Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 220

    Đã truy cập: 3643504

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HÓA

Số: 19-6 /HVT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

 Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm,
Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

A.   KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2018

I.  Hoạt động của Tỉnh hội:

1. Ngày 08,0 9/01/2018, tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, cùng kỷ niệm lần đầu 35 năm thành lập Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ Thi đua yêu nước của Nhà nước và Chính phủ tặng.

Kết quả của sự kiện được dư luận đánh giá cao, đạt mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, đó là:

- Nâng nhận thức, lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, trưởng thành, những khó khăn thử thách Hội đã khắc phục vượt qua.

- Thấy được điểm mạnh tiếp tục phát huy, điểm yếu phải khắc phục của Hội.

- Bầu được Ban Chấp hành (BCH), thông qua Nghị quyết Đại hội HVT-TH khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, xác định rõ chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

- Động viên, kết nối hội viên, cá nhân, tổ chức quan tâm đóng góp phát triển kinh tế vườn trại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

2. Ngày 02/02/2018, tổ chức hội nghị BCH HVT-TH lần 2, thảo luận về quy chế hoạt động, tổ chức phong trào thi đua, phân công nhiệm vụ từng thành viên BCH.

Ngày 06/02/2018 đã ban hành ba văn bản:

- Quy chế hoạt động của BCH HVT-TH khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng.

- Quyết định phân công đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chủ trang trại HVT-TH.

3. Đến khảo sát, học hỏi, kiểm tra một số mô hình:

- Liên kết nuôi gà thả vườn an toàn sinh học tại xã Hóa Quỳ (Như Xuân), Định Bình (Yên Định), Đông Sơn (Bỉm Sơn).

- Trồng Cam canh quy mô lớn tại xã Xuân Hòa (Như Xuân), Thành Vân (Thạch Thành).

- Nuôi cá sông trong ao tại xã Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên.

- Giống cây ăn quả tại xã Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên.

- Đến khảo sát và học hỏi về “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu” tại Hà Tĩnh.

4. Hỗ trợ được một chủ nông trại bán sản phẩm cam canh, bưởi cảnh trong những ngày giáp tết Mậu Tuất 2018 tại thị trường Thanh Hóa, đạt doanh thu 400 triệu đồng.

5. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ trang trại lần 1/2018, có 50 hội viên cùng các công ty Tiến Nông, Minh Đức, Gasavi tham gia, với chủ đề “Phát triển cây ăn quả bền vững”, “Liên kết chăn nuôi gà thả vườn”.

6. Gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019 đến Sở KH&CN: (1) Xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi gà bản địa (gà ri, ri lai chọi) theo chuỗi giá trị, (2) Nuôi cá sông trong ao theo hướng VietGAP.

7. Soạn thảo bài giảng tập huấn chuyên đề theo đặt hàng của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và đã có buổi thảo luận về “Xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu” vào ngày 18/5/2018.

8. Gửi bài tham luận “Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ” theo đặt hàng của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

9. Làm thủ tục xin mượn đất xây dựng cửa hàng “Thực phẩm an toàn” tại Văn Phòng Hội.

10. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, xây dựng nông thôn mới:

- Nhiệm vụ khuyến nông “Nuôi chim Bồ câu Pháp trên nền đệm lót sinh học” ở 25/20 hộ tại Thị trấn Mường Lát và xã Tén Tần, huyện Mường Lát. Các hộ xây dựng chuồng trại và được hỗ trợ 300 đôi chim giống, một phần thức ăn, thuốc phòng bệnh, tập huấn kỹ thuật. Sau 2 tháng, tỷ lệ nuôi sống đạt 89%, chim đang phát triển tốt.

- Từ ngày 16 đến 19/5/2018 tổ chức ghép nhãn cho 6/5 hộ tại 3 xã Đông Tân, Đông Lĩnh và Quảng Hưng thành phố Thanh Hóa tham gia mô hình “Cải tạo nhãn địa phương năng suất chất lượng thấp thành nhãn miền chín muộn Khoái Châu, Hưng Yên năng suất chất lượng cao”. Được hỗ trợ về đoạn cành mắt ghép, công ghép và các vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc trước và sau ghép. Kết quả đã ghép được 3.537 đoạn cành mắt ghép, cho 100 cây. Sau 20 ngày ghép, kiểm tra tỉ lệ bật mần ghép đạt 97% (3.430 đoạn cành bật mần).

- Thực hiện mô hình sử dụng máy cấy lúa kéo tay tại xã Xuân Du huyện Như Thanh; xã Thiệu Trung, Thiệu Vũ, Thiệu Chính huyện Thiệu Hóa. Ngày 23 tháng 5 tại xã Xuân Du đã tổ chức tổng kết với sự tham gia của 40 hộ và ngày 31 tháng 5 tổ chức tổng kết tại xã Thiệu Vũ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch HVT – Thiệu Hóa, Chủ tịch HVT xã Thiệu Vũ, Thiệu Toán và Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ tham dự. Các hộ sử dụng máy cấy đều đánh giá cao tính ưu việt của nó mang lại, nhất là giảm 50% công lao động trong cấy lúa, phù hợp với nhiều đồng đất.

11. Phát hành 650 bản ấn phẩm “Thông tin Làm vườn và Trang trại” số 1/2018 và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử nongtraitinhthanh.vn.

II. Kết quả hoạt động nổi bật của các Hội thành viên, ủy viên BCH:

1. Tổ chức tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018:

- Tổ chức thu hội phí và xây dựng quỹ hội: Bước đầu đã được nhiều tổ chức hội thực hiện, được xác định là nhiệm vụ hàng đầu để có tổ chức hội bền vững.

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, công tác tập huấn kỹ thuật, tổ chức tham quan học hỏi mô hình tiên tiến tiếp tục được mở rộng, mô hình mới về VAC tiếp tục xuất hiện ở các vùng miền.   

2. Hình thành được 2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị:

- Có 12 Hội là: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Đông Sơn, Hoằng Hóa, TX Bỉm Sơn, Thạch Thành, Hậu Lộc, Hà Trung, TP Thanh Hóa liên kết với Công ty TNHH Minh Đức tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả; ghép cải tạo được hàng ngàn cây nhãn, những cây nhãn ghép năm 2017 ở Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, đến nay đã cho quả tốt.

- Đã có 12 Hội huyện gồm: Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương tổ chức cho 36 trang trại, quy mô nuôi gà từ 1000 – 8000 con/trang trại. liên kết với Công ty cổ phần Gasavi chăn nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị.

3. Nhiều Hội huyện đã được UBND huyện giao và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ:

- Hội Như Xuân được UBND huyện đặt hàng xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu.

- Hội Thiệu Hóa, Thường Xuân được UBND huyện giao điều tra thống kê diện tích vườn tạp ở các xã, thị trấn để có phương hướng cải tạo, phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

- Hội Đông Sơn đã liên kết với Công ty Phú Gia triển khai 02 trang trại nuôi bò thịt bằng giống bò đực HF, số lượng 45 con.

- Một số hội huyện (Đông Sơn, Tĩnh Gia, Hà Trung,…) thực hiện tốt việc hỗ trợ hội viên, chủ trang trại thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cửa hàng bán nông sản thực phẩm sạch.

- Một số hội huyện tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo huyện và các ngành liên quan đề xuất được các việc làm, mô hình mới. Đặc biệt, hội Đông Sơn được UBND huyện giao thực hiện 16 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mỗi mô hình hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới. Hội Quan Sơn được hỗ trợ mô hình nuôi thỏ New Zeland. Hội Quan Hóa xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật. Hội Cẩm Thủy xây dựng mô hình vườn hoa phong lan thành vườn kiểu mẫu, hội Thường Xuân xây dựng 3 mô hình trồng cây dược liệu, mỗi mô hình 100 triệu đồng, ...

- Hầu hết các huyện đều phối kết hợp với Phòng Nông nghiệp đưa các sản phẩm của trang trại tham gia “Hội chợ kết nối cung cầu” do UBND tỉnh tổ chức ngày 7 – 8 tháng 5. (Riêng hội Quan Hóa có 02 sản phẩm của hội).

4. Tổ chức thành công hội nghị giao ban thi đua cụm:

Cụm 1: Tại hội Mường Lát, ngày 11/5/2018; Cụm 2: Tại hội Cẩm Thủy, ngày 25/5/2018; Cụm 3: Tại hội Đông Sơn, ngày 26/5/2018; Cụm 4: Tại hội Hà Trung, ngày 29/5/2018; Cụm 5: Tại hội Tĩnh Gia, ngày 30/5/2018.

Hội nghị giao ban Thi đua Cụm đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung, đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích:

Năm đồng chí Cụm trưởng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thân thiện mến khách, có báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động 5 tháng của các hội trong cụm; bố trí cho các đại biểu đi tham quan mô hình mới tiêu biểu; thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2018, chuyển giao và nhận nhiệm vụ tổ chức giao ban thi đua lần 2/2018 cho đơn vị Cụm phó.

Lãnh đạo hội trong cụm và Thường trực Tỉnh hội nhiệt tình tham gia đầy đủ. Hội Hà Trung còn tạo điều kiện cho tất cả Chủ tịch hội xã và 1 số doanh nghiệp nông nghiệp trong huyện tham gia.

Hội Mường Lát, Cẩm Thủy, Hà Trung, Đông Sơn được lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham dự, phát biểu chỉ đạo.

Hội Mường Lát, Cẩm Thủy, Hà Trung, Tĩnh Gia có quà lưu niệm đại biểu.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, ATTP, vệ sinh môi trường và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp nông thôn tỉnh ta có nhiều khởi sắc. Tuy vậy, mới là những bước khởi đầu, chưa phải là điểm kết thúc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp:

- Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 490/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

-  Ngày 10/5/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 173/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: “ Về triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Giao UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế….

Về phát động và tổ chức thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên phạm vi cả nước: Giao Bộ NN-PTNT phối hợp với Đài TH Việt Nam nghiên cứu đề xuất theo hướng định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”

Ngày 07/5/2018, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Nguyễn Xuân Cường gửi thư đề nghị đồng chí Bí thư các tỉnh, thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Quan tâm, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”.

      Những quyết định, thông báo và thư gửi nói trên đều có những việc mà HVT-TH vừa có trách nhiệm, vừa có khả năng tham gia.

Hiện nay, sau Đại hội Đại biểu HVT-TH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm “Đổi mới, Sáng tạo, Liên kết, Phát triển vững bền” Nhiều tổ chức Hội, Hội viên đang thay đổi cách suy nghĩ, cách làm truyền thống, nảy nở tư duy mới, xuất hiện cách làm hiệu quả mới.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, những việc trọng tâm, toàn hội cần nổ lực hoàn thành thật tốt, đó là:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu HVT-TH lần thứ VI, Nghị quyết đại hội của các Hội huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2017-2022

- Thực hiện nguyên tắc “Là hội viên thì phải đóng hội phí, là tổ chức hội thì phải có vốn quỹ hoạt động”.

- Mỗi hội đều có xây dựng vườn mẫu (vườn hộ, nhà, đồng, rừng, đồi), thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ATVSTP, bảo vệ môi trường; phát triển doanh nghiệp, HTX, có cửa hàng tiêu thụ “nông sản phẩm an toàn”

2. Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ khuyến nông, nông thôn mới, bảo vệ môi trường đã được giao:

- Tổ chức hội nghị đầu bờ về kết quả ghép cải tạo nhãn năm 2017 tại Thiệu Hóa, Tĩnh Gia…

- Tổng kết mô hình “Nuôi chim bồ câu Pháp trên nền ĐLSH tại Mường Lat.

- Triển khai nhiệm vụ “Nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp trong bể xi măng”.

- Tổng kết mô hình liên kết nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị giữa Cty Gasavi với chủ trang trại.

3. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; Gắn với chức năng của hội để thực hiện chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rác thải làm phân hữu cơ vi sinh, làm sạch nước ao nuôi thủy sản….

4. Xuất bản ấn phẩm Thông tin Làm vườn và Trang trại số 2, 3/2018.

5. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ chủ trang trại lần 2, 3, 4/2018.

6. Đề xuất kịp thời các nhiệm vụ thực hiện năm 2019 đến UBND huyện, tỉnh và tổ chức liên quan:

- Hướng đề xuất: Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu, liên kết trồng và chế biên ngô ngọt giữa hội viên với Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Hà Trung, nhân rộng sử dụng máy cấy lúa kéo tay,...

- Những đề xuất của Hội huyện gửi đến Hội tỉnh, muộn nhất là ngày 30/7/2018.

7. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua lần 2 vào tháng 11/2018.

8. Tỉnh hội cơ bản hoàn thành xây dựng Shop “Thực phẩm an toàn và dịch vụ VAC”

9. Tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.   

Nơi nhận:

- Ô. Nguyễn Đức Quyền - PCT TT UBND tỉnh; (b/c)

- UB MTTQ VN tỉnh Thanh Hóa; (b/c)

- Ban Dân vận TU; (b/c)

- Ban TĐ-KT tỉnh; (b/c)

- Đảng ủy Khối; (b/c)

- Sở NN&PTNT; (b/c)

- Sở TN&MT; (b/c)

- Sở KH&CN; (b/c)

- Hội Làm vườn Việt Nam; (b/c)

- UV BCH và Hội Thành viên; (Thực hiện)

- Lưu VP Hội.

 

T.M THƯỜNG TRỰC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lôi Xuân Len

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa