Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 106

    Đã truy cập: 3553179

GIẤY MỜI: Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần 2/2019: với chủ đề “Diễn đàn Ghép cải tạo nhãn”.

             HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI THANH HOÁ                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    CÂU LẠC BỘ CHỦ TRANG TRẠI                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                              Số: 02-2019/CLB-GM                                                                             
                                                                                                                                              Thanh Hoá, ngày 25 tháng 7 năm 2019
 
GIẤY MỜI
  Kính gửi: 
                 - Đại diện Phòng Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
                 - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
                 - Giám đốc Cty giống cây trồng Minh Đức.
                 - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
               - Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại các huyện: Nga Sơn, Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia, Nông Cống, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn và TP Thanh Hóa.   
                 - Hội viên Câu Lạc Bộ chủ Trang trại tỉnh.                
 
Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần 2/2019: với chủ đề “Diễn đàn Ghép cải tạo nhãn”.
1/ Chương trình, nội dung:
- Thăm nhãn ghép cải tạo năm 2018 của hộ ông Niên, Tại thôn Tân Tự, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa.
- Báo cáo kết quả ghép cải tạo nhãn năm 2018, 2019 của toàn Hội.
- Tham luận của hội viên, Hội huyện và của Đại biểu.
2/ Thời  gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút, sáng ngày 9/8/2019 (thứ 6).
3/ Địa điểm: Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Trân trọng kính mời các Đại biểu thuộc thành phần nói trên đến tham gia đầy đủ, đúng giờ; sẳn sàng trao đổi cho Diễn đàn thành công./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI
 - Như thành phần mời;                                                                                                                       (Đã ký)
 - Lưu VP Hội. 
 
                                                                                                                                                       Lôi Xuân Len
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa