Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1

    Hôm nay: 139

    Đã truy cập: 3553212

Giấy mời: Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành tỉnh Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HOÁ

Số: 22-01/HVT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thanh Hoá, Ngày  22  tháng 01 năm 2018

                                   GIẤY MỜI HỌP

                    Kính gửi: 

-  Các ông, bà  Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội

-  Các ông, bà Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố.

Kính mời các ông, bà Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố tham gia hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành tỉnh Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022:

1.  Nội dung:

-  Thảo luận và thông qua quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Làm vườn và Trang trại khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

-  Thảo luận và thông qua quy chế tổ chức công tác Thi đua – Khen thưởng và phong trào Thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển vườn trại hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững bền”

-  Triển khai nhiệm vụ năm 2018: Khuyến nông, Nông thôn mới, Bảo vệ môi trường….

2.  Thời gian:  Vào 8 giờ  ngày 02/2/2018        (Thứ 6)

3.  Địa điểm :  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

         Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.

Đề nghị ông, bà chuẩn bị chu đáo, tham gia đầy đủ đảm bảo hội nghị thành công.

Nơi nhận:                                                         

- Các đ/c UVBTV tỉnh Hội.                                                                                 

- Lưu VP Hội.

TM. THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI
CHỦ TỊCH

 

 

Lôi Xuân Len

                                                                                                                          

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa