Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 179

    Đã truy cập: 3652849

Giới thiệu chung

Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT-TH) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chất đặc thù của những người tự nguyện, tự chủ. đoàn kết, hổ trợ nhau vì sự nghiệp phát triển kinh tế VAC (vườn, ao, chuồng), kinh tế trang trại nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập.
Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa thuộc hệ thống Hội làm vườn Việt Nam (VACVINA), được thành lập theo Quyết định số 297/TC-UBTH ngày 12/5/1983, số 948/QĐ-UBND, số 950/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 và số 2574/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc nhà nước.

Trụ sở của Hội đặt tại: 47, Mai an Tiêm, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.

Hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Hổ trợ phát triển kinh tế VAC, Trang trại.

2. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp và   quản lý trang trại.Tổ chức tập huấn, xuất bản tài liệu, chuyển giao khoa học  công nghệ về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của VAC, Trang trại.Cung cấp các giống cây, giống con và các vật tư kỷ thuật phục vụ nông nghiệp.

3. Đạo tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng) nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

4. Tư vấn, phản biện và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến lỉnh vực hoạt động và sự phát triển của Hội.

5. Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa