Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 393

    Đã truy cập: 3669781

Ban Thường vụ Hội

DANH SÁCH BCH HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI
TỈNH THANH HÓA KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017- 2022

TT

Họ và tên

Số điện thoại

Dân tộc

Đơn vị công tác

1

Lôi Xuân Len

0913293561

Kinh

CT HVT – TH

2

Lê Thị Loan

0936165589

Kinh

P CT HVT – TH

3

Hoàng Khắc Hải

0912602395

Kinh

UV TT HVT – TH

4

Phạm Ngọc Bốn

0972134842

Kinh

CVP HVT – TH

5

Lê Ngọc Thông

 

Kinh

UV TV HVT – TH

Trưởng Ban Kinh tế Hội ND

6

Nguyễn Hồng Phong

0913293055

Kinh

UV TV HVT – TH

TGĐ Cty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông

7

Hà Đức Lý

01653076744

Thái

CT HVT – Quan Hóa

8

Hà Đăng Thông

01628315717

Mường

CT HVT – Lang Chánh

9

Nguyễn Chí Cường

0912139577

Kinh

CT HVT – Đông Sơn

10

Đinh Xuân Lan

0912601107

Mường

CT HVT – Thạch Thành

11

Lê Trí Đức

0913338896

Kinh

CT HVT – Nông Cống

12

Đoàn Thế Vương

0916415268

Kinh

CT HVT – Quảng Xương

13

Lê Thị Dung

02373606125

Kinh

CT HVT – Như Thanh

14

Nguyễn Ngọc Liễu

0123809567

Kinh

CT HVT – TP Sầm Sơn

15

Phạm Văn Thư

0946121956

Thái

CT HVT – Quan Sơn

16

Hoàng Văn Hình

01683599244

Thái

CT HVT – Mường Lát

17

Bùi Thanh Linh

0986243753

Mường

CT HVT – Bá Thước

18

Trịnh Phơn

0936371656

Kinh

CT HVT – Như Xuân

19

Nguyễn Ngọc Giao

0945516378

Kinh

CT HVT – Hà Trung

20

Lê Thị Thu

0984730351

Kinh

CT HVT – Vĩnh Lộc

21

Vũ Thế Giao

0915277009

Kinh

CT HVT – Nga Sơn

22

Hoàng Khắc Ý

0915392954

Kinh

CT HVT – Hoằng Hóa

23

Nguyễn Mạnh Hùng

0989130408

Kinh

CT HVT – Tĩnh Gia

24

Phạm Ngọc Trác

0962379187

Kinh

CT HVT  - Ngọc Lặc

25

Nguyễn Đình Thao

0915244995

Kinh

CT HVT – Hậu Lộc

26

Lê Công Thức

01294721740

Kinh

CT HVT – Thọ Xuân

27

Nguyễn Thị Hương

01236545675

Kinh

CT HVT – Triệu Sơn

28

Phạm Minh Quang

0949018824

Mường

CT HVT – Cẩm Thủy

29

Lê Thị Hường

0915041022

Kinh

CT HVT – Thường Xuân

30

Phạm Thị Lý

0979296277

Kinh

CT HVT - Thị xã Bỉm Sơn

31

Phạm Như Hân

0914536801

Kinh

CT HVT – Thiệu Hóa

32

Nguyễn Phạm Bình

0919751548

Kinh

CT HVT – TP Thanh Hóa   

33

Phạm Văn Lại

0904053954

Kinh

CT HVT – Yên Định

34

Đặng Hữu Phách

0972301466

Kinh

Cty CP Nông Sản Phú Gia Thanh Hóa

35

Lê Duy Liêm

0987235445

Kinh

Cty Cổ phần GASAVI

36

Thiều Sỹ Thế

 

Kinh

GĐ KD Cty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa