Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 109

    Đã truy cập: 3490448

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA GIAO BAN THI ĐUA CỤM LẦN 1/2020 VÀ GẮN VỚI VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI

Từ ngày 22/5 đến ngày 12/6/2020, 5 Cụm thi đua của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) đã thực hiện giao ban thi đua lần thứ nhất năm 2020 và gắn với việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của đơn vị Cụm trưởng đăng cai, giai đoạn 2017 - 2020:
 Ngày 22/5/2020, tại Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hà Trung, Cụm thi đua số 4 (gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Bỉm Sơn) tiến hành giao ban lần 1/2020, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hà Trung làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 5/5 đơn vị và tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hà Trung, giai đoạn 2017 - 2020.
 Ngày 29/5/2020, tại Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thọ Xuân, Cụm thi đua số 3 (gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Vĩnh lộc) do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thọ Xuân làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 6/6 đơn vị. 

    Ông Lôi Xuân Len, CT.HVT-TH phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 tổ chức tại Thương Xuân
Ngày 02/6/2020, tại Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thường Xuân, Cụm thi đua số 2 (gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh) do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thường Xuân làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 6/6 đơn vị và tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thường Xuân, giai đoạn 2017 - 2020.

                       Hội nghị giao ban cụm thi đua số 5 tại Hội Tĩnh Gia
Ngày 04/6/2020, tại Hội Làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia (Thị xã Nghị Sơn), Cụm thi đua số 5 (gồm Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Nghi Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn) do Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Nghi Sơn làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 5/5 đơn vị và tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Nghi Sơn, giai đoạn 2017 - 2020.
Và tới đây, ngày 12/6/2020, tại Hội Làm vườn và Trang trại huyện Mường lát, Cụm thi đua số 1(gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh) do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Mường Lát làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 5/5 đơn vị và tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Làm vườn và Trang trại huyện Mường Lát, giai đoạn 2017 - 2020.
Dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban gắn với Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của đơn vị đăng cai có Chủ tịch, Phó Chủ tịch HVT-TH và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, phòng, đơn vị trong huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở, các đại biểu là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội và phát triển kinh tế VAC - Trang trại hiệu quả của huyện nhà.
Bước sang năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn về dịch Covid-19 diễn ra phức tạp khó lường, chống dịch Covid-19 như chống giặc, dịch cúm gia cầm H5N6. Tuy nhiên, các hoạt động của Hội tiếp tục được phát triển, nổi bật là:
1. Coi trọng xây dựng tổ chức Hội bền vững:
 Tổ chức Hội cơ sở được kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội được sắp xếp lại phù hợp với giai đoạn hiện nay, nhất là cán bộ chủ chốt (Sau khi thực hiện việc chia tách, sát nhập theo chủ trương của Đảng, Nhà nước); Chất lượng hội viên được nâng lên; Nền nếp sinh hoạt đều đặn; Công tác xây dựng Quỹ hội được các Huyện hội quan tâm,số lượng hội phí và quỹ hội đều tăng hơn so cùng kỳ năm 2019.
2. Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế VAC, VACR và trang trại được triển khai:
- Tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình trong huyện, ngoài huyện, tỉnh ngoài, sau tham quan nhiều mô hình được áp dụng thành công như: Nuôi Ốc lồi, nuôi Ong lấy mật, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu,...
- Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng như: Tiếp tục nhân rộng việc ghép cải tạo nhãn, ghép quả, sản xuất trong nhà màng nhà lưới, tưới nước tiết kiệm, tăng cường bón phân hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học, ...
- Xây dựng chuỗi sản xuất và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định.
- Một số Chủ trang trại đã xây dựng được thương hiệu, sản phẩm đưa ra thị trường đã có tem nhãn, truy xuất được nguồn gốc xuất sứ.
- Trang trại cây ăn quả tập trung, quy mô lớn đã hình thành và có xu hướng phát triển tăng thêm.
- Một số Hội huyện được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3. Hội huyện Hà Trung, đơn vị đăng cai giao ban Cụm thi đua số 4 đã tổ chức đưa đại biểu đến thăm mô hình: “Chăn nuôi Bò sinh sản” của Ông Đỗ Trọng Thành, xã Hoạt Giang, với 300 con Bò sinh sản, trong đó có 21 con Bò 3PPP và chế biến thịt Bò khô; Mô hình “Trồng Chanh, nuôi cá” của Ông Nguyễn Văn Nối, cùng xã Hoạt Giang, ... nhằm chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tại Hội nghị giao ban Cụm và biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Hà Trung có trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của huyện nhà. Bên cạnh đó, Huyện hội Thọ Xuân đã tổ chức thăm quan và giao ban Cụm thi đua tại Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long.
4. Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của các đơn vị đăng cai được sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, phòng, đơn vị trong huyện. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến dự hội nghị đã được Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện tặng Giấy khen. Hội nghị đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa sẽ tổ chức vào ngày 03/7/2020 tại Tỉnh hội, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Tỉnh hội. 
5. Các Cụm thi đua đã chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó cho các đơn vị đảm nhiệm giao ban Cụm thi đua lần 2/2020 vào trung tuần tháng 11/2020 (Cụm 1: Hội huyện Bá Thước; Cụm 2: Như Xuân; Cụm 3: Triệu Sơn; Cụm 4: Thị xã Bỉm Sơn; Cụm 5: Thành phố Sầm Sơn). 
Hội nghị giao ban Cụm thi đua lần 1 năm 2020 và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiên tiến của các đơn vị Cụm trưởng (Đơn vị đăng cai) đã thành công tốt đẹp, với 27/27 Hội huyện, thị xã, thành phố tham gia đầy đủ. 
                                                                                                                                                                                   Lê Ngọc Thông

                                                                                                                                                                                        HVT-TH

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa