Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 496

    Đã truy cập: 3387291

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2019.

Ngày 28/6/2019, HVT-TH tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2019

     Dự Hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa – Ông Nguyễn Viết Thái – PGĐ Sở; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh – Ông Nguyễn Trọng Thúy – Chánh văn phòng; Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa – Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chi cục trưởng; Phóng viên Báo Thanh Hóa; Các đồng chí trong Ban chấp hành tỉnh hội và PCT 26 huyện hội (vắng huyện hội Yên Định có lý do). Ông Lôi Xuân Len – CT HVT-TH chủ trì Hội nghị
     Bà Lê Thị Loan – PCT Hội có bài phát biểu phát động thi đua hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2019
     Ông Lê Ngọc Thông - Ủy viên BTV – Thường trục Tỉnh hội thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm.
     Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao: Tuy còn không ít khó khăn, nhưng hoạt động công tác hội và phong trào hội viên trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển đồng đều, mỗi nơi đều có những nét riêng sáng tạo, xuất hiện mô hình mới, cách làm hay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế VAC-Trang trại, nâng cao mức sống cho hội viên và nông dân. Đây là hành trang quan trọng và niềm tin để toàn hội vững bước hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2019.
     Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Viết Thái – PGĐ Sở NN&PTNT và bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Thanh Hóa. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những kết quả đạt được của HVT-TH trong 6 tháng qua và đã đóng góp rất lớn cho phát triển ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Viết Thái - PGĐ Sở NN&PTNT Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại Hội nghị
     
     Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tới toàn thể hội viên và bạn đọc:
 
          HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỈNH THANH HÓA                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                       Số: 23-6 /HVT-TH                                                       Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6  năm 2019
                      
                                                                            BÁO CÁO
                                                   Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019
                                                    Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 
Với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Liên kết - Phát triển bền vững” Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã nổ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội 6 tháng đầu năm 2019 và đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.
1. Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.
Ngày 04/01/2019 Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Giáo sư - Tiến sỹ Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ, Liên Minh hợp tác xã, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Báo Thanh hóa, Báo Kinh tế nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành HVT - TH khóa VI, các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo và thống nhất cao với phần đánh giá kết quả đạt được năm 2018, biểu thị quyết tâm cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2019. Giáo sư - Tiến sỹ Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa và khẳng định HVT - TH là đơn vị hoạt động thiết thực, đúng lúc, đề xuất được các nhiệm vụ và triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, là đơn vị tốp đầu của cả nước.
Sau đó, Hội Làm vườn và Trang trại các huyện, thị, thành phố đã tiến hành tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Đồng thời, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác hội năm 2018; phát động, đăng ký thi đua năm 2019; Hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở các huyện, thị, thành phố và cơ sở hội.
2. Công tác xây dựng tổ chức hội bền vững.
Hội Làm vườn và Trang trại các cấp tiếp tục cũng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đặc biệt là sau khi chia tách, sát nhập các thôn, bản các đơn vị đã chủ động, kịp thời kiện toàn các Chi hội theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 529 tổ chức Hội xã, phường, thị trấn, tăng 03 cơ sở so với năm 2018 (Thành lập mới Hội xã Quảng Đức, Quảng Trạch, huyện Quảng Xương và Hội xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn).
Công tác phát triển hội viên được quan tâm nâng cao về chất, số hội viên được kết nạp mới 6 tháng đầu năm 2019 là 115 hội viên (Huyện hội Bá Thước kết nạp mới 29 hội viên, Nga Sơn 32 hội viên, Hậu lộc 25), số lượng hội viên giảm là 248 hội viên, do rà soát đưa ra khỏi Hội những hội viên không còn đủ điều kiện và thiếu nhiệt tình tham gia Hội (Huyện hội Bá Thước 243, Hậu lộc 05). Đến nay, toàn tỉnh có 26.506 hội viên, giảm 133 hội viên so với năm 2018.
Việc thu hội phí và xây dựng quỹ hội tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến tiến bộ hơn so với năm 2018. Những Huyện hội thực hiện tốt là Bá Thước, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Hóa…, có từ 50 - 100 triệu đồng, riêng Như Thanh có số dư 358,9 triệu đồng (Trong đó, hội phí 23,376 triệu đồng, quỹ hội 335,524 triệu đồng), tăng 27 triệu đồng so với năm 2018, Quan Hóa xây dựng được quỹ hoạt động của Huyện hội bước đầu được 32 triệu đồng.
Câu lạc bộ Chủ trang trại tiếp tục được duy trì và hoạt động nề nếp, huy động thêm được nguồn lực cho hoạt động công tác hội. Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng yên, Công ty Ong mật Cẩm thủy, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông…, đã tích cực chủ động tham gia công tác hội. Nhiều Hội huyện thành lập mới được Câu lạc bộ Chủ trang trại, công ty, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã như: Hội thành phố Thanh Hóa thành lập Câu lạc bộ Phong Lan Dương Khánh, 02 Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở Đông Lĩnh và Thiệu Vân; Hội Như Thanh thành lập 03 Câu lạc bộ Chủ trang trại, 01 Công ty sản xuất nông nghiệp tổng hợp Tấn Phát, 02 HTXDVNN (HTX Trúc Phượng ở Xuân Thọ và HTXDVNN ở Cán khê), 01 Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn; Hội Cẩm Thủy thành lập 02 Câu lạc bộ Chủ trang trại, 01 Công ty TNHHMTV nuôi ong, 01 HTXDVNN HAPYPAM, 02 Tổ hợp tác sản xuất, chế biến dong riềng; Hội Như Xuân thành lập 01 Câu lạc bộ Chủ trang trại, 01 Công ty Cổ phần nông nghiệp sạch, 02 HTXDVNN; Hội Thạch Thành thành lập 01 Câu lạc bộ Chủ trang trại, 01 Cửa hàng dịch vụ giống, phân bón cây trồng, 01 HTXDV nuôi ong.
Tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 và sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần thứ nhất năm 2019, tại Cơ quan Tỉnh hội. Về dự hội nghị có 60 Chủ trang trại và 23 Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố trong tỉnh (vắng 04 đơn vị gồm: Hội Làm vườn và trang trại huyện Mường Lát, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Hà Trung) và khách mời đã về dự đông đủ. Nội dung sinh hoạt gồm: Giới thiệu về sản phẩm mới: Ruồi lính đen - Xử lý chất thải hữu cơ loại thức ăn hữu ích cho gia súc, gia cầm, chim, cá…và dinh dưỡng cây trồng; thăm quan mô hình nuôi Ruồi lính đen tại Cơ quan Tỉnh hội; Giới thiệu kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo do Hội sản xuất và cách sử dụng. Qua trao đổi, hỏi đáp các đại biểu đã thống nhất và khẳng định: Nuôi Ruồi lính đen không khó, dễ tận dụng, nhanh tái đàn, tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa sẵn có như: Rau, hoa quả loại, bã bia, bã sắn…; chi phí thấp, giải quyết tốt vấn đề môi trường và tăng thu nhập cho gia đình; đây là mô hình cần triển khai, ứng dụng trong trang trại và nông hộ tại Thanh Hóa. Tại thời điểm này, có 02 đơn vị đăng ký tham gia thành viên Câu lạc bộ Chủ trang trại đó là: Công ty phân bón Tây Nguyên, có Văn phòng đại diện ở thành phố Thanh Hóa và Công ty TNHHTM Lựu Sướng, có Văn phòng tại huyện Hà Trung, nâng tổng số thành viên Câu lạc bộ Chủ trang trại tỉnh lên 80 thành viên.
3. Tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm.
Bằng nhiều hình thức, biện pháp 6 tháng đầu năm 2019 Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị, thành phố đã chủ động và phối hợp với các ngành chức năng, công ty, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT và tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên như ghép nhãn, nuôi Ruồi lính đen, nuôi Ong mật, xây dựng mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực.
- Sau khi nghiên cứu việc nuôi Ruồi lính đen ở các nước như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Indonexia, Malayxia, Philipin…, với quy mô nông hộ hoặc nhà máy, đồng thời đi tham quan, học tập mô hình trang trại nuôi Ruồi lính đen của Ông Nguyễn Xuân Trường - xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Tỉnh hội đã nghiên cứu, đầu tư xây dựng thành công mô hình nuôi Ruồi lính đen ở Cơ quan Tỉnh hội. Đến nay đã có nhiều đơn vị, cá nhân đến tham quan, học tập và ứng dụng như: Hội Làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia, Yên Định, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thạch Thành…; Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia đã ứng dụng thành công và đang cung cấp dịch vụ nuôi Ruồi lính đen cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Mô hình này tiếp tục được chuyển giao, ứng dụng và lan tỏa, nhân rộng ra các đơn vị trong tỉnh.
- Tỉnh hội đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết mô hình “Nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp” tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, quy mô 500 m2 (Nuôi trong ao và bể), với 06 hộ tham gia. Về dự hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia, Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông huyện, Đài phát thanh huyện Tĩnh Gia, UBND xã Nguyên Bình và các hộ tham gia mô hình. Hội nghị đã khẳng định “Nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp” giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với nuôi bằng thức ăn cá tạp, mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, biến rác thải sinh học thành thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và phân bón hữu cơ…, HVT-TH đã lồng ghép giới thiệu mô hình “Nuôi Ruồi lính đen”. Phát biểu với hội nghị Ông Dương Văn Giang - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ông Phạm Xuân Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình đều đồng quan điểm: HVT-TH đã mở ra một hướng nuôi mới, kết hợp 02 mô hình “Nuôi ruồi lính đen và nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp” vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, đề nghị các hộ tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình này.
- Nhằm nâng cao chất lượng nấm Đông Trùng Hạ Thảo, Tỉnh hội đã đầu tư,  học hỏi kinh nghiệm các đơn vị như: Trung tâm công nghệ sinh học của tỉnh, Trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển nấm ăn và nấm dược liệu - Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Cơ sở sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo ở Hải Châu - Tĩnh Gia, Nga Hưng - Nga Sơn…, sản phẩm đã được kiểm nghiệm, chất lượng tốt, được người tiêu dùng chấp nhận.
- Tỉnh hội đã tham gia với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, tập huấn 03 lớp cho 420 bí thư chi bộ, trưởng thôn về xây dựng vườn hộ; Tham dự diễn đàn “An toàn thực phẩm nông sản và vai trò của cộng đồng nông thôn” do Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; Phối hợp, hỗ trợ việc xây dựng vườn mẫu ở một số đơn vị trong tỉnh theo đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Tỉnh hội đã triển khai, thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2019: Mô hình “Cải tạo tầm vóc dê địa phương bằng dê đực giống Boer”, tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, với 05 hộ tham gia; mô hình “Xây dựng vườn hộ đạt thu nhập cao, thực phẩm sạch, thân thiện môi trường”, tại xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, với 11 hộ tham gia; Hội Làm vườn và trang trại huyện, thị, thành phố đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt chương trình, dự án, mô hình được giao như: Hội Thường Xuân thực hiện mô hình “Nuôi cá rô phi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm”, tại thị trấn Thường Xuân, với 07 hộ tham gia, mô hình “Trồng cây gỗ lớn”, tại xã Luận Khê, “Nuôi Ong mật”, tại xã Yên Nhân; Hội Nga Sơn tổ chức đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, vườn, thôn kiểu mẫu tại huyện Thạch Hà và Can Lộc của Hà Tĩnh, thành phần gồm Ban Thường vụ huyện hội và 10 Chủ tịch hội xã; Hội Như Thanh thực hiện việc lập biểu khảo sát hộ có vườn tạp cần cải tạo và xây dựng vườn hộ năm 2019…v.v. Ngoài ra, Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị, thành phố đã chủ động, tích cức, sáng tạo trong việc tổ chức tốt cho cán bộ, hội viên đi thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, vùng miền trong và ngoài tỉnh như mô hình trồng cây ăn quả tại Hưng Yên và các đơn vị trong tỉnh như Thạch Thành, Yên Định; nuôi Ong mật tại Cẩm Thủy, Thạch Thành; nuôi Ruồi lính đen tại Tỉnh hội, Tĩnh Gia; xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu tại Nghệ An và Hà Tĩnh; các mô hình kinh tế trang trại - VAC làm ăn có hiệu quả, mô hình chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, mô hình trang trại tổng hợp gắn với môi trường, sinh thái và hướng tới du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh…v.v, đã tạo khí thế, niềm tin và ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên.
- Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị, thành phố đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay và đã chủ động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế VAC - Trang trại thiết thực, hiệu quả như: Cải tạo vườn tạp, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, chiết ghép cây ăn quả, cây cảnh, chăn nuôi gia xúc, gia cầm trên nền đệm lót sinh học, xử lý chất thải làm phân hữu cơ vi sinh, nuôi ong lấy mật, thực hiện các chương trình dự án (Khuyến nông, môi trường, xây dựng nông thôn mới), như:
+ Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân, Thọ Xuân, Nga Sơn, Quan Hóa, Quan Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa…, đã phối hợp tốt với Công ty Giống cây trồng Minh Đức - Hưng Yên, tổ chức được 19 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, chiết ghép cây ăn quả cho 945 người (Hội Như Xuân 04 lớp, 230 người; Thọ Xuân 01 lớp, 40 người; Nga Sơn 07 lớp, 260 người; Quan Hóa 01 lớp, 45 người; Quan Sơn 01 lớp, 60 người; Hậu Lộc 05 lớp, 310 người). Đồng thời, ghép cải tạo Nhãn cho 64 xã, 10 huyện với tổng số 2.315 cây Nhãn, 62.573 mắt ghép, trị giá gần 01 tỷ đồng. Điển hình như huyện Nga Sơn 15 xã, 698 cây, 30.217 mắt ghép; Thiệu hóa 13 xã, 248 cây, 9.792 mắt ghép; Thọ Xuân 12 xã, 329 cây, 15.120 mắt ghép; Như Thanh 08 xã, 487 cây, 12.480 mắt ghép…v.v; Ngoài ra, còn cung cấp giống cây ăn quả các loại cho các đơn vị trong tỉnh. Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hậu Lộc sau tập huấn đã phối hợp với công ty cung ứng 7.931 cây, trị giá gần 600 triệu đồng cho dự án “Thoát nghèo bền vững cho các hộ nông dân nghèo” ở xã Đa Lộc.
 + Hội làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quan Hóa, Quan Sơn, Như Thanh, Cẩm thủy, Thường Xuân…, đã phối hợp với Công ty Ong Mật Cẩm Thủy, tổ chức được 17 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong mật, cho trên 500 cán bộ, hội viên và đã bán, chuyển giao 3.000 đàn ong mật đảm bảo chất lượng. Điển hình như Hội Thường Xuân 550 đàn, Hội Quan Hóa 390 đàn, Hội Như Thanh 155 đàn, Hội Quan Sơn 55 đàn, Hội Tĩnh Gia, Hội Đông Sơn…v.v.
+ Tỉnh hội và Hội Làm vườn và Trang trại huyện Nga Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông, triển khai mô hình “Hỗ trợ quy trình chăm sóc bón phân chuyên dùng cho cây Bưởi” tại trang trại Ông Trần Văn Thăng - xóm 4, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, với diện tích 06 sào, trong đó 03 sào gốc Bưởi diễn từ 11 năm trở lên, 03 sào gốc Bưởi diễn từ 02 năm trở lên. Mô hình được chăm sóc theo quy trình đồng bộ của công ty ở mức tối đa và được ghi nhận, đánh giá cao. Hiện tại cây Bưởi phát triển tốt, hứa hẹn một vụ bội thu.
+ Hội Làm vườn và Trang trại các huyện, thị, thành phố và cơ sở đã phối hợp với Công ty CPTM Thanh Niên Việt Nam, Công ty phân bón Tây Nguyên, Công ty TNHHTM Lựu Sướng, Công ty Cổ phần Gasavi…, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn giới thiệu các loại sản phẩm, chế phẩm BALASA, SUMITRI, A2, AIG…, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, kỹ thuật xây lắp hầm khí sinh học Biogas, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cán bộ, hội viên và nhân dân.
4. Chất lượng công tác truyền thông và thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ" được nâng lên.
Nét mới trong công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cách làm hay, sáng tạo giữa các đơn vị với nhau.
- Tỉnh hội đã tập trung nâng cao chất lượng Website:nongtraitinhthanh.vn, cập nhật, đăng tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách của tỉnh; các chủ trương, văn bản của Tỉnh hội để các đơn vị nắm bắt kịp thời; đăng tải, kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cho các trang trại; nâng cao chất lượng tin, bài, gương người tốt, việc tốt. Đến nay, đã có 3.216.402 lượt người truy cập Web của Hội; Xuất bản 1.300 cuốn Thông tin Làm vườn và Trang trại quý I, quý II/2019 và đã gửi tới các cơ quan, đơn vị và Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh; Làm phóng sự, đưa tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm (Bưởi, cam, quất, đào) trang trại Ông Lê Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào dịp trước Tết Kỷ Hợi năm 2019.
- Các đơn vị đã hoàn thành tốt việc giao ban Cụm thi đua lần thứ nhất năm 2019 theo quy định; các Cụm trưởng, Cụm phó, đơn vị đăng cai thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung, mô hình thăm quan, nơi ăn nghỉ và đón tiếp đại biểu chu đáo, nồng hậu. Các đơn vị đăng cai đều mời các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đoàn thể liên quan đến dự và phát biểu với hội nghị. Đặc biệt, các đơn vị đăng cai đều mời cán bộ chủ chốt của Hội cơ sở trong huyện đến dự giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác hội.
+ Cụm 1: Gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Quan Sơn làm Cụm trưởng và đăng cai. Các đơn vị trong Cụm được giới thiệu, tham quan mô hình trồng Măng Tây với diện tích 01 ha, nuôi ong mật, nuôi thỏ Newzeland, tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, đây là mô hình ấn tượng, hiệu quả, thiết thực đối với vùng núi cao.
+ Cụm 2: Gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Thạch Thành làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 5/6 đơn vị (vắng Thường Xuân). Mô hình được giới thiệu, tham quan là Trang trại trồng Thanh Long ruột đỏ 6,5 ha và Cửa hàng dịch vụ 375 m2 của anh Hoàng Quốc Văn, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; Cơ sở tinh lọc mật ong  duy nhất tại Thanh Hóa, với hệ thống thiết bị đồng bộ, có giá trị 300 triệu đồng của anh chị Hưởng Hoa xã Thành Hưng.
+ Cụm 3: Gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Yên Định làm Cụm trưởng và đăng cai. Mô hình được giới thiệu, tham quan là Công ty TNHH dịch vụ Hương Quê (Trang trại tổng hợp) với diện tích 10 ha đang nuôi 2,5 vạn con gà, 3000 đôi chim bồ câu bố mẹ, 100 con lợn nái, 20 con bò, cá lóc, cá trê, trồng 3.000 cây bưởi (2.500 cây bưởi diễn), 200 cây nhãn chín muộn Hưng Yên. Mọi cây trồng, vật nuôi của trang trại đều theo công nghệ cao và Hợp tác xã rau củ quả Yên Ninh.
+ Cụm 4: Gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Hậu Lộc làm Cụm trưởng và đăng cai. Mô hình được giới thiệu, tham quan là Trang trại Nuôi tôm công nghiệp trong nhà màng trên đất muối chuyển đổi tại xã Hòa Lộc và Trại nuôi 300 Thỏ Newzeland bố mẹ nuôi trong chuồng mát tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc.
+ Cụm 5: Gồm Hội Làm vườn và Trang trại huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương, do Hội Làm vườn và Trang trại huyện Nông Cống làm Cụm trưởng và đăng cai, tham gia có 4/5 đơn vị (vắng Quảng Xương). Mô hình được giới thiệu, tham quan là mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống.
- Trên cơ sở thành tích, kết quả đạt được của tập thể, cá nhânTỉnh hội đã giới thiệu, đề nghị Hội Làm vườn và Trang trại huyện Đông Sơn tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động về bảo vệ môi trường; giới thiệu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ông Lê Thanh Long - Chủ trang trại, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế trang trại, góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2018, theo đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Đặc biệt, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hội, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện Tĩnh Gia là một trong 9 người được công nhận là "Công dân Thanh Hóa kiểu mẫu năm 2018" được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương và tặng thưởng.
5. Hạn chế, nguyên nhân.
- Về hạn chế: Công tác vận động, phát triển hội viên ở cơ sở còn thấp; Hoạt động ở cơ sở chưa đều, còn chung chung chưa rõ nét; Thu nộp hội phí, xây dựng quỹ hội còn nhiều hạn chế; Việc chia sẻ, tiếp nhận thông tin, báo cáo chưa đầy đủ.
- Nguyên nhân: Một số cán bộ chưa tâm huyết với công tác hội; có nơi còn kiêm nhiệm hoặc phụ cấp không có; kinh phí, cơ sở vật chất khó khăn.
Tóm lại: Tuy còn không ít khó khăn, nhưng hoạt động công tác hội và phong trào hội viên trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển đồng đều, mỗi nơi đều có những nét riêng sáng tạo, xuất hiện mô hình mới, cách làm hay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế VAC-Trang trại, nâng cao mức sống cho hội viên và nông dân. Đây là hành trang quan trọng và niềm tin để toàn hội vững bước hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2019. 
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.
1. Chủ động, tích cực bổ sung, kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hội Làm vườn và trang trại các cấp, nhất là Chủ tịch hội phải chủ động rà soát, phối hợp cấp thẩm quyền tham mưu, đề xuất, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những nơi còn yếu, còn thiếu.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng của hội.
Tiếp tục chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng của hội (Chuyển giao TB KHKT, hỗ trợ phát triển VAC, trang trại, nâng cao năng lực hội viên). Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của hội viên và của địa phương. Tăng cường phối hợp hài hòa với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để  tăng thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế VAC - Trang trại và tầm lan tỏa của Hội. Trọng tâm vào những công việc như sau:
           - Củng cố, xây dựng tổ chức hội bền vững. 
           - Tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng vườn hộ (Tiêu chí số 9) và về môi trường và an toàn thực phẩm (Tiêu chí số 13) theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
           - Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông: "Cải tạo tầm vóc dê địa phương..." và "Trồng ngô ngọt vụ đông" với các đơn vị được phân bổ theo kế hoạch.
           - Tổ chức Hội nghị “Diễn đàn ghép cải tạo Nhãn năm 2018, 2019” (Dự kiến mời lãnh đạo các Hội huyện Hà Trung, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, thành phố Thanh Hóa, Quan Hóa và hội viên Câu lạc bộ Chủ trang trại tham gia vào cuối tháng 7/2019).
          - Hưởng ứng ngày môi trường thế giới bằng hành động thiết thực là tổ chức cho hội viên thực hiện sử dụng các chế phẩm sinh học, nuôi Ruồi lính đen để xử lý rác nông nghiệp hữu cơ làm phân bón vi sinh, lấy ấu trùng làm thức ăn chăn nuôi...
            3. Tổ chức tốt giao ban 5 Cụm thi đua lần 2 trong tháng 11/2019; sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại theo định kỳ.
Giao ban Cụm thi đua lần 02 năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, không những sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau mà còn giúp cho việc đánh giá, tổng kết hoạt động công tác hội năm 2019 và bình xét thi đua khen thưởng. Tổ chức Hội nghị “Giao ban thi đua Cụm” vừa là nét đẹp truyển thống của Hội, vừa là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu, Nghị quyết của Ban Chấp hành HVT-TH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2022: “Toàn Hội được chia thành 05 Cụm thi đua, thực hiện giao ban thi đua Cụm 02 lần mỗi năm, hàng năm Hội huyện luân phiên nhau đảm trách Cụm trưởng, Cụm phó”.
Giao ban thi đua Cụm lần 02 vào tháng 11/2019, được đảm nhiệm bởi các Hội huyện có tên dưới đây:
Cụm 1: Hội Quan Hóa tổ chức vào ngày 29/11/2019; Cụm 2: Hội Ngọc Lặc; Cụm 3: Hội Thiệu Hóa; Cụm 4: Hội Hoằng Hóa; Cụm 5: Hội Quảng Xương.
Báo cáo tại Hội nghị giao ban thi đua Cụm cần nêu bật kết quả của từng Hội huyện và toàn Cụm đã đạt được từ đầu năm đến tháng 11/2019, phải có số liệu cụ thể, đầy đủ về nội dung, chỉ tiêu như: Vốn quỹ và hội phí có được; năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, con nuôi chính; số lượng diện tích cây trồng, con nuôi chính được tăng thêm trong kỳ báo cáo; số cây Nhãn được cải tạo, số mắt Nhãn được ghép sống (Nếu có); số lớp, số người được tham gia tập huấn kỹ thuật hay tham quan học tập; tên, địa chỉ mô hình VAC- Trang trại mới tiêu biểu; tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân điển hình về công tác hội…v.v.
Đồng thời, tổ chức tốt việc sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại theo quy định, nội dung phong phú, sát hợp yêu cầu thực tế của các thành viên.
4. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt về nhiệm vụ, kinh phí năm 2020.
Hội Làm vườn và Trang trại Tỉnh, Huyện và cơ sở đều phải có kế hoạch, phương án hoạt động năm 2020; Trong tháng 8/2019 phải trình báo cáo đầy đủ, kịp thời đến cấp thẩm quyền xin được phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí thực hiện cho năm 2020.
Tỉnh hội mong nhận được những ý tưởng đề xuất đổi mới, sáng tạo từ Hội thành viên và hội viên. 
5. Tổ chức tổng kết công tác hội và Thi đua khen thưởng năm 2019. 
Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ các Hội huyện theo quy định, cần báo cáo về Tỉnh hội trước ngày 15/12/2019.
                                                         
                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
Nơi nhận:                                                                                                               CHỦ TỊCH
- Hội Làm vườn Việt Nam (b/c);
- Ông Nguyễn Đức Quyền PCTTTUBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Giám đốc SNN&PTNT (b/c);
- Đảng ủy khối (b/c);                                                                                             Lôi Xuân Len
- Ủy viên BCH và 27 huyện, thị, thành Hội (thực hiện);
- Lưu: VP Tỉnh hội.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa