dự còn có Thường trực huyện hội Như Thanh, thị xã Nghi Sơn và Hợp tác xã Dịch vụ Cơ giới hóa Nông nghiệp xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.
- Ngày 20/10/2020, tham dự Lễ đón nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ cho quả bưởi diễn của Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân, tại thôn Xuân Thái, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Yên Định tổ chức.
- Ngày 23-24/10/2020, tham dự Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hà Nội.
- Trong các ngày 26, 27 và 28/10/2020 tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tỉnh hội đã ủng hộ đồng bào bão lụt Miền Trung số tiền 3.000.000 đồng, quỹ vì người nghèo năm 2020 với số tiền 1.500.000 đồng.
- Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nấm Đông Trùng Hạ Thảo.
- Ngày 19/10/2020, Tỉnh hội đã chuẩn y kết quả kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cho Hội Làm vườn và Trang trại huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau khi thực hiện Nghị quyết số 786/2019/UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp chức danh Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã, thị trấn theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 11.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2020.
1. Rà soát những công việc còn phải làm trong năm để tập trung tổ chức hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tạo đà cho năm 2021.
           a. Đối với Hội huyện, thị, thành phố:
          - Tập trung trước hết vào công tác củng cố tổ chức Hội cơ sở, Ban Chấp hành hội, lãnh đạo hội, quy chế làm việc...
- Quán triệt, triển khai Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.
           b. Đối với Tỉnh hội:
           - Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khuyến nông, nông thôn mới, bảo vệ môi trường.
            - Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu, thành phần tham dự kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần thứ 02/2020, với chủ đề “Mô hình nông nghiệp không chất thải, nông nghiệp tuần hoàn”, vào khoảng ngày 08 - 10/2020. 
2. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban thi đua Cụm lần 02 /2020 vào trung tuần tháng 11/2020.
        - Cụm 1: Giao ban cụm tại Huyện hội Bá Thước. 
- Cụm 2: Giao ban cụm tại Huyện hội Như Xuân.
- Cụm 3: Giao ban cụm tại Huyện hội Triệu Sơn.
- Cụm 4: Giao ban cụm tại  Thị hội Bỉm Sơn.
- Cụm 5: Giao ban cụm tại Thành hội Sầm Sơn.
Nội dung giao ban cụm gồm có:
- Báo cáo kết quả hoạt động của cụm, của từng hội trong cụm từ đầu năm đến tháng 11/2020.
- Tham quan, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm về công tác hội.
- Đề xuất khen thưởng của cụm và chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021.
3. Công tác truyền thông.
- Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam.
- Hội huyện, thị xã, thành phố gửi tin, bài, ảnh về công tác, điển hình về sản xuất kinh doanh vườn trại của hội mình về Tỉnh hội và nộp kinh phí hằng năm để xuất bản Thông tin Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa.                                                                      
                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);
- Ông Nguyễn Đức Quyền PCTTTUBND tỉnh (b/c);                                 
- UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Giám đốc SNN&PTNT (b/c);
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                            Lôi Xuân Len
- Ủy viên BCH và huyện, thị, thành hội (thực hiện);
- Lưu: VP Tỉnh hội.
  
 
 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa