Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 103

    Đã truy cập: 3501542

THÔNG BÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 Định hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020

       UBND TỈNH THANH HÓA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         Số: 4-5/HVT-TH                              Thanh hóa, ngày 04 tháng5 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020
 Định hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
 
       I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp khó lường, chống dịch Covid-19 như chống giặc; Dịch cúm gia cầm H5N6; Thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, rét đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và hoạt động công tác Hội. Tuy nhiên, tháng 4/2020 công tác của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã đạt được những kết quả như sau:
       1. Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ quý I/2020:
Ngày 31/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh hội đã họp và thống nhất thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội quý I/2020 - Nhiệm vụ công tác Hội quý II/2020 và đã gửi đến các Cơ quan chức năng và Hội thành viên; Thông qua Kịch bản tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Tuần lễ Dưa Thanh Hóa; Kịch bản tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến, giai đoạn 2015 - 2020 và thống nhất số lượng đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến; Xét duyệt và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, cá nhân; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 63 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020. Công tác thi đua - khen thưởng được quan tâm đúng mức và quan tâm đến người lao động, chủ trang trại, đến nay đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ khen thưởng trình UBND tỉnh và Tỉnh hội.
       2. Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, bởi các mô hình:
       - “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới: Trồng cây Thanh Long ruột đỏ theo giàn, có tưới nước tiết kiệm đạt hiệu quả cao, nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả cho người trồng Thanh Long, cung cấp cho người tiêu dùng có thêm trái cây bổ dưỡng”, tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.
       - “Xây dựng mô hình xử lý mật Ong sau khai thác bằng biện pháp công nghiệp, đạt sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”, tại huyện Cẩm Thủy, với 02 hộ tham gia (Ông Phạm Đắc Hà - Thị trấn Phong Sơn, Ông Phạm Bá Đồng - Xã Cẩm Vân).
       - “Xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất cải tạo vườn tạp”, tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, với 20 hộ tham gia; tổ chức tập huấn về trồng, chăm sóc cây ăn quả, cắt ghép nhãn, xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm; đối tượng tập huấn là hộ tham gia mô hình, lãnh đạo địa phương, các đoàn thể và những hộ ngoài mô hình, với 35 người tham gia; Vận động 121 cán bộ và người dân xây dựng xong Đường hoa khu Công sở, khu trường học với tổng chiều dài 906 m (50 chậu) và khu bồn hoa trước tiền sảnh Hội trường Văn hóa - Thể thao của xã; Cung cấp đủ cây giống cho các hộ tham gia mô hình. 
       - Cùng với Hội làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn thực hiện mô hình “nuôi ruồi lính đen, nuôi gia cầm trên đệm lót sinh học” để góp phần bảo vệ môi trường.
       3. Trung tâm VAC - Trang trại Tỉnh hội, tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo, đảm bảo các điều kiện tham gia sản phẩm OCOP và thị trường tiêu thụ: 
       - Nâng cao chất lượng sản xuất nấm Đông Trùng Hạ thảo; Đấu mối các đơn vị chức năng, thực hiện các điều kiện cần và đủ để sản phẩm nấm Đông Trùng Hạ Thảo tham gia sản phẩm OCOP của tỉnh.
       - Tháng 4/2020 sản xuất được 1.064 hộp nấm Đông Trùng Hạ thảo.
       - Làm dự toán xây dựng “Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn”, tại 47 Mai An Tiêm.
       4. Về công tác truyền thông:
       - Chuẩn bị tin, bài về các điển hình tiên tiến tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của Hội: nongtraitinhthanh.vn; Thông tin Làm vườn và Trang trại số 2/2020.
       - Đến nay, đã có 3.399.682 lượt người truy cập trang Thông tin điện tử: nongtraitinhthanh.vn.
       5. Một số công việc khác:
       - Tỉnh hội đã ủng hộ 2.000.000 đồng, phòng chống dịch Covid-19.
       - Hoàn thiện việc thống kê các trang trại có diện tích từ 03 ha trở lên; Diện tích trồng cây ăn quả (Thanh long, Bưởi diễn, Bưởi da xanh, Cam các loại); Số hộ chăn nuôi gia cầm từ 1.000 con trở lên: Theo đó, số trang trại có diện tích từ 03 ha trở lên là: 1.609 trang trại. Trong đó, trang trại có từ 03 - 05 ha: 1.022 hộ, trang trại có từ 06 ha - 10 ha: 438 hộ, trang trại có từ 10 ha trở lên: 149 hộ; Diện tích đã trồng cây ăn quả: 3.044,34 ha. Trong đó, cây Thanh long: 320,07 ha (đã cho thu hoạch 289,82 ha), Bưởi diễn:1.277,8 ha (đã cho thu hoạch 822,83 ha), Bưởi da xanh: 482,87 ha (đã cho thu hoạch 251,81 ha), Cam các loại: 963,6 ha (đã cho thu hoạch 720,42 ha); Số hộ chăn nuôi gia cầm từ 1.000 con/hộ trở lên: 845 hộ. Trong đó, số hộ chăn nuôi từ 1.000 - 3.000 con/hộ: 546 hộ, số hộ chăn nuôi từ 4.000 con - 5.000 con/hộ: 167 hộ, số hộ chăn nuôi từ 6.000 con - 10.000 con/hộ: 132 hộ.
       - Hoàn thành các chuyên đề theo đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa: (1) “Hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”; (2) Lựa chọn, viết bài giới thiệu điển hình tiên tiến để biên tập vào cuốn sách “Những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, gồm: Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Thanh làm tốt công tác cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Trang trại Ông Nguyễn Xuân Khải - Thôn Xuân Thái, xã Yên Thọ, huyện Yên Định “Phát triển kinh tế trang trại theo hướng hữu cơ - thân thiện môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững”.
       - Thường trực Tỉnh hội làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huyện hội Thọ Xuân về một số công việc của Hội.
       6. Một số kết quả hoạt động của các Hội thành viên: 
       - Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy đội ngũ cán bộ Hội xã, thị trấn sau khi chia tách, sát nhập theo chủ trương của Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt của Hội.
       - Tiếp tục tổ chức thực hiện việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu theo kế hoạch được giao (Huyện hội Mường Lát đã hướng dẫn cho 01 trang trại trồng mới 1.000 cây ăn quả các loại, tại hộ Ông Sùng A Thào - Bản Suối Lóng, xã Tam Chung, gồm: 800 cây Nhãn siêu ngọt, 100 cây Mít Thái, 60 cây Xoài Đài Loan, 20 cây Hồng xiêm, 20 cây Bưởi diễn). 
       II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020. 
Tháng 5/2020, tập trung thực hiện những công việc trọng tâm sau: 
       1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường theo kế hoạch.
       2. Các Huyện hội: Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quan Sơn, Quan Hóa, Nông Cống, Hà Trung, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh…, tổ chức ghép nhãn đối với những cây đã cưa đốn niên vụ năm 2019 - 2020.
       3. Cơ quan Tỉnh hội và các Hội thành viên chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia "Hội chợ Nông nghiệp và tuần lễ Dưa Thanh Hóa theo kế hoạch, kịch bản của Hội khi UBND tỉnh tổ chức. 
       4. Tổ chức tốt việc giao ban 05 Cụm thi đua gắn với việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị Cụm trưởng:
Tổ chức chu đáo, hiệu quả việc giao ban 05 Cụm thi đua lần thứ nhất năm 2020 gắn với việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (Theo Kế hoạch số 19-12/HVT-TH, ngày 19/12/2019 của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa) của các đơn vị Cụm trưởng, xong trong tháng 5/2020, gồm các đơn vị: Mường Lát, Thường Xuân, Thọ Xuân, Hà Trung và Tĩnh Gia.
       5. Trung tâm hỗ trợ VAC - Trang trại Tỉnh hội, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để sản phẩm nấm Đông Trùng Hạ Thảo đủ điều kiện tham gia sản phẩm OCOP của tỉnh; Triển khai xây dựng “Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn”, tại 47 Mai An Tiêm.
       6. Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông: 
- Chuẩn bị nội dung, tin bài cho việc phát hành: Thông tin Làm vườn và Trang trại số 02/2020.
- Cập nhật thường xuyên trang Thông tin điện tử: nongtraitinhthanh.vn. 
- Các Hội thành viên tích cực viết, gửi tin bài, ảnh về hoạt động Hội, tiến bộ mới, điển hình mới về Ban biên tập Tỉnh hội.
       7. Tổ chức Đại hội Chị bộ Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
 
                              HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA
                                                                          
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa