Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 180

    Đã truy cập: 3652850

Tổng kết công tác hội năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HÓA

Số: 29-12 /HVT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

  Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2018

                BÁO CÁO

Tổng kết công tác hội năm 2018,
Phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Năm 2018 là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với chủ đề “Đổi mới – sáng tạo – liên kết – phát triển bền vững”. Sau một năm nổ lực phấn đấu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) đã và đang đi đúng hướng, đạt được những thành tích nổi bật, tạo đà phát triển cho năm tiếp theo.

I.  KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM  2018.

1. Công tác tổ chức hội và thu hội phí, xây dựng quỹ hội:

- HVT-TH, HVT-huyện, sau Đại hội đều ban hành được và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy định về công tác Thi đua-Khen thưởng, chương trình công tác năm.

- Đến nay, có 526 tổ chức hội xã, phường (so với năm 2017 tăng 18 hội gồm: Hoằng Hoá 5, Thọ Xuân 3, Như Thanh 3, Thành phố Thanh Hoá 2, Quảng Xương 2, Tỉnh Gia 2, Vĩnh Lộc 1) Trong đó:

+ 61% tổ chức hội hoạt động đạt từ khá trở lên;

+ 33% tổ chức hội hoạt động đạt trung bình;

+  6% tổ chức hội hoạt động yếu (riêng huyện hội Mường Lát, Quan Sơn không có hội yếu kém).

- Tổng số hội viên là: 26.639 người so với năm 2017 tăng 1.263 người, các huyện có số hội viên tăng nhiều là: Hoằng Hoá 136, Như Thanh 99, Nông Cống 92, Quảng Xương 60, Nga Sơn 53, Vĩnh Lộc 36…). Điều đáng quan tâm ở đây là các hội viên ngày được nâng cao về nhận thức và ứng dụng tốt các tiến bộ  KHKT vào sản xuất.

- Có 21/27 HVT – các huyện, thị, thành phố thực hiện việc thu hội phí và xây dựng quỹ hội với tổng số tiền là 6.297,3 trđ. Các đơn vị làm tốt công tác này là (Hậu Lộc, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Thành phố Thanh Hoá, Hoằng Hoá, Như Thanh, Nông Cống, Yên Định, Quan Sơn, Hà Trung, Tĩnh Gia, Thành phố Sâm Sơn, Như Xuân…). Riêng hội Hà Trung có quỹ hội hoạt động là: 40 triệu đồng.

- Câu lạc bộ Chủ trang trại tỉnh, huyện, xã tiếp tục được cũng cố phát triển:

Câu lạc bộ Chủ trang trại tỉnh tổ chức sinh hoạt được 4 lần trong năm, lần 1/2018, có 50 hội viên cùng các công ty Tiến Nông, Minh Đức, Gasavi tham gia, với chủ đề “Phát triển cây ăn quả bền vững”, “Liên kết chăn nuôi gà thả vườn”.

Sinh hoạt câu lạc bộ Chủ trang trại lần 2/2018 tại xã Đông Hoàng, Đông Sơn có 60 đại biểu tham dự.

Kỳ sinh hoạt câu lạc bộ Chủ trang trại lần 3 đã tổ chức cho gần 200 cán bộ, hội viên, Chủ trang trại của 13 huyện gồm Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Đông Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Bỉm Sơm, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nông Cống và Thành Phố Thanh Hoá đến khảo sát, thăm quan, học tập mô hình sản xuất Nhản, Bưởi, Cam của Công ty giống cây trồng Minh Đức xã Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên.

Sinh hoạt lần 4 được tổ chức tại Văn phòng hội vào ngày 28/12/2018. Nội dung sinh hoạt là: giới thiệu nông nghiệp công nghệ cao, một số tiến bộ mới về lâm nghiệp, nuôi trồng đông trùng hạ thảo, cây dược liệu và nuôi ong lấy mật, phấn hoa, sữa ong chúa dưới tán rừng; tổng kết mô hình liên kết chăn nuôi gà thả vườn.

Sau 3 năm khởi động, đến nay, năm 2018, kỹ thuật ghép quả được một số chủ trang trại thực hiện thành công và có sản phẩm Bưởi cam quất cảnh đưa ra thị trường vào dịp đón Xuân Kỷ hợi.

Có 13 huyện hội thành lập được Câu lạc bộ Chủ trang trại huyện. Một số các huyện hội thành lập được câu lạc bộ Chủ trang trại xã gồm: Đông Sơn 6, Như Thanh 3, Hà Trung 5, Cẩm Thuỷ 1 câu lạc bộ Hoa Lan, Thạch Thành hội nuôi ong, Thọ Xuân 7 câu lạc bộ cây cảnh và 9 câu lạc bộ nuôi ong… Câu lạc bộ Chủ trang trại các huyện Bá Thước, Như Thanh, Như Xuân, Cẩm Thuỷ, Đông Sơn, Thiệu Hoá, Thọ Xuân, Yên Định, Tỉnh Gia… thường xuyên tổ chức sinh hoạt hàng quý, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng giúp hội viên phát triển kinh tế trang trại bền vững và hiệu quả.

2. Hai mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được ra đời:

- Đến nay có 16 Hội là: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Đông Sơn, Hoằng Hóa, TX Bỉm Sơn, Thạch Thành, Hậu Lộc, Hà Trung, TP Thanh Hóa, Như Thanh, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Thường Xuân liên kết với Công ty giống cây trồng Minh Đức tập huấn kỹ thuật cải tạo nhãn, trồng cây ăn quả cho trên 1.000 hội viên; ghép cải tạo được 2.483 cây nhãn. Các huyện có số lượng lớn cây nhãn ghép là Nga Sơn 972 cây, Như Thanh 464 cây, Cẩm Thuỷ 247 cây, Hà Trung 200 cây, Hậu Lộc 200 cây… Những cây nhãn ghép năm 2017 ở Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, đến nay đã cho quả tốt. Sau chuyến thăm quan của Tỉnh hội, các huyện hội: Nga Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Thành Tiến - Thạch Thành tiếp tục tổ chức đưa 186 hội viên đến thăm quan mô hình trồng cây ăn quả của công ty giống cây trồng Minh Đức.

- Đã có 12 Hội huyện gồm: Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương đăng ký liên kết với Công ty Gasavi chăn nuôi gà thả vườn theo chuổi giá trị. Đến nay đã có 9 huyện hội triển khai thực hiện với số lượng 113 trang trại, quy mô mỗi trang trại từ 1 - 8 ngàn con. Các huyện có số lượng trang trại lớn là Như Xuân 62 trang trại, Thường Xuân 17 trang trại, Cẩm Thuỷ 17 trang trại, Tỉnh Gia 5 trang trại…

Riêng huyện Đông Sơn liên kết với Công ty Phú Gia triển khai 2 trang trại nuôi bò thịt bằng giống đực HF số lượng 45 con.

3. Tỉnh hội và nhiều Hội huyện được UBND tỉnh, huyện giao và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm 2018 có 23 huyện hội được giao nhiệm vụ với số lương 95 mô hình trong đó:

+ Mô hình vườn mẫu là 43

+ Mô hình sản xuất VAC trang trại là 52

Một số nhiệm vụ các huyện hội thực hiện có hiệu quả, sức lan toả theo hướng chuổi giá trị, công nghệ cao an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường:

- Hội Như Xuân được UBND huyện đặt hàng xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu.

- Hội Thiệu Hóa, Thường Xuân được UBND huyện giao điều tra thống kê diện tích vườn tạp ở các xã, thị trấn để có phương hướng cải tạo, phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hội Thường Xuân được giao nhiệm vụ xây dựng 3 mô hình trồng 1,78 ha bưởi diễn ở 23 hộ tại xã Lương Sơn kinh phí 100 triệu đồng; xây dựng 3 mô hình trồng cây dược liệu, mỗi mô hình 100 triệu đồng.

- Huyện hội Hà Trung xây dựng 2 mô hình.

Mô hình ếch thương phẩm 300m2 quy mô 3.000 con giống gốc Thái Lan, năng suất 180 tấn/ha, mô hình vỗ béo bò thương phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm quy mô 10 con/300m2 và đang xúc tiến liên kết với trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm Nghiệp Thanh Hoá nuôi trồng nấm Lim xanh.

- Hội Thành phố Thanh Hoá được giao nhiệm vụ xây dựng mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo số tiền là 200 triệu đồng.

- Hội Đông Sơn được UBND huyện hỗ trợ 1,9 tỷ đồng để xây dựng 1.500 m2 nhà màng, 2 mô hình nuôi gà an toàn thực phẩm, 1 mô hình nuôi cá trắm đen và 2 mô hình trồng rau an toàn. Thực hiện 16 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mỗi mô hình được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Huyện hội Quan Sơn được huyện giao xây dựng mô hình “Nuôi thỏ Newzeland” tại xã Sơn Hà với 25 hộ tham gia. Cung ứng 25 đàn ong cho hội viên các xã Sơn Hà, Trung Thượng, Trung Tiến; hỗ trợ gia đình ông Lữ Hồng Biên ở bản Lang xã Trung Hạ nuôi 51 con bò.

- Hội Quan Hóa xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật.

- Hội Cẩm Thủy xây dựng mô hình vườn hoa phong lan thành vườn kiểu mẫu và tổ chức thành công hội chợ hoa Phong Lan.

- Huyện hội Mường Lát khảo sát địa điểm ươm giống trồng cây bồ đề (cọ nhàn) lấy nhựa cánh kiến trắng.

- Huyện hội Thọ Xuân tổ chức hội nghị đầu bờ về mô hình “Ghép cải tạo Nhãn địa phương bằng giống nhãn Miền Thiết, Khoái Châu, Hưng Yên tại xã Xuân Minh từ năm 2016 đến nay”. Từ kết quả của mô hình, Huyện hội Thọ Xuân tiếp tục mở rộng ghép cải tạo cho những cây Nhãn địa phương còn lại.

- Huyện hội Nga Sơn có 16 hội xã đăng ký xây dựng mỗi hội 1 sản phẩm, 14 trang trại mẫu, 8 vườn mẫu, 1 khu dân cư kiểu mẫu.

- Hầu hết các huyện hội đều phối kết hợp với Phòng Nông nghiệp đưa các sản phẩm của trang trại tham gia “Hội chợ kết nối cung cầu” do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 7 – 8/5/2018. (Riêng hội Quan Hóa có 02 sản phẩm của hội).

- Tỉnh hội chủ trì phối hợp với huyện hội thực hiện 5 nhiệm vụ về: khuyến nông, nông thôn mới, bảo vệ môi trường:

Nhiệm vụ “Nuôi chim Bồ câu Pháp trên nền đệm lót sinh học” ở 25/20 hộ tại Thị trấn Mường Lát và xã Tén Tần, huyện Mường Lát. Các hộ xây dựng chuồng trại và được hỗ trợ 300 đôi chim giống, một phần thức ăn, thuốc phòng bệnh, tập huấn kỹ thuật. Đến nay, tỷ lệ nuôi sống đạt 78%, chim đang phát triển tốt, một số hộ đã có chim sinh sản và đã tổng kết mô hình ngày 9/11/2018 tại Mường Lát.

Nhiệm vụ “Cải tạo nhãn địa phương năng suất chất lượng thấp thành nhãn miền chín muộn Khoái Châu, Hưng Yên năng suất chất lượng cao”. cho 6/5 hộ tại 3 xã Đông Tân, Đông Lĩnh và Quảng Hưng thành phố Thanh Hóa. Được hỗ trợ về đoạn cành mắt ghép, công ghép và các vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc trước và sau ghép. Kết quả đã ghép được 3.537 đoạn cành mắt ghép, cho 100 cây. Sau 20 ngày ghép, kiểm tra tỉ lệ bật mần ghép đạt 97% (3.430 đoạn cành bật mần).

Thực hiện mô hình sử dụng máy cấy lúa kéo tay tại xã Xuân Du huyện Như Thanh; xã Thiệu Trung, Thiệu Vũ, Thiệu Chính huyện Thiệu Hóa. Ngày 23 tháng 5 tại xã Xuân Du đã tổ chức tổng kết với sự tham gia của 40 hộ và ngày 31 tháng 5 tổ chức tổng kết tại xã Thiệu Vũ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch HVT – Thiệu Hóa, Chủ tịch HVT xã Thiệu Vũ, Thiệu Toán và Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ tham dự. Các hộ sử dụng máy cấy đều đánh giá cao tính ưu việt của nó mang lại, nhất là giảm 50% công lao động trong cấy lúa, phù hợp với nhiều đồng đất.

Phối hợp với Hội Tĩnh Gia triển khai mô hình “Nuôi cá lóc trong bể xi măng bằng cám công nghiệp tại xã Nguyên Bình”. Có 6 hộ tham gia, ngày 17/7/2018 tổ chức tập huấn kỹ thuật; từ ngày 24 – 26/7/2018 các hộ nhận đủ 25.000 con cá giống và thức ăn cho cá. Hiện cá đang sinh trưởng phát triển tốt.

Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuyên truyền về bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải hửu cơ nông nghiệp.

4. Hỗ trợ hội viên làm thủ tục xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm an toàn thực phẩm; thành lập doanh nghiệp, HTX và cấp quyền sử dụng đất.

- Thành lập được 36 doanh nghiệp, HTX mà hội viên của hội làm giám đốc.

Các đơn vị làm tốt công tác này là: Hội Đông Sơn 15, Tỉnh Gia 8, Như Xuân 3, Như Thanh 3 doanh nghiệp, HTX…

- Xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm an toàn thực phẩm được 17 cửa hàng. Riêng huyện hội Đông Sơn có 7 cửa hàng các huyện hội còn lại là Quan Hoá, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Quan Sơn, Bỉm Sơn có từ 1 - 2 cửa hàng.

- Một số huyện (Đông Sơn, Hà Trung, Tỉnh Gia) hỗ trợ hội viên cấp quyền sử dụng đất. Riêng huyện hội Đông Sơn đã hỗ trợ cho 73 chủ trang trại được nhận sổ đỏ có thời hạn giao đất là 50 năm.

5. Thăm quan học tập và tập huấn kỹ thuật.

- Có 13 huyện hội đã tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm quan học tập với số lượng 58 cuộc. Các đơn vị có số cuộc thăm quan nhiều là: Nga Sơn 21 cuộc, Như Thanh 16 cuộc…

- Có 20 huyện tổ chức được 412 lớp tập huấn với số lượng người tham gia là: 15.885 người. Các huyện hội tổ chức cho hội viên tham gia tập huấn được số lượng nhiều là: Hậu Lộc 2.487 người, Như Thanh 2.146 người, Nga Sơn 1.750 người, Thọ Xuân 1.557 người, Ngọc Lạc 1.224 ngườ, Thường Xuân 1.262 người…

- Tỉnh hội phát hành đến Huyện hội được 1900 bản Thông tin Làm vườn và Trang trại.

6. Tổ chức thành công 2 lần hội nghị giao ban của 5 cụm thi đua:

Thực hiện “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Nhận thức giao ban cụm để giao lưu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, học hỏi gương tốt việc tốt, động viên thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, nên mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng Hội huyện và nhất là Hội huyện làm nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó đều vượt qua. Hai lần giao ban tại 5 cụm Thi đua thu được nhiều bổ ích thiết thực.

- Lần I: Cụm 1, Tại hội Mường Lát, ngày 11/5/2018; Cụm 2, Tại hội Cẩm Thủy, ngày 25/5/2018; Cụm 3, Tại hội Đông Sơn, ngày 26/5/2018; Cụm 4, Tại hội Hà Trung, ngày 29/5/2018; Cụm 5, Tại hội Tĩnh Gia, ngày 30/5/2018.

- Lần II: Cụm 1, Tại hội Lang Chánh, ngày 23/11/2018; Cụm 2, Tại hội Như Thanh ngày 16/11/2018; Cụm 3, Tại hội Vĩnh Lộc, ngày 20/11/2018; Cụm 4, Tại hội Thành Phố Thanh Hoá 22/11/2018; Cụm 5, Tại hội Nga Sơn, ngày 25/11/2018.

Hội nghị giao ban cụm đều được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, có đại diện lãnh đạo Huyện uỷ hoặc UBND hoặc HĐND tham dự, phát biểu chỉ đạo, ngoài ra còn có đại diện các đơn vị như: Phòng Nông nghiệp & TPNT, Hội nông dân, trạm khuyến nông.

Các đồng chí Cụm trưởng, Cụm phó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thân thiện mến khách, có báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của các hội trong cụm; bố trí cho các đại biểu đi tham quan mô hình mới tiêu biểu; thống nhất nội dung giao ước thi đua, chuyển giao và nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức giao ban thi đua cụm năm 2019 đến Hội huyện tiếp theo.

Lãnh đạo hội trong cụm và Thường trực Tỉnh hội nhiệt tình tham gia đầy đủ. Một số Huyện hội, nơi đăng cai tổ chức còn tạo điều kiện cho các Chủ tịch hội xã, BCH, Thường vụ huyện hội và một số doanh nghiệp tham gia như: Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh, Vĩnh Lộc…

Hội Mường Lát, Cẩm Thủy, Hà Trung, Tĩnh Gia, Lang Chánh, Vĩnh Lộc, Thành phố Thanh Hoá, Nga Sơn có quà lưu niệm cho đại biểu.

Hội nghị giao ban Thi đua Cụm đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung, đã đề ra.

7.  Yếu kém:

Tuy chức năng, nhiệm vụ chung đã được xác định rõ, phát triển nguồn lực bước

đầu có chuyển biến tiến bộ, những vẫn là khâu yếu kém, nhất là về việc thực hiện quy định về thu nạp hội phí. Bên cạnh những Hội huyện, Hội xã từ nguồn đóng góp của hội viên đã có được quỹ hội tốt, thì còn có Hội huyện và nhiều Hội xã không thu được hội phí, không có vốn quỹ hoạt động.

Nguyên nhân ở đây, có thể là do nhận thức, có thể là do lãnh đạo hội chưa có đề xuất công việc phù hợp đến cấp thẩm quyền, hoặc chưa tích cực, ngại tiếp cận đến tổ chức, hội viên, cá nhân liên quan.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  NĂM 2019.

Năm 2019, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa cùng các tổ chức Hội thành viên tiếp tục kế thừa các kinh nghiệm hay, các kết quả hoạt động đã đạt được trong những năm qua, khắc phục yếu kém. Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…Toàn Hội cần tập trung thực hiện những công việc và giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu HVT-TH lần thứ VI, Nghị quyết đại hội của các Hội huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2017 2022.

- Xây dựng tổ chức hội vững mạnh là chổ dựa tin cậy của hội viên và người làm vườn trại. Phấn đấu hết năm 2019 tăng 15% tổ chức hội cơ sở, 70% tổ chức hội hoạt động đạt từ khá trở lên, giảm 3% tổ chức hội yếu. Nâng cao năng lực hội viên, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, kinh doanh nông trại, phát triển kinh tế vườn trại theo chuổi giá trị có hiệu quả.

- Thực hiện nguyên tắc “là hội viên thì phải đóng hội phí, là tổ chức hội thì phải có vốn quỹ hoạt động”.

- Huy động sự đóng góp về nhân lực và tài chính, tài trợ của doanh nghiệp, hội thành viên và các hội viên. Khai thác tốt sự hỗ trợ kinh phí của các dự án, chương trình khuyến nông, nông thôn mới, giảm nghèo, các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống nhà nước.

- Tỉnh hội đóng vai trò tổ chức các hoạt động, sự kiện, tạo diễn đàn và môi trường thuận lợi để các thành viên tham gia trên cơ sở tự nguyện và đóng góp kinh phí.

2. Tùy theo điều kiện của từng nơi mà lựa chọn, tổ chức thật sự có hiệu quả những hoạt động, những công việc phù hợp, thuộc nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nghành nông nghiệp, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực hội viên, như:

- Tiếp tục nhận rộng những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và những năm trước đây, như: cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế hàng hóa, chăn nuôi an toàn sinh học, chuyển giao ứng dụng tiến bộ mới, tập huấn kỹ thuật, tham quan học tập, sinh hoạt của Câu lạc bộ chủ trang trại…

- Xây dựng mô hình vườn mẫu gắn với khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nông trại sinh thái theo hướng du lịch canh nông, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội ở huyện miền núi chú trọng hỗ trợ hội viên, chủ trang trại phát triển cây dược liệu, nuôi ong mật dưới tán rừng.

- Phát triển bền vững mô hình liên kết cải tạo Nhãn, nuôi Gà thả vườn. Xây dựng mô hình liên kết giữa Tổng công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông với Nhà vườn trồng cây ăn quả có múi về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và mua trả chậm phân bón cây trồng và mô hình liên kết trồng cây ngô ngọt giữa hội viên với Công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Trung.

- Hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp, HTX, xây dựng cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch, an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

 3. Tỉnh hội:

- Phối hợp với huyện hội tổ chức thực hiện tốt các mô hình khuyến nông, nông thôn được UBND tỉnh giao năm 2019.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất nấm Đông trùng Hạ thảo (Cordyseps militaris) và có lộ trình đưa sản phẩm ra thị trường.

- Xây dựng cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ nông phẩm sạch.

4. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới:

- Sử dụng chế phẩm sinh học Balasa N01 cho chăn nuôi trên đệm lót sinh học, Sumitri cho xử lý rác nông nghiệp hữu cơ.

- Nghiên cứu ứng dụng nuôi Ruồi lính đen vào xử lý chất thải nông nghiệp hữu cơ bảo vệ môi trường, làm thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng cây trồng, tăng thu nhập cho người làm vườn trại.

5. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế vườn trại và xây dựng tổ chức hội bền vững, hiệu quả”:

- Tổ chức tốt 2 lần giao ban thi đua tại 5 cụm, lần 1 vào tháng 5/2019, lần 2 vào tháng 11/2019, theo bảng dưới đây:

Tên cụm

Hội trong cụm

Cụm trưởng

Cụm phó

1

 

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn,

Bá Thước, Lang Chánh.

Phạm Văn Thư

Bùi Thanh Linh

2

Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc,

Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh

Đinh Xuân Lan

Phạm Ngọc Trác

3

Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Đông Sơn.

Phạm Văn Lại

Phạm Như Hân

4

Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa,

Nguyễn Đình Thao

Hoàng Khắc Ý

5

Nông Cống, Quảng Xương, Tĩnh Gia,

TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa.

Lê Trí Đức

Đoàn Thế Vương

- Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Tổng kết công tác và khen thưởng vào cuối năm.

- Lựa chọn, báo cáo kịp thời và đề nghị đến cơ quan Thi đua Khen thưởng huyện, tỉnh, trung ương khen thưởng cho những tập thể, hội viên có thành tích xuất sắc trong phong thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

6. Công tác truyền thông:

- Tỉnh hội đảm nhận ấn hành được bản thông tin “Làm vườn và Trang trại” 3 số trong năm, mỗi số 650 bản; nâng cấp trang thông tin điện tử nongtraitinhthanh.vn.

- Hội huyện thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thông tin định kỳ và đóng góp kinh phí theo quy định cho xuất bản thông tin “Làm vườn và Trang trại”.

7. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tự học hỏi, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, năng cao chất lượng hiệu quả làm việc của cán bộ.

Nơi nhận:

- Ô. Nguyễn Đức Quyền - PCT TT UBND tỉnh; (b/c)

- UB MTTQ VN tỉnh Thanh Hóa; (b/c)

- Ban Dân vận TU; (b/c)

- Ban TĐ-KT tỉnh; (b/c)

- Đảng ủy Khối; (b/c)

- Sở NN&PTNT; (b/c)

- Sở TN&MT; (b/c)

- Sở KH&CN; (b/c)

- Hội Làm vườn Việt Nam; (b/c)

- UV BCH và Hội Thành viên; (Thực hiện)

- Lưu VP Hội.

    T/M THƯỜNG TRỰC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lôi Xuân Len

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa