Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 558

    Đã truy cập: 3387353

Giấy mời: Kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ chủ Trang trại lần thứ 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI

Số: 04-2018/CLB-GM

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 12 năm 2018

               GIẤY MỜI

   Kính gửi: Hội viên Câu Lạc Bộ chủ Trang trại tỉnh Thanh Hoá.

Kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ chủ Trang trại lần thứ 4 năm 2018; với nội dung:

1. Quy trình kỹ thuật nuôi trồng đông trùng hạ thảo, cây dược liệu dưới tán rừng - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hoá;

2. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp - Tổng Cty CP Công nông nghiệp Tiến Nông;

3. Tổng kết mô hình liên kết chăn nuôi gà thả vườn năm 2018 - Cty Cổ phần Gasavi.

Thời  gian: Khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 28/12/2018 (thứ 6).

Địa điểm: Tại trụ sở Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh;

Số 47 Mai An Tiêm – phường Lam Sơn – TP. Thanh Hoá.

Trân trọng Kính mời Đại biểu, Ban Chủ nhiệm và Hội viên CLB Chủ Trang trại về tham gia đầy đủ, đúng giờ; chủ động giao lưu trao đổi, để kỳ sinh hoạt đạt được kết quả mong đợi./.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                        

 - Lưu VP Hội.

        CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

      Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa