Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 10

    Hôm nay: 128

    Đã truy cập: 3643412

GIẤY MỜI Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI

             THANH HÓA                                      Số: 22-06/GM-HVT-TH                  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT                                            NAM        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6  năm 2020

 

                                              GIẤY MỜI

                             Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

 

                  Kính gửi: Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương 86 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh. Xin trân trọng kính mời đại biểu về dự hội nghị.

  1. Thành phần:

- Mời Lãnh đạo Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- 135 đại biểu là điển hình tiên tiến được giới thiệu, chọn cử từ Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố (Mỗi đơn vị 5 đại biểu).

- Một số công ty, doanh nghiệp liên kết, hợp tác, phối hợp hoạt động với Hội đạt hiệu quả.

2. Thời  gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 08 giờ, ngày 03/7/2020.

3. Địa điểm: Tại Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Trân trọng kính mời đại biểu về dự đông đủ, đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:                                                                                 

 - Như kính gửi;                                

 - Lưu: VP Tỉnh Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                  CHỦ TỊCH

             Lôi Xuân Len

 

 

Ghi chú:

1. Đề nghị Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố là Trưởng đoàn của đơn vị mình; Có trách nhiệm thông báo, triệu tập và đưa đón đại biểu của đơn vị mình đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến do Tỉnh hội tổ chức. Đại biểu mặc trang phúc lịch sự, gọn gàng; Đại biểu là dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình. Các Huyện hội tự lo phương tiện đi lại cho đoàn mình, nên thuê xe ô tô 05 chỗ vừa tập trung, vừa đảm bảo an toàn cho đại biểu và thời gian theo quy định.

2. Đối với sản phẩm các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký với Tỉnh hội để trưng bày, giới thiệu tại hội nghị đề nghị các đơn vị chuyển về Tỉnh hội trước ngày 02/7/2020.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa