Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 22

    Hôm nay: 261

    Đã truy cập: 3538579

GIẤY MỜI HỌP

     HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      
          TỈNH THANH HOÁ                                                                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 Số: 30-12/HVT-TH              
                                                                    Thanh Hoá, ngày  30  tháng  12  năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
----- *** -----

       Kính gửi:
                     - Các ông, bà uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội
                     - Các ông, bà Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố. 

       Ban Thường vụ Tỉnh hội tổ chức hội nghị: Tổng kết công tác Hội năm 2019, đón nhận cờ thi đua được Hội Làm vườn Việt Nam trao tặng; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.
       - Thành phần: 
       + Các ông, bà uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội
       + Các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 
       + Khách mời.
       -  Thời gian:  Vào 7 giờ 30’ ngày 07/01/2020. (Thứ 3)
       -  Địa điểm:  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá. 
           Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.
       Thường trực Tỉnh hội rất mong sự có mặt của các ông, bà đầy đủ, đúng giờ để hội nghị đạt kết quả tốt./. 
       (Ghi chú: Tỉnh hội có Nấm Đông trùng Hạ thảo phục vụ đại biểu theo cơ chế mua 2 tặng 1).

     Nơi nhận:                                                                                                                        TM. THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
- Các đ/c UVBCH tỉnh Hội.                                                                                                                      CHỦ TỊCH
- Chủ tịch HVT-huyện, thị, thành                                                                         
- Lưu VP tỉnh Hội.                                                                                                                                Lôi Xuân Len

      HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      
            TỈNH THANH HOÁ                                                                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                    Số: 18-06/HVT-TH              
                                                                  Thanh Hoá, ngày  30  tháng  12  năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
----- *** -----

       Ban Thường vụ Tỉnh hội tổ chức  hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2019, đón nhận cờ thi đua được Hội Làm vườn Việt Năm tặng; Triển khai nhiệm vụ  năm 2020”.
       +  Trân trọng Kính mời: 
       - Ông: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
       - Bà: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
       - Ông: Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh
       - Ông: Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh
       - Đại diện Ban Thường vụ Đảng Ủy khối các cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa. 
       - Ông: Giám Đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thanh Hóa.
       - Ông: Chánh Văn phòng Điều phối XD Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa 
       - Ông: Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.
       - Ông Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh
       - Ông (bà) Cụm Trưởng Cụm thi đua số 11.
       - Doanh nghiệp: Cty CT Tây Nguyên, Cty CP xuất khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Trung; Cty TNHH Thương Mại Lựu Sướng.   
       - Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa.
       - Báo Thanh Hóa.
       - Báo kinh tế Nông thôn - VP Đại diện tại Thanh Hóa.
       +  Thời gian:  Vào 8 giờ 00’ ngày 07/01/2020. (Thứ 3)
       +  Địa điểm:  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá. 
                              Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.
       Thường vụ Tỉnh hội rất mong được sự quan tâm, đón tiếp đại biểu tham dự, chỉ đạo để hội nghị đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận:                                                                                                                        TM. THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
- Như trên                                                                                                                                          CHỦ TỊCH
- Lưu VP tỉnh Hội                                                                        
.                                                                                                                                                       Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa