Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 1

    Hôm nay: 234

    Đã truy cập: 3388148

Giấy mời: Tổng kết công tác Hội năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HOÁ

Số: 25-12/HVT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày  25  tháng  12  năm 2018

                                       GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi:

- Các Đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội

- Các Đồng chí Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố.

 

Thực hiện quy chế hoạt động của BCH; Ban Thường vụ Tỉnh hội tổ chức hội nghị: Tổng kết công tác Hội năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Thành phần:

+ Các Đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh hội

+ Các Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

-  Thời gian:  Vào 7 giờ 30 ngày 04/01/2019.    (Thứ 6)

-  Địa điểm:  Tại Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

Số 47 -  Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.

Thường trực Tỉnh hội rất mong sự có mặt của các ông (Bà) đầy đủ, đúng giờ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

     Nơi nhận:

- Các đ/c UVBCH tỉnh Hội.

- Chủ tịch HVT-huyện, thị, thành                                                                        

- Lưu VP tỉnh Hội.

 

TM. THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa