Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 19

    Hôm nay: 353

    Đã truy cập: 3596574

THÔNG BÁO Kết quả nổi bật tháng 5 và chương trình công tác tháng 6/ 2020 của Hội Làm vườn & Trang trại Thanh Hóa

    HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỈNH THANH HÓA                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                           Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2020
                                                           THÔNG BÁO
  Kết quả nổi bật tháng 5 và chương trình công tác tháng 6/ 2020 của Hội Làm vườn & Trang trại Thanh Hóa   
 
I- Những kết quả đạt được
- Ngày 7/5/2020 trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh thăm và làm việc tại văn phòng tỉnh hội. Ban thi đua khen thưởng tỉnh chấp thuận 23 đơn vi, cá nhân của HVT- TH được ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua Làm vườn và trang trại hiệu quả theo gương Bác Hồ kính yêu.
- Tham gia đầy đủ các nội dung theo đề xuất của văn phòng điều phối xây dựng Nông Thôn Mới tỉnh Thanh Hóa ( Viết bài hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu làm tài liệu tập huấn cho cán bộ thôn bản, xã phường làm công tác xây dựng NTM; Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM; Tham gia hội nghị triển khai mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu ).
- Tổ chức, chỉ đạo giao ban cụm thi đua số 4 ngày 22/5/2020 tại Hà Trung gồm các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa; Cụm thi đua số 3 vào ngày 29/5/2020 tại huyện Thọ Xuân gồm các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Triệu Sơn.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng NTM, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường theo kế hoạch.
- Trung tâm hỗ trợ VAC- Trang trại của tỉnh hội hoàn thành việc tự công bố chất lượng sản phẩm; Bao bì, tem nhãn Đông Trùng Hạ Thảo.
- Ngày 27/5/2020 Đại hội chi bộ HVT- TH thành công tốt đẹp.
- Các hội Tỉnh Gia, Hậu Lộc, Như Xuân, Như Thanh, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quan Sơn, Quan Hóa, Nông Cống, Hà Trung, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy tổ chức ghép nhãn đối với những cây đã cưa đốn niên vụ năm 2019- 2020. 
- Hoàn thành số liệu thống kê số trang trại có diện tích từ 3ha trở lên, diện tích cây Thanh long, Bưởi Diễn, Bưởi Da Xanh, Cam các loại trên địa bàn tỉnh.
II- Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 
- Tổ chức, chỉ đạo giao ban cụm thi đua số 2 tại Thường Xuân ngày 2/6/2020; Cụm thi đua số 5 tại Tĩnh Gia  ngày 4/6/2020; Cụm thi đua số 1 tại Mường Lát ngày 12/6/2020.
- Tập trung cao độ làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phong trào thi đua Làm vườn và Trang trại hiệu quả theo gương Bác Hồ kính yêu, của HVT- TH vào ngày 3/7/2020.
- Xây dựng gian hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm Nông nghiệp an toàn tại văn phòng tỉnh Hội.
- Tiếp tục thực hiện các mô hình Khuyến Nông, NTM, Bảo vệ môi trường đúng tiến độ.
- Trung tâm hỗ trợ VAC- Trang trại của tỉnh hội tiếp tục sản xuất, chế biến, liên doanh, liên kết để tiêu thụ sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo.
                                              Chủ tịch.HVT-TH
                                                   Lôi Xuân Len
                                              
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa