Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 124

    Đã truy cập: 3652794

BÁO CÁO Kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
HỘI LÀM VƯỜN & TRANG TRẠI
             
           Số: 30-06/HVT-TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020
                                                                              BÁO CÁO
Kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm 
và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
 
Hội Làm vườn & Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) báo cáo một số kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
I.  KẾT QUẢ NỔI BẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2020
- HVT-TH hướng dẫn cho các hội thành viên kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ hội (Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội) theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh; Kết quả đến nay đã có khoảng 80 % tổ chức hội cơ sở đã hoàn thành.
- Tổ chức thành công, có hiệu quả giao ban 5 cụm thi đua. Nội dung giao ban gồm :
+ Thăm quan mô hình sản xuất trang trại hiệu quả.
+ Đánh giá công tác hội 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm của các hội trong cụm;
+ Hội cụm trưởng tổ chức hội nghị thi đua “Học và Làm theo Bác Hồ, phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh”.
- Xây dựng kịch bản và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức  hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Học và Làm theo Bác Hồ, phát triển kinh tế vườn trai hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh”  của toàn Hội vào ngày 3 tháng 7/2020.
- Triển khai các nhiệm vụ Khuyến Nông, Nông Thôn Mới, bảo vệ môi trường gồm: 
+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trồng Thanh Long ruột đỏ theo giàn, có tưới nước tiết kiệm đạt hiệu quả cao tại xã Đông Văn - huyện Đông Sơn
+ Xây dựng mô hình xử lý mật ong sau khai thác bằng biện pháp công nghiệp, đạt sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại xã Cẩm Vân – huyện Cẩm Thủy
+ Xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu tại xã Trường Sơn – huyện Nông Cống.
+ Phát triển mở rộng mô hình nuôi Ruồi Lính Đen bằng chất thải hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng cây trồng và đảm bảo vệ sinh môi trường; Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học.
- Các Hội thành viên tổ chức tốt việc trồng cây vụ xuân, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương: Điển hình như hội Nga Sơn, Như Thanh, Như Xuân…
- Các Hội Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Như Xuân, Như Thanh, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quan Sơn, Quan Hóa, Nông Cống, Hà Trung, Ngọc lặc, Cẩm Thủy phối hợp với công ty giống cây trồng Minh Đức tổ chức ghép cải tạo nhãn đối với những cây đã cưa đốn niên vụ 2019-2020
- Hoàn thành số liệu thống kê số trang trại có diện tích từ 3 ha trở lên, diện tích cây Thanh Long, bưởi Diễn, bưởi Da Xanh, Cam các loại trên địa bàn tỉnh
- Viết bài hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu làm tài liệu tập huấn cho cán bộ thôn bản, xã phường làm công tác xây dựng NTM; gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM theo đề xuất của Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa.
- Giảng chuyên đề "Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ" cho 360 Bí thư chi bộ và thôn trưởng" của 3 lớp tập huấn xây dựng Nông thôn mới do Văn phòng điều phối chương trình nông thôn tỉnh mới tổ chức.
- Trung tâm hỗ trợ VAC – Trang trại của HVT – TH được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo (ĐTHT) an toàn vệ sinh thực phẩm và tiếp tục sản xuất chế biến các sản phẩm của nấm Đông Trùng Hạ Thảo như: ĐTHT khô, ngâm rượu, mật ong tinh khiết; Hoàn thành sữa chữa nâng cấp cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm.
- Trang thông tin điện tử nongtraitinhthanh.vn và bản tin Làm vườn & Trang trại của HVT – TH phản ánh kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, gương điển hình tiên tiến đến cán bộ, hội viên và bạn đọc.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
HVT – TH tiếp tục hướng dẫn các Hội thành viên hoàn thành sắp xếp cán bộ Hội xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh; 
- Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Học và Làm theo Bác Hồ, phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh” của tỉnh hội vào ngày 03/7/2020.
- Đăng ký mục tiêu và nội dung thi đua năm 2020 với cụm trưởng thi đua số 11 của tỉnh (Hội Doanh nghiệp tỉnh):
Năm 2020, Hội Làm vườn phấn đấu được tặng cờ thi đua của Chính phủ hoặc cờ thi đua của UBND tỉnh.
- Đăng ký mục tiêu thi đua với Đảng ủy Khối và Doanh nghiệp: 
Năm 2020, Chi bộ Hội Làm vườn và Trang trại phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận cờ thi đua của Chính phủ hoặc cờ thi đua của UBND tỉnh.
- Đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ Khuyến Nông, NTM, bảo vệ môi trường năm 2020 và đề xuất các nhiệm vụ năm 2021.
- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ chủ trang trại theo định kỳ.
- Tổ chức tốt giao ban 5 cụm thi đua lần 2 vào tháng 11/2020; Tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Trung tâm hỗ trợ VAC trang trại tiếp tục sản xuất chế biến, liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm Nấm Đông Trùng Hạ Thảo; Phát huy hiệu quả cửa hàng "Sản phẩm từ Nông trại chất lượng".
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả bản tin "Thông tin Làm vườn và Trang trại", trang web "nongtraitinhthanh.vn", làm tốt công tác truyền thông. 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Hiệp hội Doanh nghiệp                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Lưu VP.                                                                                                                                                                      (Đã ký)
 
 
                                                                                                                                                                                           Lôi Xuân Len
  
 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa