Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 269

    Đã truy cập: 3388183

Giấy mời: Tổ chức mít tinh “Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2018”

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HOÁ

Số: 15-06/HVT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thanh Hoá, Ngày  15 tháng 6 năm 2018

                                            GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi:

- Các Đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội

- Các Đồng chí Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố.

Thực hiện quy chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh hội tổ chức mít tinh  “Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2018” cùng hội nghị “Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”.

- Thành phần:

+  Các Đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội;

+  Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố.

-  Thời gian:  Vào 8 giờ 00 ngày 22/6/2018.    (Thứ 6)

-  Địa điểm :  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

     Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.

Thường trực Tỉnh hội kêu gọi mỗi Hội của các huyện miền núi đến tham dự mít tinh cùng hội nghị lần này ủng hộ cho 1-2 giò Phong lan tiêu biểu của địa phương, góp phần làm cho trụ sở Tỉnh hội xanh đẹp hơn.

Rất mong sự có mặt đầy đủ và các Hội huyện nhiệt tình hưởng ứng ./.

     Nơi nhận:

- Các đ/c UVBCH tỉnh Hội.

- Chủ tịch HVT-huyện, thị, thành

- Lưu VP Hội.

 

TM. THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lôi Xuân Len

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa