Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 241

    Đã truy cập: 3538559

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI (HVT) – NGA SƠN, HẬU LỘC HOÀN THÀNH BỐ TRÍ SẮP XẾP LẠI CÁN BỘ HỘI XÃ, THỊ TRẤN - TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019.

HVT Nga Sơn, Hậu Lộc hoàn thành việc bố trí sắp xếp lại cán bộ hội xã, thị trấn theo Nghị quyết 232/2019 NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và tiến hành tổng kết công tác hội năm 2019 – định hướng nhiệm vụ năm 2020.

       HVT - Nga Sơn: Theo Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội, xã Nga Mỹ và Nga Hưng sáp nhập vào Thị Trấn Nga Sơn, xã Nga Lĩnh và Nga Nhân sáp nhập thành xã Nga Phượng. Sau khi sáp nhập huyện Nga Sơn còn lại là 23 đơn vị xã, thị trấn. Cùng với việc bố trí sắp xếp lại bộ máy cán bộ hội xã, thị trấn ở các đơn vị mới được sáp nhập và việc thực hiện Nghị quyết số 232/2019 NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Vũ Thế Giao Chủ tịch HVT Nga Sơn cho biết: HVT Nga Sơn đã nghiên cứu kỹ Nghị quyết của HĐND tỉnh để biết, hiểu, nắm vững nội dung của Nghị quyết đặc biệt là các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của HVT huyện, xã, thị trấn; các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, phương án sắp xếp của Ban cán sự UBND tỉnh; các Công văn 1485-UBND ngày 6/12/2019 của UBND huyện Nga Sơn; Thường trực hội huyện đã chủ động phối hợp với Phòng nội vụ huyện tham mưu cho đ/c Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối, có công văn số 40 ngày 13/01/2020 hướng dẫn về tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ hội xã, thị trấn, công tác tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết, công văn của các cấp, công tác đấu mối với các ngành liên quan để bố trí sắp xếp các chức danh Chủ tịch các Hội đặc thù phù hợp với các quy định của pháp luật. Sau khi có công văn hướng dẫn, hội đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã, thị trấn để thống nhất về nhân sự, quy trình, cách làm và phân công nhau trực tiếp xuống các xã, thị trấn hướng dẫn các đơn vị tiến hành các bước (như những người chưa phải là hội viên của hội làm vườn và trang trại thì phải viết đơn xin tham gia vào hội, bầu vào BCH, BTV, Thường trực HVT xã, thị trấn…), đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chỉ trong thời gian rất ngắn từ trung tuần tháng 12/2019 – 5/02/2020 các đơn vị trong huyện đã sắp xếp xong bộ máy cán bộ hội xã, thị trấn. Trong đó:
       - Có 4 đơn vị Chủ tịch HVT chuyên trách.
       - 8 đơn vị Chủ tịch Hội nông dân kiêm Chủ tịch HVT.
       - 11 đơn vị Chủ tịch hội là cán bộ không chuyên trách như PCT Hội nông dân, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, thú y…kiêm nhiệm.
       Chủ tịch HVT – các xã, thị trấn mới được bố trí sắp xếp được hưởng chế độ theo quy định Nghị quyết HĐND tỉnh.
       Nhìn chung đội ngũ cán bộ, Chủ tịch HVT các xã, thị trấn được bố trí lần này hầu hết là những người trẻ, sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong công tác là điều kiện tốt để HVT Nga Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
       Sau khi hoàn thành việc sắp xếp cán bộ hội cơ sở, ngày 5/02/2020 HVT Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo huyện ông Vũ Văn Hùng – HUV, PCT HĐND huyện, lãnh đạo MTTQ huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm DV NN huyện Nga Sơn; Thường trực HVT Thanh Hóa và đầy đủ các đ/c Chủ tịch HVT các xã, thị trấn (cả mới và cũ).

Chủ tịch HVT các xã, thị trấn của Nga Sơn ký kết thi đua năm 2020

       Năm 2019 HVT Nga Sơn được sự quan tâm của Cấp ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp; với quyết tâm lớn, trách nhiệm cao Hội Làm vườn và Trang trại huyện và cơ sở đã nổ lực phấn đấu làm được nhiều việc có hiệu quả thiết thực được Cấp ủy, Chính quyền và hội viên ghi nhận. Hội đã hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Những kết quả, tiến bộ mới đạt được làm tiền đề có thêm kinh nghiệm, niềm tin để thực hiện các nhiệm vụ vào những năm tiếp theo. Năm 2019 đã có 15 hội cơ sở thu hội phí tổng số tiền 19,1 triệu đồng, quỹ hội là 159,08 triệu đồng, tăng so với năm 2018 là 23,6 triệu đồng. Tập huấn được 28 lớp, số người tham gia là 1.046, xây dựng được 27 vườn mẫu, trồng mới được 14 ha cây ăn quả; Phát triển đàn ong được 14.520 đàn với 585 hộ tham gia, giá trị đầu tư là 2,6 tỷ đồng, xây dựng 16 mô hình rau củ quả an toàn vệ sinh thực phẩm với diên tích 15,3 ha, có 15/23 hội xã tham gia ghép cải tạo nhãn được 749 cây; làm được 48.121 m2 nhà màng, nhà lưới; 282 hộ tận dụng phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm được 643 tấn phân hữu cơ vi sinh… HVT Nga Sơn đã khen thưởng cho 12 tập thể và cá nhân, UBND huyện khen thưởng cho 8 tập thể và cá nhân, đề nghị HVT Thanh Hóa khen thưởng cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Tại Hội nghị đã tiến hành ký kết thi đua năm 2020 giữa các HVT - xã, thị trấn trong huyện.
       Năm 2020 HVT Nga Sơn đề ra phương hướng nhiệm vụ: Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp và phối hợp tốt với các ngành. Duy trì nề nếp sinh hoạt hội nhất là sinh hoạt ở các cơ sở, tăng cường các hoạt động liên kết giữa các tổ chức hội cơ sở, các ngành, các doanh nghiệp để chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh tạo ra mối liên kết chặt chẽ để chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế hàng hóa, xây dựng vườn mẫu, sản xuất sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường. Tổ chức cho hội viên thăm quan, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội thảo tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế cho hội viên, vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ hội và xây dưng quỹ hội.
       HVT – Hậu Lộc: Ngày 11/02/2020 HVT Hậu Lộc đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HVT – TH; Ban Dân vận, MTTQ, Phòng NN và PT NT, Hội nông dân, Trung tâm DV kỹ thuật NN Hậu Lộc và đầy đủ các đ/c Chủ tịch HVT các xã, thị trấn (cả mới và cũ).
       Năm 2019 HVT Hậu Lộc đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; Phối hợp tốt với các ngành liên quan và sự cố gắng nổ lực của cán bộ hội viên trong huyện nên đã hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, có 22 đơn vị thu được hội phí với mức thu 2.000đ/hv, xây dựng được quỹ hội với số tiền là: 839.000.000đ bình quân 34,5tr/đơn vị, tổ chức được 46 lớp tập huấn với 2.418 lượt người tham gia, tổ chức 1 cuộc thăm quan học tập với số lượng tham gia là 30 người, xây dựng được 9 vườn mẫu tại xã Phú Lộc, trồng mới 14 ha cây ăn quả, làm được 15.925m2 đệm lót sinh học. Ghép cải tạo được 146 cây nhãn với 5.182 mắt ghép và cắt được 95 cây ghép vào năm 2020, có nhiều mô hình sản xuấ nông nghiệp công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế, điển hình như mô hình nuôi ốc nhồi của ông Cao Văn Thức xã Quang Lộc, mỗi năm cho thu nhập 1,2 tỉ đồng.... Đánh giá phân loại các tổ chức hội cơ sở kết quả như sau: Tổ chức hội vững mạnh là 20%, khá 48%, trung bình 20%, yếu 12%. Đề nghị HVT – TH khen thưởng 2 tập thể và 1 cá nhân, HVT Hậu Lộc khen thưởng cho 3 tập thể 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
       Mục tiêu của HVT Hậu Lộc trong năm 2020 là tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và phối hợp với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Cũng như HVT Nga Sơn trước khi tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2019. HVT Hậu Lôc đã hoàn thành việc bố trí xắp xếp lại cán bộ tổ chức hội cơ sở theo tinh thần nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh. Nhìn chung, Chủ tịch HVT các xã, thị trấn của huyện Hậu Lộc được ổn định, chỉ thay đổi ở các đơn vị sáp nhập theo tinh thần nghị quyết của quốc hội. Đến nay HVT – Hậu Lộc còn 23 tổ chức hội cơ sở được hưởng chế độ theo nghị quyết 232/2019/NQ -  HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đinh Thao CT.HVT- Hậu Lộc trao tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

                                                                                                                                                                  Hoàng Khắc Hải
                                                                                                                                                                 
       HVT – TH

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa