Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 306

    Đã truy cập: 3538624

Kết quả chính của tháng 11 và lịch công tác tháng 12/2019 của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa

KẾT QUẢ CHÍNH CỦA THÁNG 11 VÀ LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2019 
CỦA HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA (HVT-TH)

1. Bốn kết quả nổi bật của HVT-TH trong tháng 11/2019.
- Hoàn thiện công nghệ, quy trình và chủ động được khâu giống trong sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo.
- Tổ chức giao ban cụm thi đua lần 2/2019 đúng theo tiến độ thời gian, đạt yêu cầu, mục đích và nội dung đề ra.
- Chuẩn bị xong các tài liệu cho sinh hoạt câu lạc bộ Chủ trang trại lần 4/2019 với chủ đề “Trồng cây ăn trái đạt hiệu quả” và chỉ đạo cưa đốn  nhãn để ghép vào tháng 4 và tháng 5/2020 ở các huyện.
- Cán bộ Tỉnh hội cùng hai chủ trang trại của xã Đông Hoàng, Đông Sơn đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về cây trà hoa vàng tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc và mua giống trồng thử.
2. Lịch công tác và nhiệm vụ chính trong tháng 12/2019.
- Tiếp tục sản xuất, tiêu thụ và kiểm định chất lượng Nấm Đông Trùng Hạ Thảo.
- Tổng kết mô hình “Nuôi ruồi Lính Đen, bảo vệ môi trường” tại Tỉnh Gia vào ngày 3/12/2019.
- Tổng kết mô hình “Cải tạo tầm vóc dê địa phương bằng đê đực giống BOER” tại xã Hà Bình, Hà Trung vào ngày 17/12/2019.
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Chủ trang trại lần 4/2019 với chủ đề “Trồng cây ăn trái đạt hiệu quả” vào ngày 20/12/2019.
- Họp Ban Thường vụ HVT-TH về Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 nhiệm vụ 2020, xét khen thưởng vào ngày 25/12/2019.
- Xuất bản bản tin “Làm vườn và trai trạng” kỳ 3/2019 và lịch Tết Canh Tý 2020.
- Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020  vào ngày 7/01/2020.
- Tổng kết công tác Đảng, công tác Văn phòng Tỉnh hội vào cuối tháng 12/2019.
- Chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động trong tháng và thanh quyết toán năm 2019.
                                                                                                                              Thanh Hóa, ngày 2 tháng 12 năm 2019
                                                                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI 

                                                                                                                                               Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa