Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 145

    Đã truy cập: 3553218

Giấy mời: Hội nghị Đánh giá kết quả công tác quý 1/2018...

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI 
TỈNH THANH HOÁ

Số: 01-4/HVT-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thanh Hoá, Ngày  04  tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP

                                                                   

Kính gửi:  Các Đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh hội

Thực hiện quy chế làm việc của BCH Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hoá. Thường trực Tỉnh hội kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham gia hội nghị:

        -   Nội dung:  Đánh giá kết quả công tác quý 1/2018, xác định các giải pháp đảm bảo hoàn thành tốt công việc quý II năm 2018                                    

        -  Thời gian:  01 buổi sáng, vào 8h30' ngày 10/4/2018. (thứ 3)

        -  Địa điểm :  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

                     Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.

                Rất mong được các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng giờ.

     Nơi nhận

- Các đ/c BTV tỉnh Hội.                                                                                  

- Lưu VP Hội.

TM. THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa