Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 12

    Đã truy cập: 3540964

Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững, giai đoạn 2021 – 2025.

Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi  trường phục vụ phát triển bền vững, giai đoạn 2021 – 2025.
                                                                       
                                     Ông Lôi Xuân Len CT.HVT- TH thăm trang trại nuôi giun quế của anh Lê Văn Tình xã VĨnh Thịnh- Vĩnh Lộc.
 Ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025
 Nội dung chương trình: 
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết  thực nhằm bảo vệ mội trường.
- Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, người dân làm theo.
 Theo Quyết định, các đơn vị liên quan được giao thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể như: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa được giao các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình sản xuất VAC – Trang trại có xử lí chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt; Thực hiện công tác truyền thông về bảo vệ môi trường đến các cơ sở hội và hội viên bằng nhiều hình thức.
- Vận động nhân dân thu gom, tái sử dụng và xử lí triệt để rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế tối đa đốt, vùi gây ô nhiễm môi trường;  Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.
 Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021- 2025.     HVT- TH đề nghị  các hội thành viên xây dựng chương trình hoạt động theo nội dung của quyết định trình các cấp có thẩm quyền. 
                                                                               HVT- TH 
           
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa