Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 20

    Hôm nay: 211

    Đã truy cập: 3643495

Kết quả công tác Hội quý III/2018 Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HÓA

Số: 26-9 /HVT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

 Thanh Hóa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả công tác Hội quý 3/2018
Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018

I. Những kết quả nổi bật.

Quý III/2018, công tác của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã đạt được nhũng kết quả như sau:

1. Đối với tỉnh Hội.

- Phối hợp với Hội Tĩnh Gia thực hiện nhiệm vụ “Nuôi cá lóc trong bể xi măng bằng cám công nghiệp tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia”. Với các việc: Chọn 06 hộ tham gia, ngày 17/7/2018 tổ chức mở lớp tập huấn kỹ thuật, và tiến hành giao cá giống; từ ngày 24-26/7/2018 đã giao xong  25.000 con cá giống cho các hộ thực hiện dự án; trong tháng 9/2018 tiếp tục theo dõi chỉ đạo và từ ngày 12-14/9/2018 cấp thức ăn cho cá (1.125 kg), kiểm tra sinh trưởng phát triển của cá, hiện cá đang sinh trưởng, phát triển tốt.

- Phối hợp với Hội Thành phố Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ ghép cải tạo nhãn.

- Cùng với Hội Mường Lát thực hiện nhiệm vụ khuyến Nông 2018 “Nuôi chim Bồ câu Pháp trên đệm lót sinh học” tại 25 hộ ở Thị trấn và xã Tén Tần. Do ảnh hưởng của bão, lụt số chim bị chết khoảng 28 %, đàn chim còn lại 72 % đang phục hồi, phát triển, tính đến tháng 9/2018 đã có khoảng 20 đôi chim đẻ, ấp nở chim con.

3. Thường trực Tỉnh Hội đã tham dự Hội nghị đầu bờ kết quả “ghép cải tạo nhãn từ năm 2016-2018” bằng giống nhãn Miền Thiết tại Xuân Minh, huyện Thọ Xuân (do HVT-Thọ Xuân và Cty TNHH Minh Đức tổ chức). Từ ngày 18 đến 29/9/2018 tỉnh Hội và một số huyện hội đã tổ chức thành công cho cán bộ, hội viên đến tham quan, khảo sát, học tập các mô hình sản xuất giống cây ăn quả, trồng Nhãn, Bưởi cảnh, Bưởi quả, Cam canh của Công ty THHH giống cây trồng Minh Đức ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Tính riêng chuyến thăm quan kết hợp giữa Câu lạc bộ Chủ Trang trại và 14 Hội huyện (Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Đông Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa, Nông Cống, Thiệu Hóa đã có 197 cán bộ, hội viên tham gia).

4. Giới thiệu chuyên đề “Cải tạo vườn tạp đạt tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, cho 480 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thành viên phát triển thôn cho 15 huyện miền núi cao trung du trong tỉnh. (của các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh) do Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức.

5. Đề xuất với tỉnh 02 mô hình khuyến Nông thực hiện năm 2019 là “Cải tạo đàn Dê địa phương bằng giống Dê Boer thực hiện tại huyện Hà Trung và trồng ngô ngọt cho chế biến ngô đóng hộp tại huyện Nga Sơn”.

6. Đã tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm nuôi cá sông trong ao tại Cty Cổ phần sản xuất và Thương mại; đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh giao cho tỉnh Hội Làm vườn và Trang trại chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN nuôi cá sông trong ao đạt năng xuất chất lượng cao, giảm chi phí, bảo vệ môi trường nước tại Thanh Hóa”, đã hoàn thiện đề xuất.

7. Văn phòng tỉnh hội đã tổ chức thành công chuyến đi TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng thăm quan, nghiên cứu những mô hình sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao từ ngày 18-21/9/2018.   

II. Những kết quả của các hội Thành viên.

1- Sau khi nhận được công văn số 06-9/HVT-TH ngày 6/9/2018 của Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa về việc thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Đã có các huyện Hội (Thành phố Sầm Sơn, huyện Nga Sơn, Như Thanh) có thông tin về Văn phòng tỉnh Hội, được huyện giao nhiệm vụ cụ thể xây dựng một số mô hình “Vườn mẫu, Trang trại mẫu”.

2- Sau đợt HVT-TH tổ chức  chuyến thăm quan mô hình sản xuất giống cây ăn quả, trồng Nhãn, Bưởi cảnh, Bưởi quả, Cam canh của Công ty THHH giống cây trồng Minh Đức ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; các huyện Hội đã chủ động tổ chức đưa cán bộ, hội viên trong huyện đi thăm lại mô hình trên gồm:

- HVT- huyện Nga Sơn 44 người, HVT huyện Hậu Lộc 55 người, Hoằng Hóa 35 người, xã Thành Tiến - Thạch Thành 34 người. (168 người)

-  Kết quả sau đi thăm quan một số Huyện hội đã trực tiếp đấu mối với Cty Minh Đức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chiết, ghép, giới thiệu mốt số giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và tài liệu kỹ thuật về trồng chăm sóc các loại cây ăn quả cụ thể:

* Huyện Cẩm thủy, trong tháng 8-9/2018 huyện Hội đã tổ chức được 8 lớp tập huấn gồm:

- Từ ngày 19 – 25/9/2018 huyện Hội đã phối kết hợp với Trung tâm khuyến Nông huyện, Cty TNHH giống cây trồng Minh Đức tổ chức được 6 lớp tập huấn, với 469 người tham dự, về kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả, ghép cải tạo vườn cây ăn quả (nhãn), già cỗi. năng xuất, chất lượng kém tại các cụm xã gồm; xã Cẩm Giang 55 người, Phúc Do 68 người, Cẩm Tú-Cẩm Quý 65 người, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương 150 người, Cẩm Châu- Cẩm Tâm 75 người và xã Cẩm sơn là 56 người; có 469 hội viên và nhân dân tham gia. Ngoài ra tại nhà Văn hóa trung tâm huyện buổi sáng ngày 22/8/2018 HTV-Cẩm đã tổ chức lớp tập huấn về Nuôi ong với 60 người; chiều cùng ngày lớp tập huấn về nuôi gà thả vườn với 65 người tham gia.

* Hội Hậu Lộc tổ chức được 2 lớp tập huấn kỹ thuật về cải tạo vườn tạp, ghép trẻ hoá vườn nhãn, kỹ thuật trồng chăm sóc một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế… với 80 hội viên tham gia.

* Hội Thiệu hóa tại trung tâm huyện đã tổ chức được 2 lớp tập huấn kỹ thuật về cải tạo vườn tạp, ghép trẻ hoá vườn nhãn, kỹ thuật trồng chăm sóc một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế… với 120 hội viên tham gia.

* Hội Thạch Thành tại huyện đã tổ chức 1 lớp cho 2 xã Thành Vinh, Thành Tiến về tập huấn kỹ thuật về cải tạo vườn tạp, ghép trẻ hoá vườn nhãn, kỹ thuật trồng chăm sóc một số loại cây ăn quả, cho 150 hội viên tham gia. Đến nay Cty Minh Đức đang tiếp tục hướng dẫn hội viên tại các huyện đã tổ chức tập huấn tiến hành việc cưa đốn cành những cây nhãn cần cải tạo để sang năm 2019 ghép cải tạo.   

III.  Các nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2018:

1. Theo dõi kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức tổng kết các nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường năm 2018.  

2. Cưa đốn, chăm bón những cây nhãn cần cải tạo vào cuối tháng 9, tháng 10/2018, để ghép cành vào đầu tháng 5/2019.

3.  Tập hợp đầy đủ dữ liệu, số liệu và viết thuyết minh dự án khoa học “Ứng dụng tiến bộ KHCN Nuôi cá sông trong ao đảm bảo chất lượng, năng xuất hiệu quả cao” tai Thanh Hóa.

4. Cần có kế hoạch cụ thể và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công giao ban Cụm Thi đua kỳ 2 vào tháng 11 tới và tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2018.

5. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức cho hội viên CLB Chủ trang trại sinh hoạt CLB kỳ cuối năm 2018.

6. Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp Thanh Hóa chuyển giao công nghệ và sản xuất Đông trùng hạ thảo tại Văn phòng tỉnh Hội.

7. Tiếp tục liên hệ với UBND TP Thanh Hóa đề nghị tạo điều kiện cho HVT-TH mượn đất xây dựng cửa hàng Nông sản thực phẩm an toàn.

-  Đề nghị các huyện Hội tổng hợp số liệu báo cáo việc triển khai, thực hiện chương trình góp phần bảo vệ môi trường năm 2018 (theo mẫu báo cáo đính kèm) gửi về Văn phòng tỉnh hội trước ngày 20/10/2018.

    Rất mong các Hội thành viên, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội quan tâm, cùng tham gia thực hiện tốt những công việc nói trên tại đơn vị mình và thông tin kết quả về Văn phòng Tỉnh hội để tổng hợp theo dõi./.

 

      Nơi nhận:

- Ô Nguyễn Đức Quyền PCT UBND tỉnh (BC)

- GĐ Sở NN&PTNT.

- VP Điều phối CT NTM.

- MTTQVN tỉnh Thanh Hóa.

- Ban DVTU.

- ĐU Khối

- Hội Làm vườn Việt Nam

- UVBCH& Hội huyện (Thực hiện)

- Lưu VP tỉnh Hội

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI

CHỦ TỊCH

 

                                

                                        

Lôi Xuân Len

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa